Wypełnianie tekstu gradientem lub obrazem w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Aby wyróżnić tekst, możesz również dodać obrys.

Wypełnianie tekstu gradientem

Gradient koloru tworzy stopniowe przejście między dwoma lub więcej kolorami. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac tekst można wypełnić gradientem dwukolorowym.

Wypełnianie tekstu gradientem dwukolorowym

Możesz wypełnić tekst dwukolorowym wypełnieniem gradientowym oraz dostosować kierunek i kąt padania gradientu. 

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wypełnić gradientem. Aby wypełnić cały tekst w polu tekstowym, zaznacz pole tekstowe.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Format .
 3. Stuknij lub kliknij opcję Kolor napisów.
 4. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Gradient. Na komputerze Mac kliknij opcję Wypełnienie gradientem.
 5. Aby zmienić kolory gradientu, użyj znaczników kolorów w celu wybrania próbek. Możesz też użyć koła kolorów, aby wybrać odpowiednie kolory. Na przykład w punkcie początkowym gradientu ustaw kolor fioletowy, a w punkcie końcowym kolor niebieski.

Użyj innych narzędzi, aby zmienić kierunek i kąt padania gradientu.

Tworzenie wypełnienia gradientowego z więcej niż dwoma kolorami

Na komputerze Mac można dodać więcej niż dwa kolory do wypełnienia gradientowego. Zaznacz tekst, a następnie wybierz opcję Zaawansowane wypełnienie gradientowe z menu podręcznego Kolor tekstu. Używając suwaka, dodaj ograniczniki kolorów w celu dodania większej liczby kolorów do gradientu. Kliknij ogranicznik koloru, aby zmienić jego kolor. Przeciągnij ograniczniki kolorów i za pomocą innych narzędzi zmień sposób mieszania kolorów, kierunek i kąt padania gradientu.

Stosowanie gradientu do całej strony lub obiektu

Możesz zastosować gradient do całej strony lub obiektu, dzięki czemu obejmie całą stronę lub obiekt — nawet na tych obszarach, które nie zawierają żadnego tekstu:

 • W dokumencie edytora tekstu Pages zaznacz tekst, a następnie wybierz opcję Zastosuj gradient do całej strony. 
 • W dokumencie makiety strony Pages, arkuszu kalkulacyjnym Numbers lub prezentacji Keynote wybierz obiekt, a następnie wybierz opcję Zastosuj gradient do całego obiektu.  

Po wybraniu tej opcji wraz z dodawaniem tekstu może pojawić się więcej kolorów, a wraz z usuwaniem tekstu ich liczba może maleć. 


Wypełnianie tekstu obrazem

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wypełnić obrazem. Aby wypełnić cały tekst w polu tekstowym, zaznacz pole tekstowe.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Format .
 3. Stuknij lub kliknij opcję Kolor napisów.
 4. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Obrazek. Na komputerze Mac kliknij opcję Wypełnienie obrazkiem.
 5. Aby wybrać obraz, stuknij opcję Zmień obrazek na telefonie iPhone lub iPadzie albo kliknij opcję Wybierz na komputerze Mac. Następnie przejdź do wybranego obrazu.

Możesz skalować lub rozciągać obraz, aby dopasować go do tekstu, utworzyć kafelek i nie tylko. 

Możesz także dodać wypełnienie kolorem. Na telefonie iPhone lub iPadzie włącz opcję Nałożenie koloru, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Aby dodać wypełnienie kolorem na komputerze Mac, wybierz opcję Zaawansowane wypełnienie obrazkiem z menu Kolor tekstu, a następnie kliknij koło kolorów i wprowadź odpowiednie zmiany.


Dodawanie obrysu do tekstu

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać obrys. Aby obrysować cały tekst w polu tekstowym, zaznacz pole tekstowe.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Format .
 3. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk Więcej . Na komputerze Mac kliknij przycisk Opcje zaawansowane  znajdujący się pod ikoną Czcionka.
 4. Wybierz opcję Obrys.
 5. Wybierz typ linii, kolor i szerokość obrysu.
 6. Aby podkreślić obrys, możesz usunąć kolor tekstu:
  • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij kolejno przycisk Format , opcję Tekst, po czym opcję Kolor tekstu. Stuknij opcję Ustawienia wstępne, przesuń palcem do opcji czarno-białych, a następnie stuknij opcję Brak wypełnienia.
  • Na komputerze Mac kliknij menu podręczne Kolor czcionki znajdujące się poniżej opcji Style znaków, a następnie wybierz opcję Brak wypełnienia.
Data publikacji: