Informacje o funkcji Zdarzenia dostępności

Zdarzenia dostępności to eksperymentalna funkcja tworzenia stron internetowych dostępna w systemach macOS 10.14 i nowszych oraz iOS 12 i nowszych. Wymaga ona włączenia funkcji Accessibility Object Model w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki Safari.

Jak jest używana funkcja Zdarzenia dostępności

Nowa funkcja Zdarzenia dostępności pozwala twórcom witryn internetowych tak dostosować własne elementy sterujące, na przykład opracowane przez siebie suwaki internetowe, aby były dostępne dla użytkowników technologii wspomagających. Te czynności mogą teraz być wyzwalane za pomocą technologii wspomagających, takich jak Voice Over i Sterowanie przełącznikami, lub za pomocą głównych urządzeń wejściowych, takich jak klawiatury. Zdarzenia dostępności to podfunkcja projektu Accessibility Object Model (AOM) — nowej technologii internetowej rozwijanej obecnie w ramach wspólnych starań organizacji W3C przez firmy Apple, Google i Mozilla Foundation. Domyślnie technologia AOM jest wyłączona w systemach iOS i macOS.

Włączanie funkcji Zdarzenia dostępności

Funkcja Zdarzenia dostępności, choć jest domyślnie włączona, działa tylko po włączeniu ustawienia AOM — funkcji dewelopera, która domyślnie jest wyłączona.

Aby włączyć funkcję Zdarzenia dostępności na komputerze Mac:

  1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje.
  2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz opcję Pokaż menu Programowanie.
  3. Na pasku menu przeglądarki Safari wybierz kolejno opcje Programowanie > Funkcje eksperymentalne > Accessibility Object Model.
  4. Upewnij się, że funkcja Zdarzenia dostępności jest włączona w oknie  > Preferencje systemowe > Dostępność >  VoiceOver > Otwórz Narzędzie VoiceOver > WWW > Ogólne > Zdarzenia dostępności.

Na komputerze Mac funkcja Sterowanie przełącznikami obserwuje ustawienie Zdarzenia dostępności w Narzędziu VoiceOver.

Aby włączyć funkcję Zdarzenia dostępności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne.
  2. Stuknięciem włącz ustawienie Accessibility Object Model.
  3. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność i upewnij się, że funkcja Zdarzenia dostępności jest włączona dla funkcji VoiceOver i Sterowanie przełącznikami. W przypadku funkcji VoiceOver stuknij kolejno opcje VoiceOver > WWW > Zdarzenia dostępności. W przypadku funkcji Sterowanie przełącznikami wybierz kolejno opcje Sterowanie przełącznikami > WWW > Zdarzenia dostępności.

Prywatność

Firma Apple przykłada wielką wagę do zapewnienia dostępności swoich produktów i ochrony prywatności ich użytkowników. Funkcja Zdarzenia dostępności nie umożliwia witrynom internetowym uzyskiwania szczegółowych informacji na temat tego, czy poszczególne osoby używają czytnika ekranu lub innej konkretnej technologii wspomagającej. Funkcja ta nie udostępnia też informacji na temat sprawności lub niepełnosprawności użytkowników. Twórcy witryn internetowych mogą jednak uzyskać informację, że na urządzeniu jest aktywna technologia wspomagająca, co pozwala im zapewnić zgodność ich witryn z tą technologią.

Data publikacji: