Tematy egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A)

Uzyskaj informacje o egzaminie certyfikacyjnym na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A) i dowiedz się, jakich sekcji oraz tematów możesz się na nim spodziewać.

Co zawiera ten egzamin?

Egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A) to komputerowy test wiedzy oferowany przez Internet w portalu firmy Pearson VUE. W trakcie testu dozwolone jest korzystanie z pomocy dydaktycznych. Osoby egzaminowane powinny używać materiałów referencyjnych firmy Apple i kursów ATLAS podczas odpowiadania na pytania.

Aby uzyskać certyfikat Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2019, należy zdać niniejszy egzamin (MAC-19A) oraz egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A).

Uwaga: egzamin Podstawy serwisu Apple należy zdać przed podejściem do egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta komputerów Mac.

Podsumowanie egzaminu

 • Liczba sekcji: 2
 • Liczba celów szkoleniowych: 30
 • Łączna liczba pytań: 70
 • Wynik pozytywny: 80% (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 56 z 70 pytań)
 • Czas egzaminu: 2 godziny

Na początku egzaminu umieszczono siedem pytań demograficznych. Te pytania nie są punktowane i nie obejmuje ich 2-godzinny limit czasowy egzaminu.

Sekcje i tematy

Egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 obejmuje następujące sekcje i tematy.

Rozwiązywanie problemów (36 pytań)

 • Ocenić i wyizolować problemy z systemem plików na komputerach z systemem macOS.
 • Po otrzymaniu problemu klienta związanego z siecią dokładnie przeprowadzić procedury diagnozy stanu, ustalania przyczyny i rozwiązywania dla problemu klienta z siecią.
 • Wskazać najodpowiedniejsze narzędzie diagnostyczne w danym scenariuszu rozwiązywania problemów.
 • Opisać sposób używania narzędzi do rozwiązywania problemów i powiązanych procedur.
 • Zidentyfikować potencjalne problemy z uruchamianiem i powiązane z nimi poprawki.
 • Zidentyfikować narzędzia migracji systemu macOS, rodzaje danych użytkownika, które można przenieść, oraz prawidłowe metody migracji danych użytkownika zarówno z komputera Mac, jak i PC.
 • Zidentyfikować symptomy oznaczające, że kontroler SMC nie funkcjonuje prawidłowo.
 • Wyjaśnić, jak maksymalizować czas pracy baterii produktów Apple.
 • Zidentyfikować procesy tworzenia, konfigurowania i usuwania konta użytkowników w systemie macOS oraz zarządzania nimi.
 • Skonfigurować funkcję FileVault 2 w systemie macOS do ochrony danych znajdujących się na komputerze Mac.
 • Opisać kwestie związane z ochroną prywatności danych pojawiające się w przypadku włączenia usług lokalizacji w systemie macOS.
 • Opisać sposób resetowania utraconego hasła sprzętowego (EFI).
 • Opisać sposób używania funkcji Time Machine w systemie macOS do tworzenia i odzyskiwania bezpiecznych backupów danych oraz zarządzania nimi.

Naprawa produktów z rodziny Mac (34 pytania)

 • Zidentyfikować materiały niezbędne do zredukowania prawdopodobieństwa uszkodzenia komputera Mac klienta podczas serwisowania.
 • Zidentyfikować materiały niezbędne do zredukowania prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń podczas serwisowania komputerów Mac.
 • Zademonstrować prawidłowe i bezpieczne postępowanie z bateriami oraz zespołami obudowy komputera przenośnego z wbudowaną baterią.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu komputera iMac.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu komputera iMac Pro.
 • Zidentyfikować środki ostrożności niezbędne do bezpiecznego serwisowania modeli komputera iMac.
 • Zidentyfikować środki ostrożności niezbędne do bezpiecznego serwisowania modeli komputera iMac Pro.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu komputera Mac mini.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu MacBooka Pro (13-calowego)..
 • Zidentyfikować różne typy złączy wewnętrznych w poszczególnych modelach MacBooka Pro (13-calowego).
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu MacBooka Pro (15-calowego).
 • Zidentyfikować różne typy złączy wewnętrznych w poszczególnych modelach MacBooka Pro (15-calowego).
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu MacBooka Air.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu komputera Mac Pro.
 • Zidentyfikować różne typy złączy wewnętrznych w poszczególnych modelach komputera Mac Pro.
 • Zidentyfikować środki ostrożności niezbędne do bezpiecznego serwisowania modeli komputera Mac Pro.
 • Wskazać specjalistyczne narzędzia, przyrządy lub procedury wymagane przy serwisowaniu MacBooka.

Kursy w systemie ATLAS

W celu przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 zalecamy zapoznanie się z kursami z oznaczeniem (2019 r.) lub (wersja publiczna, 2019 r.) w sekcji ACMT w systemie ATLAS.

Data publikacji: