Tematy egzaminu Podstawy serwisu Apple (SVC-19A)

Uzyskaj informacje o egzaminie Podstawy serwisu Apple (SVC-19A) i dowiedz się, jakich sekcji oraz tematów możesz się na nim spodziewać.

Co zawiera ten egzamin?

Egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A) to komputerowy test wiedzy oferowany przez Internet w portalu firmy Pearson VUE. W trakcie testu dozwolone jest korzystanie z pomocy dydaktycznych. Osoby egzaminowane powinny używać materiałów referencyjnych firmy Apple i kursów ATLAS podczas odpowiadania na pytania.

Pozytywny wynik egzaminu oznacza spełnienie wymagania certyfikatów Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2019 oraz Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2019. Przed podejściem do egzaminów certyfikacyjnych dla komputerów Mac lub urządzeń z systemem iOS należy zdać ten egzamin.

Podsumowanie egzaminu

 • Liczba sekcji: 5
 • Liczba celów szkoleniowych: 34
 • Łączna liczba pytań: 70
 • Wynik pozytywny: 80% (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 56 z 70 pytań)
 • Czas egzaminu: 2 godziny

Na początku egzaminu umieszczono siedem pytań demograficznych. Te pytania nie są punktowane i nie obejmuje ich 2-godzinny limit czasowy egzaminu.

Konieczne jest zdanie dwóch ocenianych oddzielnie sekcji

Egzamin składa się z dwóch ocenianych oddzielnie sekcji, w których należy uzyskać pozytywne wyniki, aby zdać cały egzamin. Jest to dodatkowy wymóg uzupełniający ogólny wynik pozytywny opisany powyżej. Dodatkowe sekcje:

 • Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi na 12 pytań)
 • Bezpieczeństwo (co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi na 12 pytań)

Sekcje i tematy

Egzamin Podstawy serwisu Apple obejmuje następujące sekcje i tematy.

Umiejętności w zakresie obsługi klienta (23 pytania)

 • Wymienić umiejętności w zakresie sondowania, których efektem jest uzyskanie dobrych informacji od klienta.
 • Wybrać dobre przykłady powtarzania wypowiedzi klienta własnymi słowami oraz podsumowywania informacji, pozwalających osiągnąć porozumienie z klientem w sprawie problemu.
 • Określić sposoby prawidłowego wyjaśniania potrzeby wykonania naprawy, tak aby klient uznał ją za niezbędną i miał pewność, że jest w zgodzie ze strategią.
 • Określić sposoby prawidłowego wyjaśniania i rekomendowania modernizacji lub dodatkowego sprzętu będących częścią alternatywnej strategii serwisowej.
 • Pokazać, jak powiedzieć klientowi „nie”, jednocześnie oferując alternatywy.
 • Wymienić praktyczne zastosowania czterech filarów edukacji osób dorosłych.
 • Opisać skutki zarówno złożonego języka technicznego, jak i nadmiernie uproszczonego języka.
 • Wskazać dobre przykłady wyrażeń pomagających kształtować właściwe oczekiwania klienta.
 • Opisać wpływ empatii na zadowolenie klienta.
 • Przedstawić sposoby unikania konfliktu przez okazywanie autentycznej empatii.
 • Określić przyczyny konfliktu podczas interakcji.
 • Na przykładzie konkretnego scenariusza dotyczącego klienta opisać technikę rozpraszania gniewu opartą na pięciu krokach.
 • Ocenić i wyjaśnić wpływ komunikacji niewerbalnej.

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (12 pytań)

 • Prawidłowo identyfikować środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 • Poprawnie identyfikować elementy stanowiska roboczego z zabezpieczeniami ESD.
 • Przy użyciu odpowiednich narzędzi, urządzeń i procedur przygotować obszar roboczy, w którym zminimalizowano lub wyeliminowano występowanie uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań elektrostatycznych.
 • Poprawnie identyfikować skutki uszkodzeń spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne w układach scalonych.
 • Poprawnie identyfikować powszechne mity na temat wyładowań elektrostatycznych i wskazać, dlaczego są one nieprawdziwe.

Bezpieczeństwo (12 pytań)

 • Rozpoznawać stwierdzenia klientów, które opisują potencjalne zagrożenia.
 • Wyjaśnić, dlaczego należy zachowywać szczególne środki ostrożności podczas pracy z bateriami litowo-jonowymi i litowo-polimerowymi.
 • Zademonstrować prawidłowe i bezpieczne postępowanie z bateriami oraz zespołami obudowy komputera przenośnego z wbudowaną baterią.
 • Rozpoznać i wskazać oznaki oraz objawy uszkodzenia baterii lub zespołu obudowy komputera przenośnego z wbudowaną baterią.
 • Reagować na zdarzenia związane z wbudowanymi bateriami.

Rozwiązywanie problemów (8 pytań)

 • Zidentyfikować różne etapy rozwiązywania problemów i serwisowania, na których przydają się narzędzia diagnostyczne.
 • Wymienić elementy czytelnych, zwięzłych i kompletnych notatek do zgłoszenia.
 • Wykazać się podstawowymi umiejętnościami z zakresu rozwiązywania problemów oraz wnioskowania dedukcyjnego
 • Określać, dzięki zadawaniu pytań naprowadzających oraz umiejętnościom pierwszego poziomu z zakresu diagnozy i ustalania przyczyn problemów, czy dany problem ma charakter sprzętowy, programowy, edukacyjny, czy środowiskowy.

Wiedza o produktach (15 pytań)

 • Określić metody archiwizowania i odtwarzania danych na produkcie firmy Apple.
 • Wymienić elementy sterujące systemu iOS i omówić sposób nawigacji po urządzeniu.
 • Identyfikować elementy składowe domyślnego środowiska użytkownika w systemie macOS.
 • Wymienić elementy sterujące zegarka Apple Watch i omówić sposób nawigacji po urządzeniu.
 • W przypadku danego scenariusza klienta wykonać procedury diagnozy stanu, ustalania przyczyny i rozwiązywania dla problemu związanego z kontem Apple ID.
 • Wymienić kroki potrzebne do konfiguracji usług integracji w systemach macOS i iOS.
 • Opisać konfigurację urządzenia Bluetooth na urządzeniu Apple.

Kursy w systemie ATLAS

W celu przygotowania się do egzaminu Podstawy serwisu Apple zalecamy zapoznanie się z kursami w sekcji Podstawy serwisu w systemie ATLAS.

Data publikacji: