Dodawanie utworów z aplikacji GarageBand do filmów w aplikacji Clips

W najnowszej wersji aplikacji Clips można dodać własną ścieżkę dźwiękową do filmów na telefonie iPhone lub iPadzie. Wystarczy utworzyć utwór w aplikacji GarageBand dla systemu iOS, a następnie wykonać czynności przedstawione w tym artykule. 

Udostępnianie utworów z aplikacji GarageBand w aplikacji Clips

Najpierw udostępnij utwór z aplikacji GarageBand w aplikacji Clips.

  1. Otwórz aplikację GarageBand na telefonie iPhone lub iPadzie. W przeglądarce Moje utwory znajdź utwór, którego chcesz użyć. 
  2. Stuknij opcję Wybierz w przeglądarce Moje utwory, stuknij utwór, którego chcesz użyć, a następnie stuknij przycisk Udostępnij .
  3. Na ekranie Udostępnij utwór stuknij opcję Utwór.
  4. Wybierz jakość dźwięku utworu, wprowadź informacje o utworze i stuknij opcję Udostępnij.
  5. W oknie udostępniania stuknij opcję Kopiuj do Clips. Aplikacja GarageBand wyeksportuje utwór do aplikacji Clips, która otworzy się automatycznie.

Dodawanie utworu w aplikacji Clips

Teraz dodaj utwór do nowego lub istniejącego projektu aplikacji Clips.

  1. Aby utworzyć nowy film, stuknij przycisk Utwórz nowy. Aby dodać utwór do istniejącego filmu, stuknij projekt.
  2. W oknie Muzyka stuknij przycisk Odtwórz , aby odsłuchać utwór. Jeśli Ci się spodoba, stuknij przycisk Gotowe. W przeciwnym razie stuknij opcję Usuń obok zaimportowanego dźwięku. Jeśli zdecydujesz się użyć utworu po jego usunięciu, udostępnij go ponownie z aplikacji GarageBand.
  3. Jeśli dodajesz utwór do nowego filmu, nagraj nowy klip wideo. Jeśli dodajesz utwór do istniejącego filmu, pomiń ten krok.
  4. Stuknij przycisk Odtwórz , aby odtworzyć utwór wraz z filmem. Utwór z aplikacji GarageBand zostanie automatycznie odtworzony wraz z filmem. Utwór zostanie odpowiednio przycięty w zależności od długości filmu. 
  5. Aby usłyszeć tylko utwór z aplikacji GarageBand, a nie dźwięk nagrany wraz z filmem, stuknij klip na osi czasu, a następnie stuknij przycisk Wycisz . Jeśli na osi czasu znajduje się więcej klipów, wycisz każdy klip oddzielnie.


Data publikacji: