Używanie aplikacji Hałas na zegarku Apple Watch

Aplikacja Hałas umożliwia włączenie powiadomień o hałasie, gdy zegarek Apple Watch wykryje w środowisku poziomy dźwięku mogące wpływać na Twój słuch.

Jak działają powiadomienia o hałasie

Zegarek Apple Watch okresowo mierzy poziomy dźwięku w ciągu dnia, gdy masz go na ręce. Jest do tego wykorzystywany mikrofon, ale żadne dźwięki nie są nagrywane ani zachowywane. Jeśli średni poziom dźwięku w ciągu trzech minut osiągnie lub przekroczy wybrany próg decybeli, zegarek Apple Watch powiadomi Cię o tym.

Te powiadomienia są dostępne tylko w systemie watchOS 6 na zegarkach Apple Watch Series 4 i nowszych. 

 

Jak włączyć powiadomienia o hałasie

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Hałas.
 3. Stuknij opcję Próg hałasu, a następnie wybierz poziom decybeli.

Powiadomienia można dostosowywać bezpośrednio na zegarku Apple Watch. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hałas. 

Jak wyłączyć powiadomienia o hałasie

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Hałas.
 3. Stuknij opcję Próg hałasu, a następnie opcję Wyłącz. 

Powiadomienia można dostosowywać bezpośrednio na zegarku Apple Watch. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hałas. 

Jak mierzyć poziomy dźwięku wokół siebie

Po skonfigurowaniu aplikacji Hałas można ją otworzyć, aby zmierzyć poziomy dźwięku wokół siebie lub dodać komplikację Hałas na tarczy zegarka w celu szybkiego sprawdzania tych informacji.

Można też sprawdzać poziom dźwięku z otoczenia, poziom dźwięku ze słuchawek oraz powiadomienia o hałasie w kategorii Słyszenie w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone. Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację Zdrowie i jak jej używać.

Aby całkowicie wyłączyć pomiary hałasu, wyłącz pomiary dźwięku w środowisku.

Co trzeba wiedzieć

 • Poziomy dźwięku są mierzone w decybelach akustycznych, dB(A). 
 • Długotrwała ekspozycja na dźwięki poniżej 80 decybeli nie powinna wpływać na słuch. Dźwięki na tym poziomie są oznaczone w aplikacji jako OK.
 • Powtarzająca się długotrwała ekspozycja na dźwięki powyżej 80 decybeli może spowodować trwały uszczerbek. Warto zastosować środki ochrony słuchu lub przejść do cichszego miejsca. Dźwięki na tym poziomie są oznaczone w aplikacji jako Głośne. 
  • 80 decybeli: ekspozycja na dźwięki na tym poziomie przez około 5 godzin i 30 minut dziennie może doprowadzić do tymczasowej utraty słuchu. Limit tygodniowy dla tego poziomu to 40 godzin. 
  • 85 decybeli: ekspozycja na dźwięki na tym poziomie przez około 1 godzinę i 45 minut dziennie może doprowadzić do tymczasowej utraty słuchu. Limit tygodniowy dla tego poziomu to około 12 godzin i 30 minut.  
  • 90 decybeli: ekspozycja na dźwięki na tym poziomie przez około 30 minut dziennie może doprowadzić do tymczasowej utraty słuchu. Limit tygodniowy dla tego poziomu to 4 godziny.
  • 95 decybeli: ekspozycja na dźwięki na tym poziomie nawet przez 10 minut dziennie może doprowadzić do tymczasowej utraty słuchu. Limit tygodniowy dla tego poziomu to około 1 godzina i 15 minut.
  • 100 decybeli: ekspozycja na dźwięki na tym poziomie nawet przez kilka minut dziennie może doprowadzić do tymczasowej utraty słuchu. Limit tygodniowy dla tego poziomu to około 20 minut. 
 • Na dokładność pomiarów poziomów dźwięku mogą wpływać woda i wiatr. Podczas aktywności związanych z wodą rozważ korzystanie z blokady wodnej.
 • Pomiary są wstrzymywane na czas aktywności blokady wodnej zegarka Apple Watch oraz używania jego mikrofonu lub głośnika.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: