Używanie naprawionych lub wymienionych słuchawek dousznych Powerbeats Pro.

Jak używać naprawionych lub wymienionych słuchawek dousznych Powerbeats Pro.

Konfigurowanie zamiennych słuchawek Powerbeats Pro

  1. Umieść słuchawki douszne Powerbeats Pro w etui ładującym. Nie zamykaj pokrywy.
  2. Sprawdź wskaźnik LED stanu na przedniej krawędzi etui. Powinien migać na czerwono.
  3. Naciśnij przycisk systemowy wewnątrz etui i przytrzymaj go przez 5 sekund. Wskaźnik stanu powinien migać na biało. Jeśli nadal miga na czerwono, podłącz etui do zasilania, zamknij pokrywę i zaczekaj 20 minut.
  4. Połącz w parę słuchawki Powerbeats Pro z urządzeniem.

Łączenie w parę z telefonem iPhone

  1. Gdy słuchawki douszne są nadal w etui, a pokrywa jest otwarta, przytrzymaj słuchawki Powerbeats Pro obok odblokowanego telefonu iPhone. Na telefonie iPhone pojawi się animacja konfiguracji.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Łączenie w parę z innym urządzeniem

  1. Upewnij się, że na urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.
  2. Gdy słuchawki douszne są nadal w etui, a pokrywa jest otwarta, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemowy na słuchawkach Powerbeats Pro, aż wskaźnik LED zamiga.
  3. Otwórz menu Bluetooth na urządzeniu. Na przykład na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth.
  4. Na liście wykrytych urządzeń Bluetooth stuknij lub kliknij słuchawki Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. AppleCare jest znakiem usługi firmy Apple Inc. zastrzeżonym w USA i w innych krajach. Beats, Beats by Dr. Dre i logo b w kółku są znakami towarowymi lub znakami usług firmy Beats, która jest spółką zależną firmy Apple.

Data publikacji: