Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac

Podkreślaj słowa i obiekty animacjami — obracaniem, miganiem i innymi. Aby uzyskać wyjątkowy efekt wizualny, możesz nawet sprawić, by obiekty poruszały się po slajdzie.

Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na telefon iPhone i iPada

Podkreślaj obiekty i teksty animacjami lub twórz ścieżki ruchu i spraw, by obiekt lub tekst poruszał się po slajdzie.

Animowanie obiektu

 1. Stuknij obiekt, który chcesz animować, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Dodaj akcję, a następnie wybierz animację.
 3. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. W każdej chwili możesz dostosować animację.

Tworzenie ścieżki ruchu

Narysuj ścieżkę ruchu za pomocą Apple Pencil (jeśli urządzenie jest z nim zgodne) lub palcem.

 1. Stuknij obiekt, który chcesz animować, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Dodaj akcję, a następnie stuknij opcję Utwórz ścieżkę.
 3. Przeciągnij obiekt po slajdzie, aby utworzyć ścieżkę ruchu. Domyślnie ścieżka jest zakrzywiona (). Aby utworzyć ścieżkę z prostymi liniami, stuknij przycisk Prosta linia . Jeśli chcesz poprawić ścieżkę, stuknij opcję Wymaż i ponownie narysuj ścieżkę.
 4. Po ukończeniu rysowania ścieżki stuknij opcję Gotowe u dołu, a następnie stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. Ścieżkę możesz w każdej chwili edytować. 

Edytowanie ścieżki ruchu

 1. Stuknij obiekt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Ścieżka ruchu i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić początek lub koniec ścieżki, przeciągnij nieprzezroczysty obiekt do miejsca, w którym ścieżka ma mieć początek, lub przeciągnij przezroczysty obiekt do miejsca, w którym ścieżka ma się kończyć.
  • Aby przenieść punkty ścieżki, stuknij ścieżkę i przeciągnij dowolną czerwoną lub białą kropkę.
  • Aby poprawić ścieżkę, stuknij obiekt, w wyświetlonym menu stuknij opcję Popraw ścieżkę, a następnie przeciągnij obiekt po slajdzie w celu utworzenia ścieżki ruchu.
  • Aby usunąć punkt, stuknij ścieżkę, stuknij punkt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Usuń punkt.
  • Aby punkt na ścieżce był zakrzywiony lub prosty, stuknij czerwony lub biały punkt, a następnie stuknij opcję Punkt ostry lub Punkt łagodny.
  • Aby podzielić ścieżkę na oddzielne animacje, stuknij ścieżkę, stuknij punkt podziału ścieżki, a następnie stuknij opcję Podziel ścieżkę.
  • Aby obiekt obracał się w celu dopasowania do krzywej ścieżki ruchu podczas ruchu, włącz opcję Wyrównaj do ścieżki. Po włączeniu opcji Wyrównaj do ścieżki możesz również użyć suwaka Obrót, aby dostosować początkowe wyrównanie obiektu do ścieżki ruchu.
 3. Gdy ukończysz edycję ścieżki, stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. 

Dostosowywanie animacji

Aby zmienić czas trwania animacji i inne ustawienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij obiekt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Akcja, stuknij animację, którą chcesz dostosować, a następnie wprowadź zmiany. Aby wyświetlić podgląd animacji, stuknij przycisk Odtwórz 
 3. Gdy ukończysz dostosowywanie animacji, stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu.

Układanie i usuwanie animacji

Aby zmienić czas rozpoczęcia animacji, zmień kolejność animacji.

 1. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij przycisk Kolejność animacji  w prawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany:

  • Aby zmienić kolejność animacji, stuknij i przytrzymaj animację, a następnie przeciągnij ją do nowej pozycji.
  • Aby zmienić czas rozpoczęcia animacji, stuknij animację, a następnie użyj opcji Początek i Opóźnienie.
  • Aby usunąć animację, przesuń palcem w lewo na animacji, a następnie stuknij opcję Usuń.
 3. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu.


Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na komputer Mac

Podkreślaj obiekty i teksty animacjami lub twórz ścieżki ruchu i spraw, by obiekt lub tekst poruszał się po slajdzie.

Animowanie obiektu

 1. Wybierz obiekt, który chcesz animować. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, a następnie wybierz efekt. Możesz w każdej chwili dostosować animację.
  Okno dokumentu aplikacji Keynote z otwartym inspektorem animacji, w którym jest widoczna karta Czynność z otwartym menu „Dodaj efekt”

Tworzenie ścieżki ruchu

 1. Wybierz obiekt, który chcesz animować. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, a następnie wybierz opcję Przenieś.
  Okno dokumentu aplikacji Keynote z otwartym inspektorem animacji, w którym są widoczne opcje przenoszenia na karcie Czynność
 4. Przeciągnij nieprzezroczysty obiekt do miejsca, z którego ma się rozpocząć ruch, a następnie przeciągnij przezroczysty obiekt do miejsca, w którym ma się zakończyć ruch. Aby dodać krzywe do ścieżki, przeciągnij białe kropki wzdłuż linii. Ścieżkę możesz w każdej chwili edytować.

Edytowanie ścieżki ruchu

 1. Wybierz obiekt.
 2. Kliknij czerwony romb  wyświetlony pod obiektem, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić ścieżkę animacji, przeciągnij nieprzezroczyste lub przezroczyste obiekty do innych miejsc na slajdzie. Możesz też przeciągnąć dowolne czerwone lub białe kropki.
  • Aby zmienić zakrzywienia lub kąty krzywej, kliknij dowolny punkt ścieżki, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz opcję Punkt ostry, Punkt łagodny lub Punkt Beziera. 
  • Aby usunąć punkt, kliknij dowolny punkt ścieżki, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić inne ustawienia, takie jak czas i przyspieszenie, użyj karty Akcja.
  • Aby obiekt obracał się w celu dopasowania do krzywej ścieżki podczas ruchu, kliknij polecenie Wyrównaj do ścieżki na karcie Czynność.

Dostosowywanie animacji

Aby zmienić czas trwania animacji i inne ustawienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obiekt. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Aby zmienić czas trwania i inne ustawienia, skorzystaj z opcji na karcie Akcja.

Układanie i usuwanie animacji

Jeśli chcesz zmienić czas rozpoczęcia animacji, dowiedz się, jak zmienić kolejność animacji.

 1. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij przycisk Kolejność animacji w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić okno Kolejność animacji, a następnie wprowadź zmiany:
  Okno Kolejność animacji w aplikacji Keynote
  • Aby zmienić kolejność animacji, przeciągnij animację do nowej pozycji.
  • Aby zmienić czas rozpoczęcia animacji, wybierz animację, a następnie użyj opcji Początek i Opóźnienie.
  • Aby usunąć animację, zaznacz ją i naciśnij klawisz Delete.
 3. Kliknij przycisk Zamknij .
Data publikacji: