Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac

Podkreślaj słowa i obiekty animacjami — obracaniem, miganiem i innymi. Aby uzyskać wyjątkowy efekt wizualny, możesz nawet sprawić, by obiekty poruszały się po slajdzie.

Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na telefon iPhone i iPada

Podkreślaj obiekty i teksty animacjami lub twórz ścieżki ruchu i spraw, by obiekt lub tekst poruszał się po slajdzie.

Animowanie obiektu

 1. Stuknij obiekt, który chcesz animować, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Dodaj akcję, a następnie wybierz animację.
 3. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. W każdej chwili możesz dostosować animację.

Tworzenie ścieżki ruchu

Narysuj ścieżkę ruchu za pomocą Apple Pencil, o ile urządzenie jest z nim zgodne, lub palcem.

 1. Stuknij obiekt, który chcesz animować, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Dodaj akcję, a następnie stuknij opcję Utwórz ścieżkę.
 3. Przeciągnij obiekt po slajdzie, aby utworzyć ścieżkę ruchu. Domyślnie ścieżka jest zakrzywiona (). Aby utworzyć ścieżkę z prostymi liniami, stuknij przycisk Prosta linia . Jeśli chcesz poprawić ścieżkę, stuknij opcję Wymaż i ponownie narysuj ścieżkę.
 4. Po ukończeniu rysowania ścieżki stuknij opcję Gotowe u dołu, a następnie stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. Ścieżkę możesz w każdej chwili edytować. 

Edytowanie ścieżki ruchu

 1. Stuknij obiekt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Ścieżka ruchu i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić początek lub koniec ścieżki, przeciągnij nieprzezroczysty obiekt do miejsca, w którym ścieżka ma mieć początek, lub przeciągnij przezroczysty obiekt do miejsca, w którym ścieżka ma się kończyć.
  • Aby przenieść punkty ścieżki, stuknij ścieżkę i przeciągnij dowolną czerwoną lub białą kropkę.
  • Aby poprawić ścieżkę, stuknij obiekt, w wyświetlonym menu stuknij opcję Popraw ścieżkę, a następnie przeciągnij obiekt po slajdzie w celu utworzenia ścieżki ruchu.
  • Aby usunąć punkt, stuknij ścieżkę, stuknij punkt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Usuń punkt.
  • Aby punkt na ścieżce był zakrzywiony lub prosty, stuknij czerwony lub biały punkt, a następnie stuknij opcję Punkt ostry lub Punkt łagodny.
  • Aby podzielić ścieżkę na oddzielne animacje, stuknij ścieżkę, stuknij punkt podziału ścieżki, a następnie stuknij opcję Podziel ścieżkę.
 3. Gdy ukończysz edycję ścieżki, stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu. 

Dostosowywanie animacji

Aby zmienić czas trwania animacji i inne ustawienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij obiekt, a następnie w wyświetlonym menu stuknij opcję Animacja.
 2. Stuknij opcję Akcja, stuknij animację, którą chcesz dostosować, a następnie wprowadź zmiany. Aby wyświetlić podgląd animacji, stuknij przycisk Odtwórz 
 3. Gdy ukończysz dostosowywanie animacji, stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu.

Układanie i usuwanie animacji

Jeśli chcesz zmienić czas rozpoczęcia animacji, dowiedz się, jak zmienić kolejność animacji.

 1. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Przejścia i animacje.
 2. Stuknij przycisk Kolejność animacji  w prawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany:
  • Aby zmienić kolejność animacji, stuknij i przytrzymaj animację, a następnie przeciągnij ją do nowej pozycji.
  • Aby zmienić czas rozpoczęcia animacji, stuknij animację, a następnie użyj opcji Początek i Opóźnienie.
  • Aby usunąć animację, przesuń palcem w lewo na animacji, a następnie stuknij opcję Usuń.
 3. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu.


Animowanie obiektów w aplikacji Keynote na komputer Mac

Podkreślaj obiekty i teksty animacjami lub twórz ścieżki ruchu i spraw, by obiekt lub tekst poruszał się po slajdzie.

Animowanie obiektu

 1. Wybierz obiekt, który chcesz animować. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, a następnie wybierz efekt. Możesz w każdej chwili dostosować animację.

Tworzenie ścieżki ruchu

 1. Wybierz obiekt, który chcesz animować. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, a następnie wybierz opcję Przenieś.
 4. Przeciągnij nieprzezroczysty obiekt do miejsca, z którego ma się rozpocząć ruch, a następnie przeciągnij przezroczysty obiekt do miejsca, w którym ma się zakończyć ruch. Aby dodać krzywe do ścieżki, przeciągnij białe kropki wzdłuż linii. Ścieżkę możesz w każdej chwili edytować.

Edytowanie ścieżki ruchu

 1. Wybierz obiekt.
 2. Kliknij czerwony romb  wyświetlony pod obiektem, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić ścieżkę animacji, przeciągnij nieprzezroczyste lub przezroczyste obiekty do innych miejsc na slajdzie. Możesz też przeciągnąć dowolne czerwone lub białe kropki.
  • Aby zmienić zakrzywienia lub kąty krzywej, kliknij dowolny punkt ścieżki, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz opcję Punkt ostry, Punkt łagodny lub Punkt Beziera. 
  • Aby usunąć punkt, kliknij dowolny punkt ścieżki, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić inne ustawienia, takie jak czas i przyspieszenie, użyj karty Akcja.

Dostosowywanie animacji

Aby zmienić czas trwania animacji i inne ustawienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obiekt. 
 2. Kliknij przycisk Animacja  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij kartę Akcja.
 3. Aby zmienić czas trwania i inne ustawienia, skorzystaj z opcji na karcie Akcja.

Układanie i usuwanie animacji

Jeśli chcesz zmienić czas rozpoczęcia animacji, dowiedz się, jak zmienić kolejność animacji.

 1. Kliknij przycisk Animacja w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij przycisk Kolejność animacji w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić okno Kolejność animacji, a następnie wprowadź zmiany:
  Inspektor Kolejność animacji w aplikacji Keynote na komputer Mac
  • Aby zmienić kolejność animacji, przeciągnij animację do nowej pozycji.
  • Aby zmienić czas rozpoczęcia animacji, wybierz animację, a następnie użyj opcji Początek i Opóźnienie.
  • Aby usunąć animację, zaznacz ją i naciśnij klawisz Delete.
 3. Kliknij przycisk Zamknij .    
Data publikacji: