Poruszanie się po dokumencie w aplikacji Pages

Aby łatwo poruszać się po dokumencie lub dodać spis treści do strony, skorzystaj z widoku spisu treści w aplikacji Pages na telefon iPhone, iPada, iPoda touch, komputer Mac lub na stronie iCloud.com.

Aby móc poruszać się po dokumencie za pomocą widoku spisu treści, musisz używać stylów akapitu. Możesz wówczas dostosować widok spisu treści, wybierając style, które chcesz w nim uwzględnić. Możesz również dodać spis treści do strony w dokumencie. Jeśli eksportujesz plik do formatu EPUB lub PDF, spis treści będzie dostępny w książce lub dokumencie PDF.

Stosowanie stylów akapitu

Wpisy w widoku spisu treści są oparte na stylach akapitu użytych w dokumencie aplikacji Pages. Zastosuj style akapitu do tekstu, który ma się pojawić w spisie treści. Na przykład jeśli chcesz uwzględnić tytuły rozdziałów, zastosuj taki sam styl akapitu do każdego tytułu rozdziału w dokumencie.

 1. Zaznacz tekst, który ma się pojawić w spisie treści.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Format  na pasku narzędzi. Jeśli widoczny jest dokument makiety strony, stuknij lub kliknij kartę Tekst u góry paska bocznego Format.
 3. Wybierz nazwę stylu akapitu u góry paska bocznego Format.
 4. Wybierz styl z menu Style akapitu (nie wybieraj stylu „Treść”).
 5. Zastosuj style akapitu do dowolnego tekstu, który ma się pojawić w spisie treści.

Każdy szablon aplikacji Pages ma wstępnie ustawione style akapitu. Aby zmienić wygląd wstępnie ustawionego stylu akapitu, możesz utworzyć własne lub uaktualnić istniejące style akapitów.


Otwieranie widoku spisu treści

Na iPadzie lub na stronie iCloud.com stuknij lub kliknij przycisk widoku spisu treści  na pasku narzędzi.

Na komputerze Mac kliknij przycisk Widok  na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Spis treści.

Na telefonie iPhone włącz Nawigatora:

 1. Stuknij przycisk Więcej , włącz Nawigatora, a następnie stuknij opcję Gotowe. Jeśli klawiatura jest otwarta, stuknij opcję Gotowe, aby ją zamknąć.
 2. Stuknij numer strony u dołu ekranu, a następnie w wyświetlonym oknie stuknij opcję Spis treści.


Dostosowywanie wpisów w widoku spisu treści

Po zastosowaniu stylów akapitu możesz dostosować wpisy w widoku spisu treści:

 1. Otwórz widok spisu treści.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Edycja, a następnie wybierz styl akapitu, który ma być widoczny w spisie treści. Na przykład po zastosowaniu stylu Nagłówek do każdego tytułu rozdziału książki wybierz styl Nagłówek, aby wyświetlać te tytuły rozdziałów w spisie treści.
 3. Aby dostosować poziom wcięć stylu akapitu w spisie treści, stuknij lub kliknij przycisk wcięcia  obok wybranego stylu akapitu.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe. 

Po zastosowaniu wybranych stylów akapitu do nowego tekstu w dokumencie spis treści zostanie automatycznie uaktualniony w celu wyświetlenia tych wpisów.


Poruszanie się za pomocą widoku spisu treści

Stuknij lub kliknij wpis w widoku spisu treści, aby przejść do wybranej części dokumentu. Z poziomu tekstu w dokumencie możesz też tworzyć połączenia między innymi częściami dokumentu.


Dodawanie spisu treści do strony w dokumencie

Aby dodać spis treści wyświetlany na stronie dokumentu, wykonaj poniższe czynności*:

 1. Otwórz widok spisu treści.
 2. Stuknij lub miejsce w treści dokumentu, w którym ma być wyświetlany spis treści, a następnie stuknij lub kliknij opcję Wstaw spis treści.

* Nie musisz dodawać spisu treści do treści dokumentu, aby został wyświetlony w plikach w formatach EPUB i PDF.


Publikowanie lub eksportowanie książki EPUB ze spisem treści

Gdy za pomocą aplikacji Pages opublikujesz książkę w usłudze Apple Books lub utworzysz książkę w formacie EPUB, spis treści będzie widoczny w większości aplikacji do odczytu plików EPUB. Na przykład w aplikacji Książki na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac możesz kliknąć lub stuknąć przycisk spisu treści  na pasku narzędzi, aby wyświetlić spis treści, który pojawi się w identycznej postaci, jaką ma w widoku spisu treści w dokumencie aplikacji Pages. Wybierz wpis, aby przejść do odpowiadającej mu części książki.


Tworzenie pliku PDF ze spisem treści

Gdy przekonwertujesz dokument aplikacji Pages do formatu PDF, spis treści zostanie automatycznie wyświetlony w panelu nawigacji pliku PDF. Na przykład w aplikacji Podgląd na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Widok > Spis treści, aby wyświetlić spis treści na pasku bocznym. Kliknij wpis, aby przejść do odpowiadającej mu części pliku PDF.

Data publikacji: