Używanie tekstu pionowego w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Pisząc w języku chińskim, japońskim i koreańskim, można teraz korzystać z opcji tekstu pionowego w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach pakietu iWork na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Tekst pionowy można dodać w dowolnym szablonie aplikacji Pages lub Numbers albo motywie aplikacji Keynote. Można też stosować zarówno tekst pionowy, jak i poziomy w tym samym dokumencie. Gdy zechcesz udostępnić dokument zawierający tekst pionowy, możesz utworzyć interaktywną książkę EPUB, którą można wyświetlać w Apple Books.


Używanie tekstu pionowego na telefonie iPhone lub iPadzie

Aby użyć tekstu pionowego, dodaj chiński, japoński lub koreański jako preferowany język na telefonie iPhone lub iPadzie:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Język i region.
 2. Stuknij opcję Inny język lub Dodaj język, a następnie wybierz język chiński, japoński lub koreański. 

Używanie tekstu pionowego w całym dokumencie aplikacji Pages

 1. Gdy dokument jest otwarty, stuknij przycisk Więcej  na pasku narzędzi, a następnie stuknij opcję Ustawienia dokumentu.
 2. W razie potrzeby stuknij opcję Dokument, a następnie włącz opcję Tekst pionowy. 

Cały tekst główny zostanie automatycznie przekształcony na pionowy. Wszelkie nowo dodane pola tekstowe i kształty również będą używać tekstu pionowego.

Używanie tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Jeśli używasz tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych, w tym samym dokumencie możesz stosować zarówno tekst poziomy, jak i pionowy.

 1. Utwórz kształt lub pole tekstowe. 
 2. Zaznacz ten kształt lub pole tekstowe. 
 3. Stuknij przycisk Format , w razie potrzeby stuknij opcję Tekst, a następnie włącz opcję Tekst pionowy. Tekst, który znajduje się już w kształcie lub polu tekstowym, zmieni orientację na pionową. Każdy nowo dodany tekst będzie od razu wyświetlany w orientacji pionowej.

Poziome rozmieszczenie znaków w tekście pionowym w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

W tekście pionowym można umieścić od dwóch do czterech znaków w poziomie, co pozwala na ich odczytywanie od lewej do prawej. Może to okazać się przydatne w przypadku znaków łacińskich, takich jak liczby.

 1. Zaznacz co najmniej cztery znaki, które chcesz obrócić.
 2. Stuknij przycisk strzałki , jeśli pojawi się w menu, a następnie stuknij opcję Obróć w poziomie.

Używanie szablonów tekstu pionowego

Aplikacja Pages udostępnia trzy szablony tekstu pionowego: pusty, podstawowy i książka:

 • Jeśli japoński lub chiński tradycyjny jest podstawowym językiem na telefonie iPhone lub iPadzie, stuknij opcję Utwórz dokument w menedżerze dokumentów, a następnie w palecie szablonów wybierz szablon tekstu pionowego.
 • Jeśli japoński lub chiński tradycyjny jest preferowanym językiem, stuknij opcję Utwórz nowy w menedżerze dokumentów, w palecie szablonów stuknij menu podręczne Język, a następnie z menu wybierz język japoński lub chiński tradycyjny. W palecie szablonów wybierz szablon tekstu pionowego.


Używanie tekstu pionowego na komputerze Mac

Aby użyć tekstu pionowego, dodaj chiński, japoński lub koreański jako preferowany język na komputerze Mac:

 1. Przejdź do Preferencji systemowych, a następnie wybierz opcję Język i region.
 2. Kliknij przycisk Dodaj  u dołu listy, a następnie wybierz język chiński, japoński lub koreański.

Używanie tekstu pionowego w całym dokumencie aplikacji Pages

 1. Gdy dokument jest otwarty, stuknij przycisk Dokumenty  na pasku narzędzi.
 2. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Tekst pionowy. Cały tekst główny zostanie automatycznie przekształcony na pionowy. Wszelkie nowo dodane pola tekstowe i kształty również będą używać tekstu pionowego.

Używanie tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Jeśli używasz tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych, w tym samym dokumencie możesz stosować zarówno tekst poziomy, jak i pionowy.

 1. Utwórz kształt lub pole tekstowe. 
 2. Zaznacz ten kształt lub pole tekstowe. 
 3. Kliknij przycisk Format , w razie potrzeby kliknij opcję Tekst na pasku bocznym Formatowanie, a następnie wybierz opcję Tekst pionowy. Tekst, który znajduje się już w obiekcie, zmieni orientację na pionową. Każdy nowo dodany tekst będzie od razu wyświetlany w orientacji pionowej.

Poziome rozmieszczenie znaków w tekście pionowym w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

W tekście pionowym można umieścić od dwóch do czterech znaków w poziomie, co pozwala na ich odczytywanie od lewej do prawej. Może to okazać się przydatne w przypadku znaków łacińskich, takich jak liczby.

 1. Zaznacz co najmniej cztery znaki, które chcesz obrócić.
 2. Kliknij tekst, przytrzymując klawisz Control, a następnie wybierz opcję Obróć w poziomie.

Używanie szablonów tekstu pionowego

Aplikacja Pages udostępnia trzy szablony tekstu pionowego: pusty, podstawowy i książka:

 • Jeśli japoński lub chiński tradycyjny jest podstawowym językiem na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, a następnie w palecie szablonów wybierz szablon tekstu pionowego.
 • Jeśli japoński lub chiński tradycyjny jest preferowanym językiem, wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, w palecie szablonów kliknij menu podręczne Język, a następnie z menu wybierz język japoński lub chiński tradycyjny. W palecie szablonów wybierz szablon tekstu pionowego.
Data publikacji: