Łączenie bibliotek w aplikacji Zdjęcia

Wykonaj poniższe czynności na komputerze Mac, aby połączyć zdjęcia i nagrania wideo z różnych bibliotek aplikacji Zdjęcia w jedną.

Aby połączyć biblioteki aplikacji Zdjęcia, otwórz bibliotekę źródłową i wyeksportuj zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz zachować. Następnie otwórz bibliotekę docelową (tę, której chcesz używać jako głównej) i zaimportuj zdjęcia oraz nagrania wideo.

Wybieranie biblioteki zdjęć

Aby otworzyć jedną z wielu bibliotek zdjęć, które możesz mieć na komputerze Mac lub podłączonym dysku zewnętrznym:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, trzymając naciśnięty klawisz Option.
 2. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij opcję Wybierz bibliotekę.

Aplikacja Zdjęcia będzie korzystać z tej biblioteki, dopóki w ten sam sposób nie otworzysz innej.

Eksportowanie zdjęć i nagrań wideo z biblioteki źródłowej

Otwórz bibliotekę źródłową i wyeksportuj pliki jako niezmodyfikowane oryginały lub zmienione wersje:

Zmienione wersje są importowane razem z wprowadzonymi zmianami. Nie będzie trzeba ponownie dokonywać w nich zmian, ale te pliki staną się oryginałami w bibliotece docelowej. Oznacza to, że nie będzie można przywrócić ich wersji przed zmianami.

Niezmodyfikowane oryginały nie zawierają żadnych zmian dokonanych, gdy znajdowały się w bibliotece źródłowej. Dzięki temu możesz dokonać zmian później, ale odtworzenie zmian może wymagać dużego nakładu pracy.

Eksportowanie wersji ze zmianami

 1. W aplikacji Zdjęcia wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz wyeksportować. Aby wybrać wiele rzeczy, przytrzymaj klawisz Command i klikaj te rzeczy. Aby wybrać grupę pozycji uszeregowanych kolejno, kliknij pierwszą z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatnią z nich. W ten sposób wybierzesz wszystkie rzeczy znajdujące się między tymi dwoma klikniętymi elementami.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj [numer]. 
 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj.
  • W sekcji Zdjęcia wybierz Rodzaj zdjęcia: JPEG, TIFF lub PNG. W formacie JPEG zdjęcia zostaną ponownie skompresowane, w wyniku czego ich rozmiar może być mniejszy. Formaty TIFF i PNG gwarantują większą dokładność i rozmiar tych plików może być większy.
  • W sekcji Wideo wybierz ustawienie Jakość filmu. Ta sekcja wyświetli się tylko, jeśli w wybranych rzeczach znajdują się nagrania wideo.
  • W sekcji Informacje zaznacz pola wyboru wskazujące na to, czy chcesz zachować metadane i dane dotyczące lokalizacji w wyeksportowanych plikach.
  • W sekcji Nazwy plików ustaw opcję Nazwa pliku na Użyj nazwy pliku, a opcję Format podfolderu na Nazwa chwili lub Brak. Wybranie opcji Nazwa chwili spowoduje utworzenie podfolderu dla każdej chwili obecnej w wybranych rzeczach. Ta opcja jest przydatna, jeśli chcesz utworzyć album w bibliotece docelowej dla każdej chwili. Wybranie opcji Brak spowoduje wyeksportowanie wszystkich plików bezpośrednio do folderu docelowego.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Findera.
 5. Przejdź do miejsca, gdzie chcesz zachować pliki. Może to być na przykład Biurko lub dysk zewnętrzny. Jeśli utworzono nowy folder dla wyeksportowanych rzeczy, kliknij go.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Eksportowanie niezmodyfikowanych oryginałów

 1. W aplikacji Zdjęcia wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz wyeksportować. Aby wybrać wiele pozycji, przytrzymaj klawisz Command i klikaj te rzeczy. Aby wybrać grupę pozycji uszeregowanych kolejno, kliknij pierwszą z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatnią z nich. W ten sposób wybierzesz wszystkie rzeczy znajdujące się między tymi dwoma klikniętymi elementami.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj niezmodyfikowany oryginał. 
 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj.
  • Jeśli zdjęcia zawierają metadane IPTC (np. tytuły lub słowa kluczowe), które chcesz zachować, zaznacz pole wyboru Eksportuj IPTC jako XMP.
  • W opcji Nazwa pliku pozostaw ustawienie Użyj nazwy pliku.
  • Obok pozycji Format podfolderu wybierz opcję Nazwa chwili lub Brak. Wybranie opcji Nazwa chwili spowoduje utworzenie podfolderu dla każdej chwili obecnej w wybranych rzeczach. Ta opcja jest przydatna, jeśli chcesz utworzyć album w bibliotece docelowej dla każdej chwili. Wybranie opcji Brak spowoduje wyeksportowanie wszystkich plików bezpośrednio do folderu docelowego.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Findera.
 5. Przejdź do miejsca, gdzie chcesz zachować pliki. Może to być na przykład Biurko lub dysk zewnętrzny. Jeśli utworzono nowy folder dla wyeksportowanych rzeczy, kliknij go.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj oryginały.

Importowanie zdjęć i nagrań wideo do folderu docelowego

Otwórz bibliotekę docelową i przeciągnij folder z wyeksportowanymi rzeczami do głównego obszaru z pozostałymi zdjęciami i nagraniami wideo. Gdy na wskaźniku pojawi się zielony znak plusa, upuść folder.

Zdjęcia w folderze zostaną posortowane w folderach Chwile na podstawie dat utworzenia i lokalizacji. Nagrania wideo zostaną posortowane na podstawie daty ich eksportu z biblioteki źródłowej.

Jeśli po wyeksportowaniu rzeczy utworzono podfoldery i chcesz utworzyć album dla każdego podfolderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz podfolder w Finderze.
 2. Zaznacz wszystkie zdjęcia i nagrania wideo znajdujące się w podfolderze.
 3. Przeciągnij je do pozycji Moje albumy na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia.
 4. Nazwij album w wyróżnionym polu tekstowym, które zostanie wyświetlone na pasku bocznym.
 5. Potwórz te kroki dla każdego podfolderu.

Oszczędzanie miejsca na dysku poprzez usunięcie biblioteki źródłowej

Jeśli z biblioteki źródłowej wyeksportowano wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz zachować, możesz ją usunąć, aby oszczędzić miejsce na dysku komputera Mac.

Najpierw otwórz Findera i znajdź bibliotekę źródłową, którą chcesz usunąć. Domyślnie biblioteki zdjęć znajdują się w folderze Obrazki. Jeśli nie możesz znaleźć biblioteki, wykonaj kroki w celu wybrania biblioteki. Ścieżka do lokalizacji wybranej biblioteki pojawi się w oknie Wybierz bibliotekę.

Następnie przenieś bibliotekę źródłową do Kosza. Wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz, aby trwale usunąć te pliki.

Data publikacji: