Jeśli nie możesz znaleźć ikony „i” na zegarku Apple Watch

Podczas ręcznego łączenia w parę zegarka Apple Watch pojawia się prośba o stuknięcie ikony „i”. Jeśli nie widzisz ikony „i”, może być konieczne uprzednie rozłączenie pary lub wymazanie zegarka.

Upewnij się, że zegarek nie jest już połączony w parę

Zegarek Apple Watch możesz połączyć w parę z telefonem iPhone tylko wtedy, gdy nie jest jeszcze połączony. Jeśli nadal widzisz czas, ekran blokady lub aplikacje na zegarku Apple Watch, może to oznaczać, że jest on nadal połączony w parę z telefonem iPhone.

Zanim możliwe będzie ponowne połączenie w parę, musisz wymazać zegarek lub rozłączyć jego parę z telefonem iPhone. Możesz użyć dowolnej z poniższych metod:

Rozłączanie pary za pomocą telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Wszystkie zegarki u góry ekranu.
 2. Stuknij ikonę „i”  znajdującą się obok zegarka, który chcesz rozłączyć, a następnie stuknij opcję Rozłącz Apple Watch.
 3. Stuknij ponownie, aby potwierdzić, a następnie poczekaj na rozłączenie zegarka.
 4. Po całkowitym rozłączeniu pary zegarka Apple Watch możesz ponownie połączyć go w parę

Wymazanie zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku, a następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Wyzeruj.
 2. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia, a następnie stuknij ponownie w celu potwierdzenia.
 3. Poczekaj na rozłączenie pary zegarka.
 4. Po całkowitym rozłączeniu pary zegarka Apple Watch możesz ponownie połączyć go w parę

Jeśli proces zestawiania w parę zawiesza się

Jeśli masz wrażenie, że proces zestawiania w parę zegarka Apple Watch zawiesił się — na przykład animacja przedstawiająca łączenie w parę jest widoczna na ekranie przez kilkanaście minut, spróbuj wyzerować zegarek:

 1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło Digital Crown, gdy zegarek Apple Watch jest w trybie zestawiania w parę.
 2. Stuknij opcję Wyzeruj, gdy pojawi się na zegarku.
 3. Po wyzerowaniu zegarka możesz ponownie połączyć go w parę.

Jak znaleźć ikonę „i”

Jeśli Apple Watch jest rozłączony lub wymazany i konfigurujesz go ręcznie, znajdź ikonę „i”  w prawym dolnym rogu ekranu. Aby wyświetlić nazwę zegarka i ręcznie połączyć go w parę, stuknij ikonę „i”.

Komunikat informujący o konieczności położenia telefonu iPhone blisko zegarka Apple Watch w celu rozpoczęcia procesu łączenia w parę.

Ikona „i” na niepołączonym w parę zegarku Apple Watch

 

Ekran animacji przedstawiającej łączenie w parę z wyświetlonym przyciskiem Informacje w prawym dolnym rogu.

Ikona „i” na ekranie animacji przedstawiającej łączenie w parę

 

Data publikacji: