Znajdowanie ikony „i” w celu skonfigurowania zegarka Apple Watch

Podczas konfigurowania zegarka Apple Watch może się pojawić prośba o stuknięcie ikony „i”. Dowiedz się, co oznacza ta ikona i gdzie ją znaleźć. 

Jak znaleźć ikonę „i”

Aby znaleźć ikonę „i” , przejdź do prawego dolnego rogu niepołączonego w parę zegarka Apple Watch. Aby wyświetlić nazwę zegarka i ręcznie połączyć go w parę, stuknij ikonę „i”.

Komunikat informujący o konieczności położenia telefonu iPhone blisko zegarka Apple Watch w celu rozpoczęcia procesu łączenia w parę.

Ikona „i” na niepołączonym w parę zegarku Apple Watch

 

Ekran animacji przedstawiającej łączenie w parę z wyświetlonym przyciskiem Informacje w prawym dolnym rogu.

Ikona „i” na ekranie animacji przedstawiającej łączenie w parę

 

Jeśli nie możesz znaleźć ikony „i”

Jeśli nadal widzisz czas, ekran blokady lub aplikacje na zegarku Apple Watch, może to oznaczać, że jest on nadal połączony w parę z telefonem iPhone. Zanim możliwe będzie ponowne połączenie w parę, musisz wymazać lub rozłączyć parę zegarka. Parę możesz rozłączyć zarówno z poziomu telefonu iPhone, jak i z poziomu zegarka Apple Watch. 

Rozłączanie pary z telefonu iPhone

  1. Otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij zegarek u góry ekranu.
  2. Stuknij ikonę „i”  znajdującą się obok zegarka, który chcesz rozłączyć, a następnie stuknij opcję Rozłącz Apple Watch.
  3. Stuknij ponownie, aby potwierdzić, a następnie poczekaj na rozłączenie zegarka.

Po rozłączeniu pary zegarka Apple Watch możesz ponownie połączyć go w parę.

Rozłączanie pary z zegarka Apple Watch

  1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Wyzeruj.
  2. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia, a następnie stuknij ponownie w celu potwierdzenia.
  3. Poczekaj na rozłączenie pary zegarka.

Po rozłączeniu pary zegarka Apple Watch możesz ponownie połączyć go w parę.

Data publikacji: