Rysowanie w aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jednym palcem możesz utworzyć rysunek lub dodać załącznik w postaci szkicu w aplikacji Notatki.

Pierwsze kroki

  • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS.
  • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Tworzenie wbudowanych rysunków

  1. W notatce stuknij ikonę ikona długopisu.
  2. Wybierz kolor i narzędzie do rysowania. Możesz użyć ołówka, pisaka lub długopisu.
  3. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli chcesz powtórzyć fragment rysunku, stuknij gumkę, a następnie stuknij obszar, który chcesz wymazać. Jeśli przypadkowo coś wymażesz, stuknij ikonę Cofnij. Możesz też dostosować grubość linii oraz krycie kolorów długopisu, ołówka lub pisaka. Jeśli chcesz powiększyć lub pomniejszyć obszar rysowania, przeciągnij żółtą linię, aby zmienić rozmiar obszaru. 

Narysowane elementy można przenosić. Stuknij narzędzie Lasso ikona narzędzia Lasso, wykreśl okrąg wokół rysunku, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w dowolne miejsce.

Dowiedz się, jak używać Apple Pencil do rysowania w aplikacji Notatki.

Tworzenie załącznika w postaci szkicu

  1. W notatce stuknij ikonę ikona dodawania.
  2. Stuknij opcję Dodaj szkic.
  3. Wybierz kolor i narzędzie do szkicowania. Możesz użyć ołówka, pisaka lub długopisu.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: