Rysowanie w aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Za pomocą Apple Pencil albo jednym palcem możesz utworzyć rysunek w aplikacji Notatki.

Pierwsze kroki

 • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS.
 • Jeśli używasz aplikacji Notatki w systemie iOS 13 lub starszym, pamiętaj, aby uaktualnić rysunki i skonfigurowano w aplikacji Notatki usługę iCloud albo zapisać notatki na swoim urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak utworzyć osadzony rysunek

Tworzenie rysunku

 1. W notatce stuknij przycisk Oznaczenia .
 2. Wybierz kolor i narzędzie do rysowania, takie jak ołówek lub pisak.
 3. Utwórz rysunek, używając palców albo Apple Pencil na zgodnym iPadzie.
 4. Stuknij opcję Gotowe.
 • Jeśli chcesz powtórzyć część rysunku, stuknij gumkę, a następnie stuknij obszar, który chcesz wymazać. Jeśli przypadkowo coś wymażesz, stuknij przycisk Cofnij .
 • Dostosuj grubość linii i krycie kolorów, ponownie dotykając wybranego narzędzia do rysowania.
 • Aby powiększyć lub pomniejszyć obszar rysowania, przeciągnij żółtą linię u góry albo u dołu rysunku, aby zmienić rozmiar obszaru.
 • Narysowane elementy można przenosić. Stuknij narzędzie Lasso , wykreśl okrąg wokół tej części rysunku, którą chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w dowolne miejsce. Za pomocą narzędzia Lasso możesz też kopiować i wklejać części rysunku.

Dowiedz się, jak rysować za pomocą Apple Pencil i iPada.

Edytowanie rysunków i pisma odręcznego

 1. Stuknij przycisk Oznaczenia , a następnie stuknij narzędzie Lasso .
 2. Wybierz część rysunku lub pisma odręcznego do edycji. Zakreśl palcem część rysunku albo stuknij i przytrzymaj część rysunku*.
 3. W razie potrzeby stuknij zaznaczenie, aby otworzyć menu podręczne i wybrać z niego opcję Wytnij, Kopiuj, Usuń, Przyciągaj do kształtów, Powiel, Kopiuj jako tekst, Wstaw spację powyżej lub Tłumacz.

*Jeśli zakreślisz część rysunku za pomocą lassa, zaznaczona zawartość zostanie otoczona poruszającą się linią kropkowaną. Jeśli stukniesz i przytrzymasz część rysunku, dwa żółte narzędzia zmiany wielkości podświetlą wybraną zawartość. Przesuń te narzędzia, aby rozszerzyć lub zmniejszyć zaznaczony obszar.

 

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: