Rysowanie w aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jednym palcem możesz utworzyć rysunek w aplikacji Notatki.

Pierwsze kroki

  • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS.
  • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że rysunki są uaktualnione, a aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak utworzyć osadzony rysunek

Tworzenie osadzonych rysunków

  1. W notatce stuknij przycisk Oznaczenia .
  2. Wybierz kolor i narzędzie do rysowania, takie jak ołówek lub pisak.
  3. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli chcesz powtórzyć fragment rysunku, stuknij gumkę, a następnie stuknij obszar, który chcesz wymazać. Jeśli przypadkowo coś wymażesz, stuknij ikonę Cofnij . Możesz też dostosować grubość linii oraz krycie kolorów narzędzi do rysowania. Aby powiększyć lub pomniejszyć obszar rysowania, przeciągnij żółtą linię u góry i u dołu rysunku, aby zmienić rozmiar obszaru.

Narysowane elementy można przenosić. Stuknij ikonę narzędzia Lasso , wykreśl okrąg wokół rysunku, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w dowolne miejsce. Za pomocą narzędzia Lasso możesz też kopiować i wklejać części rysunku.

Dowiedz się, jak rysować za pomocą Apple Pencil i iPada.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: