Korzystanie z trybu Karta ekspresowa transportu publicznego w usłudze Apple Pay

Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego, aby szybko płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch bez konieczności budzenia lub odblokowywania urządzenia ani otwierania aplikacji. Nie musisz nawet uwierzytelniać płatności za pomocą funkcji Face ID, Touch ID ani kodu.

Co jest potrzebne, aby używać trybu Karta ekspresowa transportu publicznego w usłudze Apple Pay

Zanim rozpoczniesz, skonfiguruj kartę w aplikacji Wallet w celu używania trybu Karta ekspresowa transportu publicznego w usłudze Apple Pay. Możesz skonfigurować nową kartę kredytową, debetową lub przedpłaconą albo nową kartę transportu publicznego.

Płacenie za przejazdy transportem publicznym za pomocą karty ekspresowej transportu publicznego

Aby można było użyć trybu Karta ekspresowa transportu publicznego, telefon iPhone lub zegarek Apple Watch musi być włączony, ale nie musi być połączony z siecią.2

Używanie trybu Karta ekspresowa transportu publicznego na telefonie iPhone

 1. Przytrzymaj górną część telefonu iPhone w pobliżu środka czytnika zbliżeniowego.
 2. Poczekaj, aż poczujesz wibrację.
 3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe i znacznik wyboru.

Używanie trybu Karta ekspresowa transportu publicznego na zegarku Apple Watch

 1. Przytrzymaj wyświetlacz zegarka Apple Watch w pobliżu środka czytnika zbliżeniowego.
 2. Poczekaj, aż poczujesz wibrację.
 3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe i znacznik wyboru.

Płacąc za pomocą czytnika zbliżeniowego, trzymaj kartę lub urządzenie, za pomocą których chcesz zapłacić, oddzielnie od innych kart lub urządzeń. Pomoże to uniknąć kolizji kart i zapewnić obciążenie właściwej karty. Kolizja kart może nastąpić, gdy karta i urządzenie zostaną przypadkowo użyte jednocześnie. Skontaktuj się z zakładem transportu publicznego, aby dowiedzieć się więcej na temat kolizji kart, jeśli uważasz, że obciążona została niewłaściwa karta.

Jeśli chcesz używać funkcji Face ID lub Touch ID do płacenia za przejazdy transportem publicznym, możesz wyłączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla usługi Apple Pay w aplikacji Ustawienia.

Tryb Karta ekspresowa transportu publicznego może być włączony dla karty płatniczej oraz karty transportu publicznego w tym samym mieście. Jeśli zakład transportu publicznego akceptuje karty płatnicze i karty transportu publicznego, czytnik zbliżeniowy wybierze automatycznie kartę transportu publicznego.

Jeśli transakcja nie zostanie ukończona, skontaktuj się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, czy tryb Karta ekspresowa transportu publicznego jest obsługiwany w tej lokalizacji. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na czytniku zbliżeniowym. Może być konieczne wybranie innej karty w aplikacji Wallet w celu zapłacenia za przejazd:

 1. Kliknij dwukrotnie przycisk boczny lub przycisk Początek.
 2. Wybierz kartę.
 3. Uwierzytelnij się przy użyciu funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Dodawanie środków do karty transportu publicznego

Możesz dodać środki do karty transportu publicznego na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch za pomocą usługi Apple Pay.3

Na telefonie iPhone

 1. Otwórz aplikację Wallet, a następnie stuknij kartę transportu publicznego.
 2. Stuknij opcję Dodaj środki, wybierz kwotę, którą chcesz dodać do karty transportu publicznego, a następnie stuknij polecenie Dodaj.
 3. Wybierz kartę, którą chcesz dokonać płatności, a następnie zakończ transakcję za pomocą funkcji Face ID lub Touch ID.

Na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Wallet.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego.
 3. Stuknij opcję Dodaj środki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 

Jeśli nie widzisz opcji Dodaj środki, skontaktuj się z lokalnym zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, czy można dodawać środki do karty transportu publicznego w aplikacji Wallet.

Przed skorzystaniem z transportu publicznego upewnij się, że na karcie transportu publicznego w usłudze Apple Pay masz wystarczające środki na pokrycie kosztów całej podróży. Upewnij się, że w usłudze Apple Pay znajduje się karta kredytowa lub przedpłacona, której możesz użyć do zapłaty za przejazd. Pamiętaj również, że bateria musi wystarczyć na całą podróż.

Jeśli po dodaniu środków saldo karty transportu publicznego nie uaktualni się w aplikacji Wallet, dowiedz się, co zrobić.

Karty ekspresowe transportu publicznego z rezerwą energii

Kart ekspresowych transportu publicznego można używać w trybie rezerwy energii, aby szybko płacić za przejazdy. Na zgodnym modelu telefonu iPhone z najnowszą wersją systemu iOS rezerwa energii jest dostępna do pięciu godzin po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone.

Aby sprawdzić, czy karty ekspresowe transportu publicznego są dostępne po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone, możesz nacisnąć przycisk boczny. Częste wykonywanie tej czynności może znacznie zmniejszyć rezerwę energii dla kart ekspresowych transportu publicznego. Jeśli wyłączysz telefon iPhone, funkcja będzie niedostępna.*

* Kart ekspresowych transportu publicznego można używać w trybie rezerwy energii na telefonie iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR lub nowszym.

Jak włączyć lub zmienić kartę ekspresową transportu publicznego

Jeśli do aplikacji Wallet dodasz więcej kart umożliwiających płacenie za przejazdy transportem publicznym i chcesz zmienić kartę ekspresową transportu publicznego, wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz Ustawienia, przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 2. Stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu kodu zegarka Apple Watch.

Jeśli nie chcesz ustawiać trybu Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty, wybierz opcję Brak lub Wył.2

Można ustawić jedną kartę płatniczą jako kartę ekspresową transportu publicznego dla danej sieci transportu publicznego oraz jedną kartę transportu publicznego jako kartę ekspresową transportu publicznego dla danej sieci transportu publicznego**.

** Jeśli tryb Karta ekspresowa transportu publicznego został włączony dla karty transportu publicznego w Chinach kontynentalnych, nie można włączyć tego trybu dla żadnych innych kart z wyjątkiem kart Suica, PASMO i Octopus.

Wyłączanie trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Aby wyłączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty, wykonaj następujące czynności:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz Ustawienia, przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 2. Stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Stuknij opcję Brak lub Wył.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego, a następnie opcję Brak.

Jeśli wyłączysz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego, nadal możesz używać usługi Apple Pay do płacenia za przejazdy transportem publicznym, uwierzytelniając się przy użyciu funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Usuwanie karty ekspresowej transportu publicznego

Jeśli konieczne jest usunięcie karty ekspresowej transportu publicznego z aplikacji Wallet, wykonaj następujące czynności:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę ekspresową transportu publicznego.
 3. Stuknij przycisk przycisk Więcej, a następnie opcję Usuń tę kartę.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij kartę ekspresową transportu publicznego, a następnie opcję Usuń tę kartę.

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie skradzione

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie skradzione, możesz wykonać następujące czynności, aby zawiesić użycie urządzenia:

 1. Odwiedź witrynę iCloud.com i zaloguj się przy użyciu swojego konta Apple ID.
 2. Wybierz opcję Znajdź mój iPhone, a następnie Wszystkie urządzenia.
 3. Wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję Tryb Utracony.

Po wybraniu opcji Tryb Utracony nie będzie można używać urządzenia do płacenia za przejazdy transportem publicznym ani wykonywania transakcji w usłudze Apple Pay.

 1. Jeśli nie masz pewności, czy w Twojej lokalizacji są obsługiwane karty transportu publicznego w usłudze Apple Pay, skontaktuj się z zakładem transportu publicznego.
 2. W niektórych lokalizacjach, w których możesz płacić za przejazdy za pomocą karty płatniczej w aplikacji Wallet, tryb Karta ekspresowa transportu publicznego może być automatycznie włączony na urządzeniu.
 3. Do zakupu lub doładowania karty Octopus w aplikacji Wallet wymagana jest karta Visa, Mastercard lub UnionPay wydana w Hongkongu, której używasz z usługą Apple Pay. Jeśli masz kartę kredytową lub debetową, która nie została wydana w Hongkongu, użyj zamiast niej aplikacji Octopus for Tourists.
Data publikacji: