Konfigurowanie karty w aplikacji Wallet, aby płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay

Wybierz kartę, którą chcesz płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay, i dowiedz się, jak włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego.

Co jest potrzebne, aby skonfigurować kartę w aplikacji Wallet w celu płacenia za przejazdy transportem publicznym

Co jest potrzebne do używania trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Jeśli używasz aplikacji zakładu transportu publicznego

Po pobraniu aplikacji zakładu transportu publicznego możesz jej używać dla dodatkowych usług, takich jak:

 • Konfigurowanie nowej karty transportu publicznego
 • Przenoszenie salda karty wirtualnej
 • Dodawanie środków do karty transportu publicznego

Może być konieczne skontaktowanie się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, czy można dodawać środki do kart transportu publicznego w aplikacji tego zakładu.

Konfigurowanie karty w aplikacji Wallet dla trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Obsługiwaną kartę w aplikacji Wallet można skonfigurować w celu użycia trybu Karta ekspresowa transportu publicznego.3 Skontaktuj się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, których kart można używać jako kart ekspresowych transportu publicznego w aplikacji Wallet. Wystarczy wykonać te czynności, aby skonfigurować obsługiwaną kartę płatniczą lub kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet:

Konfigurowanie nowej karty płatniczej

Aby skonfigurować kartę kredytową, debetową lub przedpłaconą dla trybu Karta ekspresowa transportu publicznego w usłudze Apple Pay, wykonaj następujące czynności:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone i stuknij przycisk dodawania przycisk Dodaj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać nową kartę.
 3. Stuknij opcję Dalej.
 4. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Dodaj kartę.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać nową kartę, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty.

Konfigurowanie nowej karty transportu publicznego w aplikacji Wallet

Nową kartę transportu publicznego można skonfigurować w celu używania trybu Karta ekspresowa transportu publicznego z usługą Apple Pay w aplikacji Wallet:

 1. Sprawdź, czy region na urządzeniu jest prawidłowy.
  • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Język i region, a następnie przewiń w dół do pozycji Region.
  • W przypadku zegarka Watch otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Język i region, aby sprawdzić region.
 2. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 3. Stuknij przycisk dodawania przycisk Dodaj, a następnie opcję Dalej.
 4. Stuknij kartę transportu publicznego dla swojego miasta, wybierz kwotę, jaką chcesz umieścić na karcie, a następnie stuknij opcję Dodaj.4
 5. Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nową kartę transportu publicznego na telefonie iPhone.
 6. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty.

Użycie kart transportu publicznego może być ograniczone w zależności od dostępności regionalnej. Niektóre karty transportu publicznego mogą być niedostępne w danym regionie. Może być konieczne skontaktowanie się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, czy dodawanie kart transportu publicznego w aplikacji Wallet jest obsługiwane w danym mieście lub regionie.

Pierwsza karta transportu publicznego, którą dodasz do aplikacji Wallet, automatycznie staje się kartą ekspresową transportu publicznego. W dowolnym momencie możesz zmienić kartę ekspresową transportu publicznego w aplikacji Wallet.

Po skonfigurowaniu karty w aplikacji Wallet możesz dodać środki do karty transportu publicznego. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, stuknij kartę transportu publicznego, a następnie stuknij polecenie Dodaj środki. Jeśli nie widzisz opcji Dodaj środki, skontaktuj się z lokalnym zakładem transportu publicznego, aby dowiedzieć się, jak dodać środki do karty transportu publicznego w aplikacji Wallet.

Przenoszenie salda z fizycznej karty transportu publicznego do aplikacji Wallet

Sprawdź najpierw, czy region na urządzeniu jest prawidłowy:

 • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Język i region, a następnie przewiń w dół do pozycji Region.
 • W przypadku zegarka Watch otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Język i region, aby sprawdzić region.

Po ustawieniu regionu wykonaj następujące czynności:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Wallet i stuknij przycisk dodawania przycisk Dodaj, a następnie opcję Dalej.
 2. Stuknij nazwę karty transportu publicznego, którą chcesz dodać.
 3. Stuknij w opcję Przenieś istniejącą kartę.
 4. Wprowadź 4 lub 5 cyfr numeru karty i inne wymagane informacje zgodnie z monitem.5
 5. Przyłóż górną część telefonu iPhone do środka karty transportu publicznego do momentu, gdy na ekranie pojawi się komunikat Karta dodana. Proces może potrwać kilka minut.

 

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij opcję Dodaj kartę, a następnie opcję Dalej.
 4. Stuknij nazwę karty transportu publicznego, którą chcesz dodać.
 5. Stuknij w opcję Przenieś istniejącą kartę.
 6. Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść saldo.

Po przeniesieniu salda do aplikacji Wallet karta fizyczna może już nie działać. Jeśli nie widzisz szukanej karty transportu publicznego, być może jest niedostępna w Twoim obszarze.

Jeśli wyświetlany jest komunikat „Nie wykryto karty” lub „Nie można dodać karty”

Jeśli iPhone ma etui, zdejmij je i usuń wszelkie metalowe przedmioty, które mogły się znaleźć między telefonem iPhone a fizyczną kartą. Następnie ponownie spróbuj dodać kartę do aplikacji Wallet. Upewnij się, że górna część telefonu iPhone spoczywa nieruchomo na karcie fizycznej.

Włączanie trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Po włączeniu trybu Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty można szybko płacić za przejazdy transportem publicznym bez użycia funkcji Face ID, Touch ID czy kodu. Oto jak włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty płatniczej lub karty transportu publicznego:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu kodu zegarka Apple Watch.

Przenoszenie karty transportu publicznego

W odróżnieniu od kart kredytowych i debetowych w aplikacji Wallet karty transportu publicznego nie mogą znajdować się na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie.2 Możesz przenieść kartę transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch lub ze starszego telefonu iPhone na nowszy.

Jak przenieść kartę transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Jeśli masz kilka zegarków, wybierz jeden z nich.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Przewin w dół do karty transportu publicznego, którą chcesz przenieść na zegarek Apple Watch.
 4. Następnie stuknij przycisk Dodaj znajdujący się obok karty.

Możesz użyć aplikacji Watch, aby przenieść kartę z powrotem na telefon iPhone, gdy nie podróżujesz transportem publicznym.

Jak przenieść kartę transportu publicznego na nowy telefon iPhone

 1. Na używanym do tej pory telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet, a następnie stuknij kartę transportu publicznego.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Usuń tę kartę, a następnie Usuń.
 4. Na nowym telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet i stuknij przycisk dodawania .
 5. W obszarze Karty transportu publicznego stuknij swoją kartę transportu publicznego.
 6. Dodaj kartę transportu publicznego do nowego telefonu iPhone.

 1. Jeśli wylogujesz się z usługi iCloud lub wyłączysz funkcję Face ID, Touch ID albo kod na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, wszystkie karty kredytowe, debetowe i transportu publicznego zostaną usunięte z tego urządzenia. Po usunięciu karty transportu publicznego z dowolnego urządzenia pozostałe środki pieniężne będą przechowywane i będzie można je przenieść na ten sam lub inny telefon iPhone lub zegarek Apple Watch, który jest połączony z siecią i zalogowany w usłudze iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 2. Usługa Apple Pay nie jest dostępna dla dzieci poniżej 13 lat. Wiek zależy od kraju i regionu.
 3. W niektórych lokalizacjach, w których możesz płacić za przejazdy za pomocą karty płatniczej w aplikacji Wallet, tryb Karta ekspresowa transportu publicznego może być automatycznie włączony na urządzeniu. Zobacz, gdzie można używać trybu Karta ekspresowa transportu publicznego, aby płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay.
 4. Do zakupu lub doładowania karty Octopus w aplikacji Wallet wymagana jest karta Visa, Mastercard lub UnionPay wydana w Hongkongu, której używasz z usługą Apple Pay. Jeśli masz kartę kredytową lub debetową, która nie została wydana w Hongkongu, użyj zamiast niej aplikacji Octopus App for Tourists.
 5. W Hongkongu w przypadku spersonalizowanych kart Octopus oraz kart z włączoną usługą Automatic Add Value Service (AAVS) wymagana jest data urodzenia oraz dokument tożsamości wydany w Hongkongu.
Data publikacji: