Konfigurowanie karty w aplikacji Wallet, aby płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay

Wybierz kartę, którą chcesz płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay i dowiedz się, jak włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego.

Pierwsze kroki

Oto co jest potrzebne, aby skonfigurować kartę w aplikacji Wallet w celu płacenia za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay:1

Aby włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego i go używać, potrzebny jest telefon iPhone SE, iPhone 6s albo iPhone 6s Plus lub nowszy.3

Jeśli w aplikacji Wallet została już skonfigurowana karta w celu płacenia za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay, zobacz, jak włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty płatniczej. Dowiedz się też, jak dodać środki do karty transportu publicznego w aplikacji zakładu transportu publicznego.

Jeśli używasz aplikacji zakładu transportu publicznego

Po pobraniu aplikacji zakładu transportu publicznego może być możliwe jej użycie dla dodatkowych usług, takich jak:

 • Konfigurowanie nowej karty transportu publicznego
 • Przenoszenie salda karty wirtualnej
 • Dodawanie środków do karty transportu publicznego5

Konfigurowanie karty w aplikacji Wallet dla trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Obsługiwaną kartę w aplikacji Wallet można skonfigurować w celu użycia trybu Karta ekspresowa transportu publicznego.6 Wystarczy wykonać te czynności, aby skonfigurować obsługiwaną kartę płatniczą lub kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet:

Konfigurowanie nowej karty płatniczej

Aby skonfigurować kartę kredytową, debetową lub przedpłaconą dla trybu Karta ekspresowa transportu publicznego w usłudze Apple Pay, wykonaj następujące czynności:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij przycisk Przycisk Dodaj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać nową kartę.
 3. Stuknij opcję Dalej.
 4. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Dodaj kartę.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać nową kartę, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty.

Konfigurowanie nowej karty transportu publicznego w aplikacji Wallet

Nową kartę transportu publicznego można skonfigurować w celu używania trybu Karta ekspresowa transportu publicznego z usługą Apple Pay w aplikacji Wallet:7

 1. Sprawdź, czy region na urządzeniu jest prawidłowy.
  • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Język i region, a następnie przewiń w dół do pozycji Region.
  • W przypadku zegarka Watch otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Język i region, aby sprawdzić region.
 2. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 3. Stuknij przycisk Przycisk Dodaj, a następnie opcję Dalej.
 4. Stuknij kartę transportu publicznego dla swojego miasta, wybierz kwotę, jaką chcesz umieścić na karcie, a następnie stuknij opcję Dodaj.8
 5. Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nową kartę transportu publicznego na telefonie iPhone.
 6. Włącz tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla nowej karty transportu publicznego.

Pierwsza karta transportu publicznego, którą dodasz do aplikacji Wallet, automatycznie staje się kartą ekspresową transportu publicznego. W dowolnym momencie możesz zmienić kartę ekspresową transportu publicznego w aplikacji Wallet.

Po skonfigurowaniu nowej karty płatniczej lub karty transportu publicznego w aplikacji Wallet zobacz, jako można dodawać środki do karty.

Przenoszenie salda z fizycznej karty transportu publicznego do aplikacji Wallet

Sprawdź najpierw, czy region na urządzeniu jest prawidłowy:

 • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Język i region, a następnie przewiń w dół do pozycji Region.
 • W przypadku zegarka Watch otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Język i region, aby sprawdzić region.

Po ustawieniu regionu wykonaj następujące czynności7:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Wallet i stuknij przycisk Przycisk Dodaj, a następnie opcję Dalej.
 2. Stuknij nazwę karty transportu publicznego, którą chcesz dodać.8
 3. Stuknij opcję Przenieś saldo z istniejącej karty.
 4. Wprowadź cztery cyfry z numeru karty zgodnie z monitem.
 5. Przyłóż górną część telefonu iPhone do środka karty transportu publicznego do momentu, gdy na ekranie pojawi się komunikat Karta dodana. Proces może potrwać kilka minut.

 

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij opcję Dodaj kartę, a następnie opcję Dalej.
 4. Stuknij nazwę karty transportu publicznego, którą chcesz dodać.8
 5. Stuknij opcję Przenieś saldo z istniejącej karty.
 6. Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść saldo.

Włączanie trybu Karta ekspresowa transportu publicznego

Po włączeniu trybu Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty można szybko płacić za przejazdy transportem publicznym bez użycia funkcji Face ID, Touch ID lub kodu. Oto jak włączyć tryb Karta ekspresowa transportu publicznego dla karty płatniczej lub karty transportu publicznego:

W przypadku telefonu iPhone

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

W przypadku zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij pozycję Wallet i Apple Pay, a następnie opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz kartę i uwierzytelnij się przy użyciu kodu zegarka Apple Watch.

Przenoszenie karty transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch

Oto jak można przenieść kartę transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Jeśli masz kilka zegarków, wybierz jeden z nich.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Przewin w dół do karty transportu publicznego, którą chcesz przenieść na zegarek Apple Watch.
 4. Następnie stuknij przycisk Dodaj znajdujący się obok karty.

Za pomocą aplikacji Watch można przenieść kartę transportu publicznego z powrotem na telefon iPhone.10

W odróżnieniu od kart kredytowych i debetowych w aplikacji Wallet karty transportu publicznego nie mogą znajdować się na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie.

 1. Usługa Apple Pay nie jest dostępna dla dzieci poniżej 13 lat. Ten wiek zależy od kraju i regionu.
 2. Jeśli nie masz pewności, czy w Twojej lokalizacji są obsługiwane karty transportu publicznego w usłudze Apple Pay, skontaktuj się z zakładem transportu publicznego.
 3. W Pekinie i Szanghaju telefony iPhone 6 i iPhone 6 Plus obsługują tryb Karta ekspresowa transportu publicznego.
 4. Jeśli nie widzisz opcji Dodaj do Apple Wallet, karta transportu publicznego może nie spełniać kryteriów dodania do aplikacji Wallet.
 5. Może być konieczne skontaktowanie się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, czy można dodawać środki do kart transportu publicznego w aplikacji tego zakładu.
 6. Zobacz, gdzie można używać trybu Karta ekspresowa transportu publicznego, aby płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay.
 7. Może być konieczne skontaktowanie się z zakładem transportu publicznego w celu sprawdzenia, które z tych metod są obsługiwane. Użycie kart transportu publicznego może być ograniczone w zależności od dostępności regionalnej.
 8. Jeśli nie widzisz szukanej karty transportu publicznego, być może jest niedostępna w Twoim obszarze.
 9. Jeśli wylogujesz się z usługi iCloud lub wyłączysz funkcję Face ID, Touch ID albo kod na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, wszystkie karty kredytowe, debetowe i transportu publicznego zostaną usunięte z tego urządzenia. Po usunięciu karty transportu publicznego z dowolnego urządzenia pozostałe środki pieniężne będą przechowywane i będzie można je przenieść na ten sam lub inny telefon iPhone lub zegarek Apple Watch, który jest połączony z siecią i zalogowany do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 10. Karty transportu publicznego nie można przenosić podczas jazdy.

 

Data publikacji: