Uaktualnianie wtyczki Apple School Manager pod kątem platformy PowerSchool

Dowiedz się, jak pobrać najnowszą wersję wtyczki Apple School Manager lub dokonać uaktualnienia do tej wersji.

Aby uaktualnić wtyczkę Apple School Manager pod kątem platformy PowerSchool, wykonaj następujące czynności w celu pobrania najnowszej wtyczki Apple School Manager, usunięcia starszej wtyczki, zainstalowania nowej wtyczki, a następnie uaktualnienia ID klienta i hasła klienta.

Sprawdzanie wersji

Aktualną wersją wtyczki Apple School Manager jest 1.4.

Jeśli masz zainstalowaną wtyczkę Apple School Manager, oto jak sprawdzić jej wersję:

 1. Zaloguj się do PowerSchool.
 2. Kliknij opcję System na pasku bocznym, przewiń w dół i kliknij opcję Ustawienia systemu, a następnie kliknij opcję Konfiguracja zarządzania wtyczkami.
 3. Sprawdź wersję obok wtyczki Apple School Manager.

Pobieranie wtyczki Apple School Manager

Skorzystaj z tego łącza, aby pobrać najnowszą wtyczkę: Pobierz wtyczkę Apple School Manager o nazwie AppleSchoolSync.zip. Wtyczka musi pozostać w postaci pliku ZIP, upewnij się więc, że przeglądarka nie dekompresuje (wyodrębnia) jej automatycznie do folderu AppleSchoolSync. Na przykład w przeglądarce Safari kliknij łącze z klawiszem Control, a następnie z menu skrótów wybierz opcję Pobierz wskazywany plik. Jeśli pobrany plik zostanie zdekompresowany do folderu, skompresuj folder z powrotem do pliku ZIP.

Usuwanie starej wtyczki

Po pobraniu wtyczki Apple School Manager usuń starszą wtyczkę Apple School Manager.

 1. Zaloguj się do PowerSchool.
 2. W obszarze Konfiguracja na pasku bocznym kliknij opcję System, a następnie przewiń w dół do sekcji Serwer i kliknij opcję Ustawienia systemu.
 3. Kliknij opcję Konfiguracja zarządzania wtyczkami, kliknij przycisk Usuń obok wtyczki Apple School Manager, a następnie kliknij przycisk Tak.

Instalowanie nowej wtyczki

Następnie zainstaluj nową wtyczkę Apple School Manager.

 1. Kliknij opcję Instaluj w prawym górnym rogu okna PowerSchool, kliknij opcję Wybierz plik, wybierz pobraną wtyczkę Apple School Manager (AppleSchoolSync.zip), kliknij opcję Otwórz, a następnie kliknij opcję Instaluj.
 2. Zaznacz pole wyboru Włącz obok wtyczki Apple School Manager, a następnie kliknij opcję Włącz.
 3. Kliknij pozycję Apple School Manager, a następnie kliknij opcję Konfiguracja dostawcy danych. Nie zamykaj tej strony i użyj informacji z pól ID klienta oraz Hasło klienta w następnej sekcji.

Uaktualnianie ID klienta i hasła klienta

Po zainstalowaniu nowej wtyczki Apple School Manager uaktualnij ID klienta i hasło klienta w usłudze Apple School Manager.

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki, a następnie zaloguj się do usługi Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w lewym dolnym rogu, kliknij opcję Źródło danych, a następnie kliknij opcję Edycja obok pozycji System informacji o studentach.
 3. Skopiuj ID klienta i hasło klienta ze strony otwartej w poprzedniej sekcji, wklej je do pól ID klienta i Hasło klienta w usłudze Apple School Manager, a następnie kliknij opcję Zachowaj.
 4. Kliknij opcję Uaktualnij obok opcji Ostatnie uaktualnienie danych.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: