Używanie uniwersalnego schowka do kopiowania i wklejania elementów między urządzeniami Apple

Uniwersalny schowek umożliwia kopiowanie zawartości takiej jak tekst, obrazy, zdjęcia i pliki wideo na jednym urządzeniu Apple, a następnie wklejanie tej zawartości na innym.

Telefon iPhone wyświetlający obraz z widoczną opcją Kopiuj oraz MacBook z otwartym dokumentem aplikacji Pages z tym samym obrazem

Konfigurowanie uniwersalnego schowka

Uniwersalnego schowka można używać na dowolnym komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Ta funkcja działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

Aby włączyć funkcję Handoff na urządzeniu:

  • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Ogólne. Wybierz opcję Pozwalaj na Handoff między tym Makiem a urządzeniami iCloud.
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Handoff i włącz funkcję Handoff.


Używanie uniwersalnego schowka

  1. Na jednym z urządzeń skopiuj tekst, obraz lub inną zawartość w normalny sposób.
    Uniwersalnego schowka możesz również użyć, aby kopiować całe pliki z jednego komputera Mac na drugi. Każdy komputer Mac wymaga systemu macOS High Sierra lub nowszego.
  2. Zawartość zostanie automatycznie dodana do schowka innego Twojego urządzenia, które znajduje się w pobliżu. Pozostanie ona tam przez krótki czas lub do momentu zastąpienia jej inną zawartością skopiowaną na dowolnym z tych urządzeń. 
  3. Wlej zawartość w normalny sposób na drugim urządzeniu.

 

Data publikacji: