Pobieranie zdjęć i nagrań wideo z usługi iCloud

Dzięki usłudze Zdjęcia iCloud możesz pobrać kopię swoich zdjęć i nagrań wideo na dowolne urządzenie.

Jak pobrać zdjęcia i nagrania wideo z witryny iCloud.com

Jeśli chcesz zapisać kopie swoich zdjęć i filmów z witryny iCloud.com na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac bądź PC, wykonaj poniższe czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. W witrynie iCloud.com kliknij opcję Zdjęcia. 
 2. Stuknij opcję Wybierz, a następnie zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wybrać wiele zdjęć lub nagrań wideo, stuknij więcej niż jedno zdjęcie lub nagranie. Aby wybrać całą bibliotekę, stuknij opcję Zaznacz wszystkie.
 3. Stuknij przycisk Więcej  .
 4. Wybierz opcję Pobierz, a następnie stuknij przycisk Pobierz, aby zatwierdzić polecenie. 

Jeśli zdjęcia są pobierane jako archiwum ZIP, dowiedz się, jak zdekompresować folder na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na komputerze Mac lub PC

 1. W witrynie iCloud.com kliknij opcję Zdjęcia i wybierz zdjęcie lub nagranie wideo. Przytrzymaj klawisz Command na komputerze Mac lub klawisz Control na komputerze PC, aby wybrać wiele zdjęć lub nagrań wideo. 
 2. Kliknij i przytrzymaj przycisk pobierania ikona pobierania iCloud w górnym rogu okna. Jeśli chcesz pobrać zdjęcie lub nagranie wideo w takiej formie, w jakiej zostało pierwotnie zarejestrowane lub zaimportowane, wybierz opcję Niezmodyfikowany oryginał. W przypadku formatów JPEG lub H.264 wraz z modyfikacjami, nawet jeśli plik był oryginalnie w formacie HEIF lub HEVC, wybierz opcję Najbardziej zgodne*.
 3. Kliknij opcję Pobierz.

Jeśli zdjęcia są pobierane jako archiwum ZIP, dowiedz się, jak zdekompresować folder na komputerze Mac lub na komputerze PC

Co się stanie, gdy usuniesz zdjęcia lub nagrania wideo

Pamiętaj, że usunięcie zdjęcia z usługi Zdjęcia iCloud powoduje również usunięcie go z usługi iCloud i wszystkich innych urządzeń, na których zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID — nawet w przypadku włączenia funkcji Pobieraj i pozostaw oryginały lub Pobieraj oryginały na tego Maca. Jeśli zdecydujesz się na pobieranie oryginałów, będzie to miało wpływ na pamięć Twojego urządzenia. Dowiedz się, jak zarządzać miejscem dyskowym na urządzeniu. Możesz również dowiedzieć się, jak udostępniać zdjęcia i nagrania wideo na innym urządzeniu za pomocą funkcji AirDrop.


Jak pobrać zdjęcia i nagrania wideo z aplikacji Zdjęcia

Jeśli chcesz pobrać kopię zdjęć i nagrań wideo w oryginalnym rozmiarze z aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym bądź iPadOS albo na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszym, wykonaj poniższe czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij pozycję iCloud, a następnie opcję Zdjęcia.
 3. Wybierz opcję Pobieraj i pozostaw oryginały.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje.
 3. Wybierz pozycję iCloud, a następnie kliknij polecenie Pobieraj oryginały na tego Maca.

Na komputerze PC

Jeśli używasz komputera PC, możesz skonfigurować aplikację iCloud dla Windows i pobrać kopie zdjęć oraz nagrań wideo z usługi Zdjęcia iCloud.


Jak pobierać zdjęcia i nagrania wideo z albumów udostępnianych

Możesz pobierać kopie zdjęć i nagrań wideo z albumów udostępnianych do swojej biblioteki. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z albumów udostępnianych

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie przejdź na kartę Albumy.
 2. Przewiń w dół do albumów udostępnianych i wybierz album. 
 3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie przycisk udostępniania .
 4. Wybierz opcję Zachowaj obrazek lub Zachowaj wideo.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz Zdjęcia, a następnie wybierz album udostępniany z menu po lewej stronie. 
 2. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo.
 3. Kliknij zdjęcie lub nagranie wideo, przytrzymując naciśnięty klawisz Control, i wybierz opcję Importuj.

Na komputerze PC

W aplikacji iCloud dla Windows 11.1:

 1. Wybierz kolejno menu Start > Albumy udostępniane iCloud.
 2. Kliknij dwukrotnie udostępniany album, z którego chcesz pobrać zdjęcia lub nagrania wideo.
 3. Kliknij dwukrotnie zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie skopiuj je do innego folderu na komputerze.

W aplikacji iCloud dla Windows 7.x:

 1. Otwórz okno Eksploratora Windows. 
 2. Kliknij opcję Zdjęcia iCloud w panelu Nawigacja. 
 3. Kliknij dwukrotnie folder udostępniany.
 4. Kliknij dwukrotnie udostępniany album, z którego chcesz pobrać zdjęcia lub nagrania wideo.
 5. Kliknij dwukrotnie zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie skopiuj je do innego folderu na komputerze.

Aby pobrać cały album, otwórz okno Eksploratora plików lub okno Eksploratora Windows (Windows 7), otwórz folder Obrazy, a następnie otwórz folder Zdjęcia iCloud. Skopiuj folder Album udostępniany do innej lokalizacji na komputerze. 


Jeśli potrzebujesz pomocy przy pobieraniu zdjęć lub nagrań wideo

Data publikacji: