Pobieranie zdjęć i wideo iCloud

Dzięki usłudze Zdjęcia iCloud możesz pobrać kopię swoich zdjęć i wideo na dowolne urządzenie.

Jak pobrać zawartość z aplikacji Zdjęcia

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia.
  2. Wybierz opcję Pobieraj i pozostaw oryginały.

Na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszym*:

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  2. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje > iCloud > Pobieraj oryginały na tego Maca.

Pamiętaj, że jeśli usuniesz zdjęcie z usługi Zdjęcia iCloud, zostanie ono usunięte z usługi iCloud i nie będzie już dostępne na żadnym urządzeniu — nawet jeśli włączono opcję Pobieraj i pozostaw oryginały lub Pobieraj oryginały na tego Maca. Pobranie oryginałów wpływa też na miejsce do przechowywania na urządzeniu — dowiedz się więcej, jak zarządzać tym miejscem. Możesz też dowiedzieć się, jak przesłać zawartość na inne urządzenie przy użyciu funkcji AirDrop.

* Jeśli używasz komputera PC, możesz skonfigurować aplikację iCloud dla Windows i pobrać zawartość z usługi Zdjęcia iCloud.

Jak pobrać zawartość z witryny iCloud.com

  1. W witrynie iCloud.com kliknij opcję Zdjęcia i wybierz zdjęcie lub wideo. Przytrzymaj klawisz Command, aby wybrać wiele zdjęć lub wideo. 
  2. Kliknij i przytrzymaj ikonę pobierania ikona pobierania iCloud w górnym rogu okna. Jeśli chcesz pobrać zawartość w oryginalnym formacie, wybierz opcję Niezmodyfikowany oryginał. W przypadku formatów JPEG lub H.264 wraz z modyfikacjami, nawet jeśli plik był oryginalnie w formacie HEIF lub HVEC, wybierz opcję Najbardziej zgodne. 
  3. Kliknij opcję Pobierz.
Data publikacji: