Uzyskiwanie dostępu do zdjęć i nagrań wideo w usłudze Zdjęcia iCloud i ich wyświetlanie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki usłudze Zdjęcia iCloud możesz przeglądać, wyszukiwać i udostępniać wszystkie zdjęcia oraz nagrania wideo na dowolnym ze swoich urządzeń.

Dzięki usłudze Zdjęcia iCloud wszystko jest aktualne

Usługa Zdjęcia iCloud współpracuje z aplikacją Zdjęcia, pozwalając na przechowywanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze iCloud oraz uaktualnianie ich na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV, a także w witrynie iCloud.com. Załóżmy na przykład, że masz telefon iPhone, iPada i komputer Mac. Możesz zrobić zdjęcie swojej siostrzenicy na telefonie iPhone i wyświetlić je w aplikacji Zdjęcia na swoim iPadzie i komputerze Mac — wystarczy, że włączysz usługę Zdjęcia iCloud na wszystkich urządzeniach.

Na komputerze Mac lub PC dostęp do zdjęć i nagrań wideo można uzyskać za pośrednictwem witryny iCloud.com.

Sprawdzanie, czy usługa Zdjęcia iCloud jest włączona

Nie masz pewności, czy usługa Zdjęcia iCloud została skonfigurowana na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch? Możesz to sprawdzić w następujący sposób:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
  2. Stuknij opcję Zdjęcia.
  3. W razie potrzeby stuknij, aby włączyć usługę Zdjęcia iCloud.

Jeśli nie możesz włączyć usługi Zdjęcia iCloud, może być konieczne wprowadzenie zmian w pakiecie dyskowym.

Telefon iPhone z włączoną usługą Zdjęcia iCloud

Jak uzyskać dostęp do usługi Zdjęcia iCloud

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  2. Stuknij kartę Zdjęcia , aby wyświetlić zdjęcia.
  3. Stuknij kartę Albumy , aby wyświetlić Moje albumy, Albumy udostępniane, Osoby i miejsca, Typy multimediów i Inne albumy. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat zawartości udostępnianej innym.

iPhone wyświetlający opcję Dysk iCloud

Sprawdzanie dostępnego miejsca dyskowego w usłudze iCloud

Ilość dostępnego miejsca w usłudze Zdjęcia iCloud możesz z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
  2. Stuknij kolejno opcje iCloud > Zarządzaj dyskiem.
  3. Stuknij opcję Zmień pakiet dyskowy, aby wprowadzić zmiany. 

Możesz również sprawdzić, jak aplikacja Zdjęcia iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud.

Więcej możliwości dotyczących zdjęć

Data publikacji: