Uzyskiwanie dostępu do zdjęć i nagrań wideo w usłudze Zdjęcia iCloud i ich wyświetlanie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki usłudze Zdjęcia iCloud możesz przeglądać, wyszukiwać i udostępniać wszystkie zdjęcia oraz nagrania wideo na dowolnym ze swoich urządzeń.

Wszystkie Twoje zdjęcia na wszystkich używanych urządzeniach

Usługa Zdjęcia iCloud współpracuje z aplikacją Zdjęcia, pozwalając na przechowywanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze iCloud oraz uaktualnianie ich na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV, a także w witrynie iCloud.com. Załóżmy na przykład, że masz telefon iPhone, iPada i komputer Mac. Możesz zrobić zdjęcie na telefonie iPhone i wyświetlić to samo zdjęcie na innych urządzenia, a także w witrynie iCloud.com.

 

Jak włączyć usługę Zdjęcia iCloud

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij opcję Zdjęcia.
 3. W razie potrzeby stuknij, aby włączyć usługę Zdjęcia iCloud.

Jeśli nie możesz włączyć usługi Zdjęcia iCloud, może być konieczne wprowadzenie zmian w pakiecie dyskowym.

Telefon iPhone z włączoną usługą Zdjęcia iCloud

Jak uzyskać dostęp do usługi Zdjęcia iCloud

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Zdjęcia , aby wyświetlić zdjęcia.
 3. Stuknij kartę Albumy , aby wyświetlić Moje albumy, Albumy udostępniane, Osoby i miejsca, Typy multimediów i Inne albumy. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat zawartości udostępnianej innym.

Wyświetl ostatnio usunięte zdjęcia:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy .
 3. Przewiń w dół do kategorii Inne albumy i stuknij album Ostatnio usunięte.

Usunięte zdjęcia i filmy są umieszczane na urządzeniu w albumie Ostatnio usunięte, w którym pozostają 30 dni. Po upływie tego czasu elementy są trwale usuwane ze wszystkich urządzeń, dla których skonfigurowano usługę Zdjęcia iCloud.

iPhone wyświetlający opcję Dysk iCloud

Jak sprawdzić dysk iCloud

Można łatwo sprawdzić, ile miejsca używają zdjęcia iCloud:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij kolejno opcje iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 3. Stuknij opcję Zmień pakiet dyskowy, aby wprowadzić zmiany. 

Możesz również sprawdzić, jak aplikacja Zdjęcia iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud.

Data publikacji: