Używanie naprawionego lub wymienionego telefonu iPhone

Dowiedz się, jak używać naprawionego lub wymienionego telefonu iPhone.

  1. Jeśli telefon iPhone używa karty SIM, włóż kartę SIM do telefonu iPhone.
  2. Odtwórz telefon iPhone z backupu w iCloud lub iTunes.
  3. Usługa Znajdź mój iPhone powinna być domyślnie włączona, ale możesz potwierdzić, że usługa Znajdź mój iPhone jest włączona.

© 2019 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. AppleCare i iCloud są znakami usług firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: