Używanie naprawionego lub wymienionego zegarka Apple Watch

Dowiedz się, jak używać naprawionego lub wymienionego zegarka Apple Watch.

  1. Przyłóż zegarek Apple Watch blisko telefonu iPhone.
  2. Połącz w parę zegarek Apple Watch.  Gdy połączysz w parę zegarek Apple Watch, otrzymasz opcję odtworzenia go z backupu, jeśli taki backup został utworzony.

© 2019 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Watch i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. AppleCare i iCloud są znakami usług firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: