Instalowanie profilu konfiguracji na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, jak zainstalować profil w systemie iOS 12.2 lub nowszym albo iPadOS.

Po pobraniu profilu konfiguracji z witryny lub wiadomości e-mail w systemie iOS 12.2 lub nowszym albo iPadOS, w tym profili umożliwiających rejestrację w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), należy przejść do aplikacji Ustawienia w celu zainstalowania pobranego profilu. Jeśli profil nie zostanie zainstalowany w ciągu 8 minut od jego pobrania, zostanie automatycznie usunięty. 


Instalowanie profilu

Po pobraniu profilu* pojawi się komunikat Profil pobrany lub Zarejestruj się [nazwa organizacji]. Aby zainstalować profil, wykonaj poniższe czynności:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Stuknij komunikat Profil pobrany lub Zarejestruj się [nazwa organizacji].
    Ekran telefonu iPhone wyświetlający komunikat Profil pobrany
  3. Stuknij opcję Zainstaluj w prawym górnym rogu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

* W danym czasie do instalacji jest dostępny tylko jeden profil. Jeśli na przykład pobierzesz profil i nie zainstalujesz go, a następnie pobierzesz kolejny, będzie można zainstalować tylko ten ostatnio pobrany profil.


Profile zainstalowane za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM)

Jeśli jesteś administratorem systemu, możesz zainstalować profile na urządzeniach zarejestrowanych za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) bez konieczności udziału użytkownika. Aby zarejestrować urządzenie za pomocą rozwiązania MDM, należy użyć usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager albo ręcznie zainstalować profil rejestracji.

Data publikacji: