Jak utworzyć listę rzeczy do zrobienia w aplikacji Notatki

Łatwo twórz listy rzeczy do zrobienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie oznaczaj pozycje jako wykonane.

Pierwsze kroki

  • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS.
  • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Aby skonfigurować aplikację Notatki w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta > iCloud, a następnie przewiń w dół w celu włączenia opcji Notatki. Aby skonfigurować aplikację Notatki tylko na urządzeniu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki, a następnie wybierz opcję Na moim [urządzenie]. Wiele funkcji nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Tworzenie listy rzeczy do zrobienia

  1. Otwórz aplikację Notatki.
  2. Stuknij ikonę , aby utworzyć nową notatkę.
  3. Wprowadź tytuł, a następnie stuknij klawisz Return.
  4. Stuknij przycisk znacznika wyboru ikona znacznika wyboru, aby rozpocząć tworzenie listy. Każde stuknięcie klawisza Return powoduje dodanie nowej pozycji do listy.
  5. Stuknij puste kółko, aby oznaczyć pozycję jako wykonaną.

Aby utworzyć listę w istniejącej notatce, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę. Następnie stuknij przycisk znacznika wyboru ikona znacznika wyboru i wprowadź pozycje listy.

Dowiedz się więcej o formatowaniu notatek w celu dodawania tytułów, nagłówków i innych elementów.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Dowiedz się więcej na temat korzystania z aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Data publikacji: