Jeśli Asystent Boot Camp przestaje odpowiadać lub wyświetla komunikat informujący, że instalacja Boot Camp nie powiodła się

Konieczne może być uaktualnienie systemu macOS lub użycie nowszej wersji systemu Windows 10.

W niektórych przypadkach podczas kopiowania plików instalacyjnych systemu Windows Asystent Boot Camp może przestać odpowiadać lub wyświetlić komunikat informujący, że instalacja Boot Camp nie powiodła się. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli uruchomiony Asystent Boot Camp nie odpowiada, użyj kombinacji klawiszy Option+Command+Escape (Esc), aby wymusić zamknięcie aplikacji.
 2. Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu macOS. Mogą one obejmować uaktualnienia aplikacji Boot Camp.
 3. Pobierz najnowszą wersję systemu Windows 10 z witryny internetowej firmy Microsoft. Następnie użyj Asystenta Boot Camp, aby ją zainstalować.

Jeśli Asystenta Boot Camp wyświetla komunikat informujący, że dysku startowego nie można podzielić na partycje, ani przywrócić do jednej partycji, wykonaj poniższe dodatkowe czynności:

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Wybierz dysk startowy komputera Mac (Macintosh HD) na pasku bocznym.
 3. Na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego wybierz opcję Partycja. 
 4. Jeśli Narzędzie dyskowe wyświetli komunikat z pytaniem, czy chcesz dodać wolumin do kontenera czy partycję do urządzenia, wybierz opcję Partycja.
 5. Na wyświetlonym schemacie wybierz pozycję OSXRESERVED, a następnie kliknij przycisk usuwania (-) dostępny poniżej.
 6. Kliknij pozycję BOOTCAMP, a następnie kliknij przycisk usuwania (-).
  OSXRESERVED i BOOTCAMP to puste partycje utworzone przez Asystenta Boot Camp podczas nieudanej próby instalacji.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij opcję Partycja, aby potwierdzić.
 8. Otwórz Asystenta Boot Camp i ponownie spróbuj zainstalować system Windows.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: