Jeśli Asystent Boot Camp przestaje odpowiadać lub wyświetla komunikat „Instalacja Boot Camp nie powiodła się”

Podczas instalowania systemu Windows 10 na komputerze Mac przy użyciu Asystenta Boot Camp aplikacja może się zawiesić lub wyświetlić komunikat „Instalacja Boot Camp nie powiodła się” wraz z innym komunikatem o błędzie. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem i zainstalować system Windows.

Komunikat o błędzie „Instalacja Boot Camp nie powiodła się” pojawia się, gdy wykonujesz nową instalację systemu Windows 10 przy użyciu edycji October 2018 na komputerze Mac ze starszą wersją systemu macOS.

Uaktualnij system macOS, aby uniknąć tego problemu

Tych błędów możesz uniknąć uaktualniając komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS Mojave przed zainstalowaniem systemu Windows.

Jeśli musisz zainstalować system Windows na komputerze Mac, na którym nie ma najnowszej wersji systemu macOS, najpierw zainstaluj edycję April 2018, używając Asystenta Boot Camp. Następnie zainstaluj edycję October 2018, używając usługi Windows Update.

Jeśli została już podjęta próba wykonania nowej instalacji systemu Windows 10 przy użyciu edycji October 2018 i Asystent Boot Camp zawiesił się lub wyświetlił komunikaty o błędzie, wykonaj następujące czynności.

Usuń partycje, a następnie ponów instalację

Jeśli próbujesz wykonać nową instalację systemu Windows 10 przy użyciu edycji October 2018 na komputerze Mac ze starszą wersją systemu macOS, pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Instalacja Boot Camp nie powiodła się. Wystąpił błąd podczas kopiowania plików instalacyjnych Windows”.

Po wyświetleniu tego komunikatu Asystent Boot Camp może przestać odpowiadać. Użyj funkcji Wymuś koniec, aby zamknąć aplikację. Gdy ponownie otworzysz Asystenta Boot Camp, pojawi się komunikat „Tego dysku startowego nie można podzielić na partycje, ani przywrócić do jednej partycji”.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Pobierz obraz dysku Windows 10 (plik ISO). W menu Wybierz edycję wybierz uaktualnienie Windows 10 April 2018 Update. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać plik ISO.
  2. Otwórz Narzędzie dyskowe.
  3. Na pasku menu Narzedzia dyskowego wybierz opcję Partycja. Jeśli pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz dodać wolumin czy partycję, wybierz opcję Partycja.
  4. Na wyświetlonym schemacie wybierz pozycję OSXRESERVED, a następnie kliknij przycisk usuwania (z minusem).
  5. Na tym samym schemacie wybierz pozycję BOOTCAMP, a następnie kliknij przycisk usuwania (z minusem).
    OSXRESERVED i BOOTCAMP to puste partycje utworzone przez Asystenta Boot Camp podczas próby instalacji.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij opcję Partycja, aby potwierdzić.
  7. Otwórz Asystenta Boot Camp i spróbuj ponownie wykonać instalację, upewniając się, że używasz pliku ISO Windows 10 April 2018 Update.

Gdy instalacja dobiegnie końca, możesz wykonać uaktualnienie do edycji October 2018, używając usługi Windows Update.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: