Jeśli nie możesz znaleźć notatek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli nie możesz znaleźć notatek, mogły zostać przypadkowo usunięte lub może być konieczna zmiana ustawień.

sprawdzanie ustawień poczty e-mail

Sprawdź ustawienia konta

Jeśli korzystasz z konta lub usługi poczty e-mail innej firmy — np. Gmail lub Yahoo — do przechowywania notatek, sprawdź ustawienia:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 2. Stuknij konto e-mail, którego ustawienia chcesz sprawdzić. 
 3. Upewnij się, że aplikacja Notatki jest włączona. 

Jeśli używasz aplikacji Notatki z więcej niż jednym kontem e-mail, powtórz czynność 2. i 3. dla każdego konta. Jeśli brakuje Twojego konta, dowiedz się, jak dodać je ponownie.


Sprawdzanie folderu Ostatnio usunięte

Sprawdź folder Ostatnio usunięte

Jeśli przechowujesz swoje notatki w usłudze iCloud, sprawdź folder Ostatnio usunięte:

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę ikona strzałki, aż pojawi się lista folderów.
 2. Stuknij folder Ostatnio usunięte i wyszukaj notatkę. 

Jeśli znajdziesz notatkę w folderze Ostatnio usunięte lub w innym folderze, możesz ją przenieść:

 1. Na liście notatek stuknij opcję Edycja.
 2. Stuknij notatkę, którą chcesz przenieść. 
 3. Stuknij opcję Przenieś do, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatkę. 

Jeśli korzystasz z notatek w innej usłudze — np. Gmail lub Yahoo — sprawdź folder Kosz danego konta w aplikacji Mail. Jeśli usuniesz notatkę z aplikacji Notatki, zazwyczaj będzie ona przechowywana w folderze Kosz na koncie innej firmy. Aby odzyskać notatkę z folderu Kosz, należy skopiować i wkleić notatkę do nowej notatki w aplikacji Notatki.

Wyszukiwanie notatek

Użyj funkcji wyszukiwania w celu znalezienia notatek

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę ikona strzałki, aż pojawi się lista notatek. 
 2. Stuknij pasek wyszukiwania, a następnie wpisz słowo, frazę lub tytuł wyszukiwanej notatki. 
 3. Upewnij się, że jest wybrana opcja Wszystkie konta. Funkcja wyszukiwania sprawdzi wszystkie notatki w każdym folderze na różnych kontach, na przykład na koncie e-mail.

Jeśli nie widzisz paska wyszukiwania, może być konieczne przewinięcie. Jeśli nadal nie możesz znaleźć notatki, być może została zablokowana. W związku z tym, że funkcja wyszukiwania wykrywa tylko tytuły zablokowanych notatek, może być konieczne sprawdzenie wszystkich zablokowanych notatek, aby znaleźć tę właściwą.

Ręcznie wyszukaj notatki

Jeśli nie są zwracane żadne wyniki wyszukiwania, być może musisz przeszukać inny folder lub przewinąć w dół listy:

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę ikona strzałki, aż pojawi się lista folderów.
 2. Jeśli wyświetli się więcej niż jeden folder, stuknij inny folder, aby sprawdzić, czy notatka się tam nie znajduje.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć notatki, możliwe, że wpisujesz niewłaściwe słowo, frazę lub tytuł.

 

Więcej informacji o aplikacji Notatki

Aplikacja Notatki pozwala na przykład przygotować listy kontrolne, wykonać szkice i udostępnić notatki.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: