Jeśli nie możesz znaleźć notatek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli nie możesz znaleźć notatek, mogły zostać przypadkowo usunięte lub może być konieczna zmiana ustawień.

Najpierw uaktualnij wszystkie swoje urządzenia do najnowszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS, aby mieć pewność, że problem nie jest związany z poprzednią wersją oprogramowania. Następnie spróbuj wykonać następujące czynności.

Aby się upewnić, że praca w aplikacji Notatki jest powiązana z kontem e-mail, znajdź ekran ustawień poczty e-mail (Ustawienia > Mail > Konta).

Sprawdź ustawienia konta

Jeśli przechowujesz notatki za pomocą konta innej firmy lub usługi poczty e‑mail, takiej jak Gmail lub Yahoo, sprawdź ustawienia:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Mail.
 2. Stuknij opcję Konta, a następnie stuknij konto e-mail, które chcesz sprawdzić.
 3. Upewnij się, że aplikacja Notatki jest włączona.

Jeśli w aplikacji Notatki używasz więcej niż jednego konta e-mail, powtórz te kroki dla każdego konta. Jeśli brakuje Twojego konta, dowiedz się, jak dodać konto e-mail do urządzenia.


Folder Ostatnio usunięte w aplikacji Mail przechowuje ostatnio usunięte notatki przez 30 dni.

Sprawdź folder Ostatnio usunięte

Jeśli przechowujesz notatki w usłudze iCloud, sprawdź folder Ostatnio usunięte:

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę Wstecz stuknij ikonę strzałki, aż pojawi się lista folderów.
 2. Stuknij folder Ostatnio usunięte i wyszukaj notatkę.

Jeśli znajdziesz notatkę w folderze Ostatnio usunięte lub w innym folderze, możesz ją przenieść:

 1. Na liście notatek stuknij opcję Edycja.
 2. Wybierz notatkę, którą chcesz przenieść.
 3. Stuknij opcję Przenieś, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatkę.

Jeśli korzystasz z notatek w innej usłudze — np. Gmail lub Yahoo — sprawdź folder Kosz danego konta w aplikacji Mail. Jeśli usuniesz notatkę z aplikacji Notatki, zazwyczaj będzie ona przechowywana w folderze Kosz na koncie innej firmy. Aby odzyskać notatkę z folderu Kosz, skopiuj i wklej notatkę do nowej notatki w aplikacji Notatki.

Używanie funkcji wyszukiwania w aplikacji Notatki

Znajdź notatki za pomocą funkcji wyszukiwania

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę Wstecz stuknij ikonę strzałki, aż pojawi się lista notatek.
 2. Stuknij pasek wyszukiwania, a następnie wpisz słowo, frazę lub tytuł wyszukiwanej notatki.
 3. Upewnij się, że jest wybrana opcja Wszystkie konta. Funkcja wyszukiwania sprawdzi wszystkie notatki w każdym folderze na różnych kontach, na przykład na koncie e‑mail.

Jeśli nie widzisz paska wyszukiwania, może być konieczne przewinięcie. Jeśli nadal nie możesz znaleźć notatki, być może została zablokowana. W związku z tym, że funkcja wyszukiwania wykrywa tylko tytuły zablokowanych notatek, może być konieczne sprawdzenie wszystkich zablokowanych notatek, aby znaleźć tę właściwą.

Ręcznie wyszukaj notatki

Jeśli nie są zwracane żadne wyniki wyszukiwania, być może musisz przeszukać inny folder lub przewinąć w dół listy:

 1. Otwórz aplikację Notatki, a następnie stukaj ikonę Wstecz stuknij ikonę strzałki, aż pojawi się lista folderów.
 2. Jeśli wyświetli się więcej niż jeden folder, stuknij inny folder, aby sprawdzić, czy notatka się tam nie znajduje.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć notatki, możliwe, że wpisujesz niewłaściwe słowo, frazę lub tytuł.

 

Więcej informacji o aplikacji Notatki

Data publikacji: