Aplikacja iMovie Theater

Aplikacja iMovie Theater może nie wyświetlać już nagrań wideo. Aby oglądać nagrania wideo na urządzeniu Apple TV, użyj funkcji AirPlay lub prześlij nagrania wideo do usługi Zdjęcia iCloud.

Aplikacja iMovie Theater nie jest już dostępna w sklepie App Store na urządzeniu Apple TV. Jeśli masz już aplikację iMovie Theater zainstalowaną na urządzeniu Apple TV, wyświetlanie w niej nagrań wideo może nie być możliwe.

Jeśli nie możesz oglądać nagrań wideo w aplikacji iMovie Theater na urządzeniu Apple TV, nadal możesz oglądać je w tej aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Aby obejrzeć nagrania wideo na urządzeniu Apple TV, możesz przesłać je za pomocą funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac. Aby obejrzeć nagrania wideo, możesz też użyć aplikacji Zdjęcia na urządzeniu Apple TV — wykonaj poniższe czynności, aby przenieść nagrania wideo z aplikacji iMovie Theater do usługi Zdjęcia iCloud. Przed kontynuowaniem włącz usługę Zdjęcia iCloud.

Dodawanie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na telefonie iPhone lub iPadzie

W aplikacji iMovie na telefonie iPhone lub iPadzie najpierw pobierz nagrania wideo na urządzenie, a następnie dodaj je do usługi Zdjęcia iCloud.

 1. W aplikacji iMovie stuknij opcję Kino u góry ekranu.
 2. Stuknij nagranie wideo, aby je wybrać. Jeśli pojawi się przycisk przycisk pobierania na urządzenie, stuknij przycisk przycisk pobierania na urządzenie, aby pobrać nagranie wideo na urządzenie.
 3. Stuknij przycisk przycisk Udostępnij, stuknij opcję Zachowaj wideo, a po zachowaniu stuknij opcję OK.
 4. Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.

Dodawanie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na komputerze Mac

 1. W aplikacji iMovie na komputerze Mac stuknij opcję Kino u góry ekranu.
 2. Kliknij nagranie wideo, aby je wybrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Udostępnij, a następnie wybierz opcję Plik.
 3. Kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz najwyższą dostępną rozdzielczość. Ustaw inne opcje udostępniania, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz lokalizację na komputerze Mac, w której ma zostać zachowane nagranie wideo, na przykład biurko, a następnie stuknij opcję Zachowaj.
 5. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 6. Znajdź zachowany plik wideo na komputerze Mac, a następnie przeciągnij go do aplikacji Zdjęcia.
 7. Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.
Data publikacji: