Przenoszenie zawartości aplikacji iMovie Theater do usługi Zdjęcia iCloud

Zapisuj filmy i zwiastuny w usłudze Zdjęcia iCloud, aby oglądać je na innych urządzeniach, w tym na urządzeniu Apple TV.

Aplikacja iMovie nie obsługuje już udostępniania w aplikacji iMovie Theater, a aplikacja iMovie Theater na urządzenia Apple TV przestała być dostępna. Aby oglądać zawartość aplikacji iMovie Theater na wszystkich urządzeniach, w tym na urządzeniu Apple TV, przenieś nagrania wideo do usługi Zdjęcia iCloud. Przed kontynuowaniem włącz usługę Zdjęcia iCloud.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud.

Przenoszenie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na telefonie iPhone lub iPadzie

W aplikacji iMovie na telefonie iPhone lub iPadzie najpierw pobierz nagrania wideo na urządzenie, a następnie dodaj je do usługi Zdjęcia iCloud.

 1. W aplikacji iMovie przejdź do widoku Projekty.
 2. Stuknij opcję Kino u góry ekranu. Jeśli nie widzisz opcji Kino u góry ekranu, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Pokaż iMovie Theater.
 3. Stuknij nagranie wideo, aby je wybrać. Jeśli zostanie wyświetlony przycisk pobierania , stuknij przycisk pobierania , aby pobrać nagranie wideo na urządzenie.
 4. Stuknij przycisk Udostępnij , stuknij opcję Zachowaj wideo, a po zachowaniu stuknij opcję OK.
 5. Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.

Przenoszenie nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud na komputerze Mac

 1. W aplikacji iMovie wybierz kolejno opcje Okno > Idź do kina.
 2. Kliknij nagranie wideo, aby je wybrać, kliknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz opcję Plik.
 3. Kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz najwyższą dostępną rozdzielczość. Ustaw inne opcje udostępniania, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz lokalizację na komputerze Mac, w której ma zostać zachowane nagranie wideo, na przykład biurko, a następnie stuknij opcję Zachowaj.
 5. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 6. Znajdź zachowany plik wideo na komputerze Mac, a następnie przeciągnij go do aplikacji Zdjęcia.
 7. Powtórz te czynności dla każdego nagrania wideo, które chcesz skopiować do usługi Zdjęcia iCloud.

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud, zachowuj nagrania wideo jako pliki zgodnie z powyższym opisem, a następnie przenoś je do biblioteki aplikacji Zdjęcia. Możesz również kopiować pliki wideo do folderu na komputerze Mac, na dysk zewnętrzny lub do pamięci w chmurze innej firmy, takiej jak usługa Box. Aby obejrzeć nagrania wideo na urządzeniu Apple TV, możesz przesłać je za pomocą funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac.

Data publikacji: