iMessage oraz FaceTime i prywatność

iMessage oraz FaceTime zostały zaprojektowane z myślą o ochronie Twoich danych i pozwalają Ci decydować o ich udostępnianiu.

  • iMessage oraz FaceTime cechuje pełne szyfrowanie transmisji. Używany numer telefonu lub adres email jest widoczny przez osoby, z którymi się kontaktujesz. Możesz także udostępnić swoje imię i nazwisko oraz zdjęcie.
  • Apple zachowuje do 30 dni ograniczone informacje na temat użycia aplikacji iMessage oraz FaceTime, takie jak kiedy nastąpiła próba połączenia FaceTime oraz czy Twoje urządzenie kwalifikuje się do korzystania z iMessage.
  • W iCloud tworzony jest szyfrowany backup wiadomości, jeśli włączysz opcję Backup w iCloud lub Wiadomości w iCloud.

iMessage jest usługą Apple, która pozwala wysyłać wiadomości przez sieć Wi-Fi lub połączenie komórkowe do innych urządzeń iOS (z systemem iOS 5 lub nowszym), urządzeń iPadOS, Maków (z systemem OS X 10.8 lub nowszym), oraz do Apple Watch. Te wiadomości nie są wliczane do Twojego planu taryfowego. Wiadomości wysyłane przez iMessage mogą zawierać zdjęcia, wideo oraz inne informacje.

FaceTime jest usługą firmy Apple pozwalającą wykonywać połączenia wideo lub audio do innej osoby, która posiada urządzenie iOS lub iPadOS, lub Maca, lub połączenie audio za pomocą Apple Watch. Te połączenia nie są wliczane do liczby minut połączeń przez sieć komórkową.

Usługi iMessage i FaceTime są tak zaprojektowane, aby połączenie było zaszyfrowane na całej drodze przesyłu. Zatem nie ma takiej możliwości, aby firma Apple mogła odszyfrować treść rozmowy w trakcie jej transmisji między urządzeniami. Załączniki wysyłane przez iMessage (takie jak zdjęcia lub wideo) są zaszyfrowane, aby nikt poza nadawcą i odbiorcą (odbiorcami) nie miał do nich dostępu. Zaszyfrowane załączniki mogą zostać wysłane do Apple. Aby poprawić wydajność, Twoje urządzenie podczas tworzenia wiadomości iMessage może automatycznie wysyłać załączniki do Apple. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, załączniki zostaną usunięte z serwera po 30 dniach. Gdy na urządzeniu iOS, iPadOS lub watchOS ustawiony zostanie kod lub hasło, zachowane wiadomości są zaszyfrowane na urządzeniu, aby nie można było uzyskać do nich dostępu, chyba że urządzenie zostanie odblokowane.

Możesz automatycznie usuwać wiadomości iMessage z urządzenia po 30 dniach lub roku albo pozostawiać je na urządzeniu na zawsze. Jeśli masz włączoną jedną z opcji „Backup w iCloud” lub „Wiadomości w iCloud”, dla Twojej wygody tworzony jest szyfrowany backup wiadomości iMessage w iCloud. Obie opcje Backup w iCloud oraz Wiadomości w iCloud możesz wyłączyć w dowolnej chwili. Na iOS lub iPadOS otwórz Ustawienia > [Twoja nazwa] > iCloud. Na Macu wybierz menu Wiadomości > Preferencje, stuknij w iMessage i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Wiadomości w iCloud. Nigdy nie przechowujemy treści połączeń FaceTime.

Do usługi iMessage oraz FaceTime możesz się zalogować używając swojego Apple ID lub tylko swojego numeru telefonu. Zalogowanie się na swoim urządzeniu przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do iMessage i FaceTime. Twój Apple ID lub numery telefonu będą pokazywane osobom, z którymi się kontaktujesz, a osoby te będą mogły kontaktować się z Tobą, używając Twojego Apple ID, adresów email lub numerów telefonów wymienionych w danych Twojego konta. W ustawieniach iMessage oraz FaceTime możesz wybrać, z których numerów telefonu lub adresów email chcesz rozpoczynać nowe rozmowy, oraz z których numerów telefonów lub adresów email możesz otrzymywać odpowiedzi. Pod etykietą Informacje kontaktowe na stronie konta Apple ID możesz dodawać i weryfikować dodatkowe informacje.

Funkcja Udostępniaj nazwę i zdjęcie pozwala udostępniać nazwę użytkownika oraz zdjęcie osobom, z którymi rozmawiasz przez iMessage. Możesz wybrać, czy automatycznie udostępniać je tylko swoim kontaktom, czy za każdym razem być pytanym. Twoja udostępniana nazwa i zdjęcie będą wysłane w następnej wiadomości iMessage osobom, którym je udostępniasz, oraz zapisane na ich urządzeniach. Jeśli udostępnisz swoją nazwę i zdjęcie podczas rozmowy iMessage z wieloma osobami, Twoja nazwa i zdjęcie zostaną wysłane do wszystkich osób w tej rozmowie. Możesz w dowolnym momencie uaktualnić swoją nazwę i zdjęcie. Jeśli udostępniasz automatycznie, aktualizacja zostanie wysłana podczas następnej rozmowy iMessage z osobą, której udostępniasz. Jeśli po udostępnieniu nazwy i zdjęcia zdecydujesz się później wyłączyć udostępnianie, osoby, które poprzednio otrzymały Twoją nazwę i zdjęcie mogą nadal mieć Twoje informacje na swoich urządzeniach. Nazwa i zdjęcie zaznaczone do udostępniania w wiadomościach zostaną wysłane do Apple i zapisane na serwerach Apple w taki sposób, że Apple nie będzie ich widziała.

Apple może rejestrować i przechowywać pewne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z usług iMessage oraz FaceTime w celu oferowania i udoskonalania usług:

• Gdy korzystasz z iMessage oraz FaceTime, firma Apple może przechowywać informacje na temat korzystania przez Ciebie z tych usług w sposób, który nie pozwala Ciebie zidentyfikować.

• Wiadomości iMessage, których nie można dostarczyć, mogą być przechowywane przez Apple maksymalnie przez 30 dni w celu ponownej próby dostarczenia.

• Apple może rejestrować i przechowywać informacje o połączeniach FaceTime, takie jak kto został zaproszony do połączenia oraz konfigurację sieciową Twojego urządzenia i przechowywać te informacje do 30 dni. Apple nie zapisuje informacji, czy Twoje połączenie zostało odebrane, ani nie ma dostępu do treści Twoich połączeń.

• Niektóre aplikacje na Twoim urządzeniu (w tym Wiadomości oraz FaceTime) mogą komunikować się z serwerami Apple w celu ustalenia, czy z innymi osobami można się skontaktować za pomocą iMessage lub FaceTime. W takim przypadku Apple może przechowywać te numery telefonów i adresy email, które są powiązane z Twoim kontem przez maksymalnie 30 dni.

Korzystając z tych funkcji, wyrażasz zgodę na przekazywanie, gromadzenie, konserwowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z powyższym opisem przez firmę Apple oraz jej przedstawicieli i agentów.

Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/privacy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: