Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 12

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 12.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 12

Wydano 17 września 2018 r.

Automatyczne odblokowywanie

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może uzyskiwać dostęp do kont Apple ID użytkowników lokalnych.

Opis: w weryfikacji uprawnień występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień procesów.

CVE-2018-4321: Min (Spark) Zheng, Xiaolong Bai z firmy Alibaba Inc.

Wpis dodano 24 września 2018 r.

Bluetooth

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić ruch Bluetooth.

Opis: w interfejsie Bluetooth występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-5383: Lior Neumann i Eli Biham

CFNetwork

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4126: Bruno Keith (@bkth_) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 30 października 2018 r.

CoreFoundation

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4412: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Wpis dodano 30 października 2018 r.

CoreFoundation

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4414: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Wpis dodano 30 października 2018 r.

CoreText

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2018-4347: Vasyl Tkachuk z Readdle

Wpis dodano 30 października 2018 r., uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

dyld

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: naprawiono błąd z konfiguracją przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

CVE-2018-4433: Vitaly Cheptsov

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

Grand Central Dispatch

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4426: Brandon Azad

Wpis dodano 30 października 2018 r.

Heimdal

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4331: Brandon Azad

CVE-2018-4332: Brandon Azad

CVE-2018-4343: Brandon Azad

Wpis dodano 30 października 2018 r.

IOHIDFamily

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4408: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 30 października 2018 r., uaktualniono 1 sierpnia 2019 r.

IOKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4341: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2018-4354: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 30 października 2018 r.

IOKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4383: Apple

Wpis dodano 24 października 2018 r.

IOUserEthernet

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4401: Apple

Wpis dodano 30 października 2018 r.

iTunes Store

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie podrabiać monity haseł w sklepie iTunes Store.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4305: Jerry Decime

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: w przypadku uprzywilejowanych odwołań do interfejsów API występował błąd dostępu. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

CVE-2018-4399: Fabiano Anemone (@anoane)

Wpis dodano 30 października 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4407: Kevin Backhouse z Semmle Ltd.

Wpis dodano 30 października 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: w jądrze występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4363: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4336: Brandon Azad

CVE-2018-4337: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2018-4340: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2018-4344: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2018-4425: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Juwei Lin (@panicaII) z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 24 września 2018 r., uaktualniono 30 października 2018 r.

Safari

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zobaczyć witryny odwiedzone przez użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi migawek aplikacji występował problem ze spójnością. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi migawek aplikacji.

CVE-2018-4313: 11 anonimowych badaczy, David Scott, Enes Mert Ulu z Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi — Ankara/Türkiye, Mehmet Ferit Daştan z Van Yüzüncü Yıl University, Metin Altug Karakaya z Kaliptus Medical Organization, Vinodh Swami z Western Governor's University (WGU)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie wykorzystać słabe punkty w algorytmie kryptograficznym RC4.

Opis: ten problem rozwiązano przez usunięcie algorytmu RC4.

CVE-2016-1777: Pepi Zawodsky

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4395: Patrick Wardle z Digita Security

Wpis dodano 30 października 2018 r.

Architektura objawów

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2018-4203: Bruno Keith (@bkth_) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 30 października 2018 r.

Tekst

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4304: jianan.huang (@Sevck)

Wpis dodano 30 października 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4316: crixer, Hanming Zhang (@4shitak4) z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może eksfiltrować dane obrazów z zewnętrznego źródła.

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4345: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Wpis dodano 24 września 2018 r., uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4191: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4299: Samuel Groβ (saelo) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4359: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4323: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4358: @phoenhex team (@bkth_ @5aelo @_niklasb) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4328: Ivan Fratric z Google Project Zero

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2018-4197: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4318: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4306: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4312: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4314: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4315: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4317: Ivan Fratric z Google Project Zero

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może być w stanie wykonywać skrypty w kontekście innej witryny.

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4309: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4361: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2018-4474: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 24 września 2018 r., uaktualniono 22 stycznia 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4299: Samuel Groβ (saelo) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4323: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4328: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4358: @phoenhex team (@bkth_ @5aelo @_niklasb) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4359: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4360: William Bowling (@wcbowling)

Wpis dodano 24 października 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

Zasoby

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad.

Podstawowe dane

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andreas Kurtz (@aykay) z NESO Security Labs GmbH.

Profile piaskownicy

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Tencent Keen Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

SQLite

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andreas Kurtz (@aykay) z NESO Security Labs GmbH.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Cary Hartline, Hanming Zhang z 360 Vuclan Team i Zach Malone z CA Technologies.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: