Jeśli Asystent Boot Camp wyświetla komunikat, że nie można podzielić dysku na partycje

Podczas tworzenia partycji dla systemu Windows Asystent Boot Camp może wyświetlić komunikat o błędzie.

Podczas próby utworzenia partycji Windows Asystent Boot Camp może wyświetlić ostrzeżenie „Nie można podzielić dysku na partycje. Podczas partycjonowania dysku wystąpił błąd. Uruchom Pierwszą pomoc z poziomu Narzędzia dyskowego, aby sprawdzić i naprawić błąd”.

Używanie Narzędzia dyskowego do sprawdzania błędów

 1. Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu macOS.
 2. Użyj Narzędzia dyskowego do naprawienia dysku startowego.
 3. Jeśli Narzędzie dyskowe nie znalazło błędów lub je naprawiło, ponownie spróbuj zainstalować system Windows za pomocą Asystenta Boot Camp.
 4. Jeśli Asystent Boot Camp nadal wyświetla błąd partycjonowania, przejdź do poniższych kroków.

 


Sprawdź, czy na dysku nie ma nieprzydzielonego wolnego miejsca

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Na pasku bocznym Narzędzia dyskowego wybierz nazwę swojego dysku wewnętrznego, kontenera lub woluminu, np. Macintosh HD.
 3. Na pasku narzędzi kliknij opcję Partycja.
 4. Jeśli zobaczysz komunikat o współdzieleniu przestrzeni dyskowej Apple File System, kliknij Partycja, aby potwierdzić, że chcesz podzielić dysk na partycje, a nie dodać wolumin.
 5. Jeśli na wykresie kołowym zobaczysz etykietę „Wolna przestrzeń”, kliknij ją. Etykieta „Wolna przestrzeń” powinna się teraz pojawić również w sekcji Informacje o partycjach z prawej strony.
  Okno Narzędzia dyskowego po kliknięciu przycisku Partycja
 6. Po wybraniu na wykresie kołowym sekcji „Wolna przestrzeń” kliknij przycisk usuwania (–) pod wykresem. Usunięcie tej nieprzydzielonej wolnej przestrzeni oznacza, że będzie ona znowu dostępna w systemie. Następnie kliknij zastosuj i zamknij Narzędzie dyskowe.
 7. Spróbuj ponownie użyć Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows.
 8. Jeśli Asystent Boot Camp nadal wyświetla ten sam błąd partycjonowania, przejdź do poniższych kroków.

 


Tymczasowo wyłącz aplikację Time Machine

Jeśli korzystasz z aplikacji Time Machine w systemie macOS Mojave lub High Sierra, przejdź na system macOS Catalina 10.15 lub nowszy albo wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine  na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć pozycję Time Machine.
 2. Odznacz opcję Twórz backup automatycznie, aby wyłączyć aplikację Time Machine. 
 3. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie użyć Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows.
 4. Po zakończeniu instalacji możesz ponownie włączyć Time Machine.

 


Data publikacji: