Jeśli Asystent Boot Camp wyświetla komunikat, że nie można podzielić dysku na partycje

Podczas tworzenia partycji dla systemu Windows Asystent Boot Camp może wyświetlić komunikat o błędzie.

Podczas próby utworzenia partycji Windows Asystent Boot Camp może wyświetlić ostrzeżenie „Nie można podzielić dysku na partycje. Podczas partycjonowania dysku wystąpił błąd. Uruchom Pierwszą pomoc z poziomu Narzędzia dyskowego, aby sprawdzić i naprawić błąd”.

Używanie Narzędzia dyskowego do sprawdzania błędów

 1. Sprawdź, czy masz zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu macOS
 2. Włącz komputer Mac, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisze Command-R, aby uruchomić go w trybie odzyskiwania systemu macOS.
 3. Otwórz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzia macOS.
 4. Na pasku menu w Narzędziu dyskowym wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż wszystkie urządzenia. Na pasku bocznym w Narzędziu dyskowym powinny pojawić się dodatkowe informacje o dysku wewnętrznym:
  • nazwa dysku, np. Apple SSD,
  • nazwa kontenera na tym dysku, np. kontener disk1 (Twój dysk może nie mieć kontenera),
  • nazwy woluminów w kontenerze lub na dysku, np. Macintosh HD.
 5. Wybierz nazwę woluminu, np. Macintosh HD.
 6. Kliknij Pierwsza pomoc na pasku narzędzi. Jeśli do odblokowania dysku potrzebne jest hasło, wpisz swoje hasło administratora.
 7. Kliknij Uruchom, aby zacząć sprawdzać wolumin pod kątem błędów. Powtórz tę czynność dla innych woluminów w kontenerze lub na dysku.
  Okno Narzędzia dyskowego po kliknięciu przycisku Pierwsza pomoc
 8. Jeśli wyświetli się kontener, wybierz nazwę kontenera i skorzystaj z Pierwszej pomocy, aby go sprawdzić.
 9. Wybierz nazwę dysku, np. Apple SSD, i również sprawdź go, korzystając z Pierwszej pomocy.
 10. Uruchom ponownie komputer Mac.

 


Jeśli narzędzie dyskowe nie znalazło błędów lub naprawiło wszystkie błędy

 1. Spróbuj ponownie użyć Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows.
 2. Jeśli Asystent Boot Camp nadal wyświetla błąd partycjonowania, przejdź do poniższych kroków.

Sprawdź, czy na dysku nie ma nieprzydzielonego wolnego miejsca

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Na pasku bocznym Narzędzia dyskowego wybierz nazwę swojego dysku wewnętrznego, kontenera lub woluminu, np. Macintosh HD.
 3. Na pasku narzędzi kliknij opcję Partycja.
 4. Jeśli zobaczysz komunikat o współdzieleniu przestrzeni dyskowej Apple File System, kliknij Partycja, aby potwierdzić, że chcesz podzielić dysk na partycje, a nie dodać wolumin.
 5. Jeśli na wykresie kołowym zobaczysz etykietę „Wolna przestrzeń”, kliknij ją. Etykieta „Wolna przestrzeń” powinna się teraz pojawić również w sekcji Informacje o partycjach z prawej strony.
  Okno Narzędzia dyskowego po kliknięciu przycisku Partycja
 6. Po wybraniu na wykresie kołowym sekcji „Wolna przestrzeń” kliknij przycisk usuwania (–) pod wykresem. Usunięcie tej nieprzydzielonej wolnej przestrzeni oznacza, że będzie ona znowu dostępna w systemie. Następnie kliknij zastosuj i zamknij Narzędzie dyskowe.
 7. Spróbuj ponownie użyć Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows.
 8. Jeśli Asystent Boot Camp nadal wyświetla ten sam błąd partycjonowania, przejdź do poniższych kroków.

Tymczasowo wyłącz aplikację Time Machine

Jeśli korzystasz z aplikacji Time Machine w systemie macOS Mojave lub High Sierra, przejdź na system macOS Catalina 10.5 lub nowszy albo wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine  na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
 2. Odznacz opcję „Twórz backup automatycznie”, aby wyłączyć aplikację Time Machine. 
 3. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie użyć Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows.
 4. Po zakończeniu instalacji możesz ponownie włączyć Time Machine.

 


Jeśli Narzędzie dyskowe znajdzie błędy, których nie może naprawić

 


Data publikacji: