Informacje o wersji aplikacji Skróty

W systemie iOS 12 aplikacja Workflow została zastąpiona przez udoskonaloną aplikację Skróty. Oto lista najnowszych funkcji.

Nowości w aplikacji Skróty 2.2.1

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Pobierz czas podróży wyświetlała komunikat o błędzie podczas uzyskiwania czasu podróży dla transportu publicznego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było ukończyć usunięcia rzeczy z czynności Wybierz z menu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynności Tweetbot mogły nie uruchamiać się pomyślnie.
 • Inne poprawki błędów i małe dodatki.

Skróty 2.2

 • Dodano nowe czynności dla aplikacji Notatki: Utwórz notatkę, Dodaj na końcu notatki, Znajdź notatki i Pokaż notatkę.
 • Dodano czynność Pobierz liczby z wejścia.
 • Czynność Pobierz czas podróży zwraca teraz więcej szczegółów, w tym nazwę trasy, czas przybycia i odległość.
 • Czynność Pokaż trasę obsługuje teraz mapy Baidu.
 • Czynność Pobierz wartość ze słownika może teraz pobierać wartości z głębi słownika przez podanie kilku kluczy rozdzielonych kropkami.
 • Czynność Skoryguj datę zawiera teraz tryb „pobierz początek tygodnia”.
 • Stuknięcie karty Biblioteka powoduje teraz przewinięcie do dołu biblioteki.

Poprawki błędów

 • Naprawiono awarię, która mogła wystąpić w przypadku włączenia funkcji Synchronizacja iCloud.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego kolejność skrótów w bibliotece mogła zostać utracona podczas synchronizowania skrótów z nowym urządzeniem za pośrednictwem usługi iCloud.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie czynności „Otwórz w” mogło spowodować utworzenie kopii dokumentu zamiast otworzyć dokument na miejscu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego multimedia z aplikacji Zdjęcia nie mogły być przekazywane jako wejście do skrótu arkusza udostępniania.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Dołącz do pliku zawsze powodowała utworzenie plików TXT, nawet jeśli zostało określone inne rozszerzenie pliku.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Użyj wibracji mogła powodować awarię w przypadku uruchomienia z biblioteki.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego skróty arkusza udostępniania akceptujące produkty iTunes nie pojawiały się podczas udostępniania albumów w aplikacji Muzyka lub iTunes Store.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przyznanie dostępu do Todoist powodowało pojawienie się komunikatu o błędzie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Sprawdź pisownię działała tylko dla języka angielskiego (USA).
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Ustaw tryb Samolot wyświetlała błąd, gdy tryb Samolot był już włączony.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynności związane z aktualnym położeniem wyświetlały błąd w przypadku uruchomienia ze skrótu na ekranie początkowym.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Nagraj dźwięk wyświetlała niepoprawnie czas nagrywania, który już upłynął.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre czynności Bear nie były wyświetlane w kategorii aplikacji Bear.
 • Poprawiono wydajność uruchamiania skrótów zawierających wiele pętli Powtórz i warunków Jeżeli.
 • Inne poprawki błędów i małe dodatki.

Skróty 2.1.3

 • Poprawki błędów

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT201222

Skróty 2.1.2

 • Dodano czynność Wyślij na Tumblr.
 • Czynność Pobierz czas między datami może teraz liczyć miesiące między dwiema datami.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ekran opisujący aplikacje i usługi używane przez skrót mógł się nie pojawiać podczas pobierania skrótu.
 • Naprawiono błąd, który powodował niepowodzenie skrótów zawierających czynności Otwórz aplikację i Odtwórz dźwięk w przypadku uruchamiania tych skrótów za pomocą Siri.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynności Powtarzaj dla każdej rzeczy mogły się zawieszać w przypadku uruchamiania ich z widżetu lub karty Biblioteka.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Numer telefonu mogła nie rozumieć numerów telefonów zawierających przecinki (pauzy) lub mających długie numery wewnętrzne.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Pokaż trasę mogła nie działać w przypadku uruchomienia jej z widżetu Dzisiaj w aplikacji Skróty na ekranie blokady.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Dodaj nowe przypomnienie nie działała, gdy nie był wprowadzony czas lub położenie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Wyślij płatność mogła wyglądać na niezakończoną podczas dokonywania płatności w usłudze Apple Pay Cash.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego domyślna odpowiedź czynności Prośba o informacje dla dat nie obsługiwała formatu 24-godzinnego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Pobierz nazwę emoji powodowała wyświetlanie nazwy emoji w języku angielskim, gdy na urządzeniu był ustawiony inny język.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre skróty mogły powodować wyświetlenie komunikatu o błędzie w przypadku uruchomienia ich z funkcji wyszukiwania.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego skróty mogły nie pobierać stron internetowych o długich tytułach Unicode.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Uruchom kolejkę czynności Editorial nie przekazywała wyniku.
 • Ulepszenia synchronizacji z usługą iCloud.
 • Ulepszenia dotyczące lokalizacji.

Skróty 2.1.1

 • Aplikacja Skróty jest teraz zoptymalizowana pod kątem iPada Pro 12,9 cala (3. generacji) i iPada Pro 11 cali.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre czynności (w tym Wyślij email, Dyktuj tekst, Uruchom scenę w Domu i Użyj wibracji) mogły nie działać w przypadku wywołania ich za pomocą Siri.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Ustaw latarkę powodowała pojawianie się komunikatu o błędzie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Połącz nie mogła wybierać numerów telefonów zawierających znaki specjalne (takie jak * lub #).
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wprowadzane liczby dziesiętne mogły nie być poprawnie rozpoznawane w językach, które używają przecinka jako separatora liczb dziesiętnych.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wybrany album zdjęć w czynności Zachowaj w albumie mógł zostać zresetowany do ustawienia Wszystkie zdjęcia.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Przełącz alarm nie wyłączała alarmów, dopóki przełącznik Włącz nie został włączony i z powrotem wyłączony.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Powiedz tekst mówiła, używając głosów niższej jakości.

Skróty 2.1

 • Używanie aktualnej pogody w skrótach dzięki czynnościom Pobierz bieżącą pogodę i Pobierz prognozę pogody.
 • Ustawianie alarmów i minutników za pomocą czynności Utwórz alarm, Przełącz alarm i Włącz minutnik.
 • Konwertowanie między różnymi jednostkami za pomocą czynności Miary i Konwertuj miary.
 • Pobieranie najnowszego zestawu zaimportowanych zdjęć z aplikacji Zdjęcia za pomocą czynności Pobierz ostatni import.
 • Po uruchomieniu skrótu za pomocą Siri na głośniku HomePod multimedia są teraz odtwarzane automatycznie z głośnika HomePod przy użyciu funkcji AirPlay.
 • Skrót można teraz przestać udostępniać i usunąć jego dane z usługi iCloud, otwierając łącze iCloud w systemie iOS i wybierając opcję Przestań udostępniać w aplikacji Skróty.
 • Czynność Nagraj wideo obsługuje teraz automatyczne uruchamianie nagrywania wideo za pomocą opcji Rozpocznij natychmiast.
 • Można teraz używać czynności Połącz i FaceTime z funkcją Siri bez odblokowywania telefonu iPhone.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego aplikacja Skróty mogła ulegać awarii po otwarciu edytora.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego opcje Przeszukaj iTunes Store i Przeszukaj App Store powodowały pojawianie się komunikatu o błędzie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego narzędzie wyboru plików w Dropbox nie mogło poruszać się po folderach.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre aplikacje nie były dostępne w czynności Otwórz aplikację.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego skróty mogły zostać powielone po synchronizacji.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego kolejność skrótów mogła zostać zresetowana po zsynchronizowaniu nowego urządzenia.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zalogowanie się do aplikacji Todoist mogło powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zmienne w czynnościach Znajdź i Filtruj mogły nie być w pełni widoczne.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego aplikacja Skróty mogła się zawieszać podczas tworzenia przypomnienia.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Dołącz do pliku nie działała poprawnie, gdy określona nazwa pliku nie kończyła się rozszerzeniem TXT.
 • Ulepszenia dotyczące lokalizacji.
 • Inne poprawki błędów i małe dodatki.

Skróty 2.0

 • Uruchamianie skrótów głosowo przez dodanie ich do funkcji Siri.
 • Dostępne są teraz nowe czynności z aplikacji obsługujących funkcję Skróty Siri.
 • Siri sugeruje teraz używane rutynowo skróty na ekranie blokady i w funkcji wyszukiwania.
 • Siri sugeruje czynności, które można dodać do skrótów, na podstawie rutynowo wykonywanych zadań i ostatnio używanych aplikacji.
 • Możliwość zmiany ustawień systemowych za pomocą nowych czynności, takich jak Ustaw sieć Wi-Fi, Ustaw tryb niskiego zużycia energii i Włącz Nie przeszkadzać.
 • Możliwość wysyłania i proszenia o płatności za pomocą Apple Pay i ulubionych aplikacji dzięki nowym czynnościom do obsługi płatności.
 • Uruchamianie własnych skryptów w przeglądarce Safari dzięki nowej czynności Uruchom JavaScript na witrynie.
 • Aplikacja Skróty zastępuje aplikację Workflow i wszystkie istniejące przepływy pracy zostaną automatycznie zaimportowane.
 • Uaktualniona, przejrzysta budowa.

Nowe czynności

 • Polecanie Siri wyświetlenie lub wypowiedzenie wyniku za pomocą czynności Pokaż wynik.
 • Wysyłanie i proszenie o płatności za pomocą Apple Pay i ulubionych aplikacji dzięki nowym czynnościom Wyślij płatność i Poproś o płatność.
 • Uruchamianie własnych skryptów w przeglądarce Safari dzięki nowej czynności Uruchom JavaScript na witrynie.
 • Dostęp do scen w aplikacji Dom za pomocą nowej czynności Uruchom scenę w Domu.
 • Zmiana ustawień systemowych za pomocą nowych czynności: Ustaw tryb Samolot, Ustaw Bluetooth, Ustaw sieć komórkową, Włącz Nie przeszkadzać, Ustaw tryb niskiego zużycia energii i Ustaw sieć Wi-Fi.
 • Edytowanie dokumentów za pomocą nowej czynności Oznaczenia.
 • Udostępnianie zdjęć w usłudze iCloud za pomocą czynności Udostępnianie za pomocą funkcji udostępniania zdjęć iCloud.
 • Wiele innych nowych czynności jest teraz dostępnych z aplikacji obsługujących funkcję Skróty Siri.

Uaktualnione czynności

 • Czynność Dyktuj tekst teraz automatycznie przestaje słuchać, gdy przestajesz mówić, i działa w widżecie.
 • Czynność Wyślij wiadomość może teraz wysyłać wiadomości bez pytania, używając przełącznika Pokaż po uruchomieniu.
 • Czynności Ustaw jasność i Ustaw latarkę działają teraz w widżecie i z Siri.
 • Czynność Zmień wielkość liter ma nową opcję naprzemiennego stosowania małych i wielkich liter.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Otwórz adresy URL nie mogła otwierać kilku adresów URL jednocześnie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Zachowaj plik nie działała na plikach zachowanych za pośrednictwem funkcji wyboru dokumentów w usłudze iCloud.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czynność Przeszukaj iTunes Store mogła ulegać awarii podczas wyszukiwania niektórych typów multimediów, takich jak książki audio.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zmiana nazwy skrótu, usunięcie go lub powielenie za pomocą funkcji 3D Touch mogło nie działać.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja Powiedz tekst mogła mówić cicho w przypadku uruchomienia jej po czynności Dyktuj tekst.
 • Czynności aplikacji Drafts obsługują teraz aplikację Drafts 5.
 • Ulepszenia w zakresie ułatwień dostępu
 • Wiele innych poprawek błędów i małych dodatków.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat aplikacji Skróty, w tym kompleksowe kroki tworzenia i używania skrótów, znajdziesz w Podręczniku użytkownika aplikacji Skróty.

Data publikacji: