Używanie funkcji Dual SIM z dwiema kartami nano-SIM

W Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Makau telefony iPhone XS Max i iPhone XR oferują funkcję Dual SIM przy użyciu dwóch kart nano-SIM. Funkcja ta zapewnia dwa numery telefonu do nawiązywania i odbierania połączeń oraz wysyłania wiadomości tekstowych. 

Jeśli nie znajdujesz się w Chinach kontynentalnych lub jesteś w Hongkongu lub Macau i masz telefon iPhone XS, dowiedz się jak używać funkcji Dual SIM z kartą eSIM.

Funkcji Dual SIM można używać na wiele sposobów:

 • Używanie jednego numeru do celów służbowych i drugiego do połączeń prywatnych.
 • Dodawanie lokalnego planu taryfowego na transmisję danych w przypadku podróży poza dany kraj lub region.
 • Korzystanie z osobnych planów taryfowych na przesyłanie głosu i transmisję danych.

Oba numery telefonu umożliwiają nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS.* Telefon iPhone może korzystać z jednej sieci danych komórkowych jednocześnie.

* Ta funkcja korzysta z technologii Dual SIM Dual Standby (DSDS), co oznacza, że obie karty SIM mogą nawiązywać i odbierać połączenia. Jeśli jeden numer jest w trakcie połączenia, połączenia przychodzące na drugi numer będą kierowane do poczty głosowej.

Co jest potrzebne

Aby korzystać z funkcji Dual SIM, potrzebujesz telefonu iPhone XS Max lub iPhone XR z systemem iOS 12.1 lub nowszym i dwóch kart nano-SIM.

 

Instalowanie karty nano-SIM

Włóż spinacz biurowy lub narzędzie do wyjmowania karty SIM do małego otworu na kieszeni na kartę SIM, a następnie pchnij spinacz/narzędzie do telefonu iPhone, aby wyjąć kieszeń na kartę SIM. Zwróć uwagę na wycięcie w narożniku nowej karty SIM. Umieść nową kartę SIM na spodzie kieszeni — ze względu na wycięcie można ją włożyć tylko w jeden sposób. Następnie włóż drugą kartę SIM do górnej kieszeni.

Gdy obie karty nano-SIM są na miejscu, wsuń kieszeń na kartę SIM z powrotem do urządzenia — całkowicie i w tej samej orientacji, w jakiej została wyjęta. Kieszeń można włożyć tylko w jeden sposób.

Jeśli karty SIM są chronione kodem PIN, zwróć uwagę na położenie — przód lub tył — każdej karty w kieszeni. Jeśli pojawi się monit, uważnie wprowadź kody PIN dla przedniej i tylnej karty SIM.

Dodawanie etykiet do planów

Po aktywowaniu drugiego planu należy opatrzyć plany etykietami. Na przykład pierwszy plan może otrzymać etykietę Praca, a drugi — etykietę Osobiste.

Tych etykiet będziesz używać podczas wybierania numeru telefonu, który ma być używany do nawiązywania i odbierania połączeń, wyznaczania numeru dla danych sieci komórkowej oraz przypisywania numeru do kontaktów, tak aby było wiadomo, który numer będzie używany.

Jeśli zmienisz później zdanie, możesz zmienić etykiety, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne), a następnie stukając numer, którego etykietę chcesz zmienić. Następnie stuknij opcję Etykieta planu sieci komórkowej i wybierz nową lub wprowadź własną etykietę.

Wybieranie sposobu współpracy planów

Ustaw swój numer domyślny, który będzie używany przez usługi iMessage i FaceTime oraz do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości do osoby, której nie ma w aplikacji Kontakty.

Na tym ekranie wybierz numer, który ma być domyślnym. Możesz też wybrać numer, który ma być używany tylko do danych sieci komórkowej. Drugi numer będzie numerem domyślnym.

Użyj „Podstawowy” jako linii domyślnej: jeśli zaznaczysz tę opcję, numer podstawowy będzie używany domyślnie do przesyłania głosu, wiadomości SMS, danych, wiadomości iMessage oraz połączeń FaceTime. Numer dodatkowy będzie dostępny tylko do przesyłania głosu i wiadomości SMS.

Użyj „Dodatkowy” jako linii domyślnej: jeśli zaznaczysz tę opcję, numer dodatkowy będzie używany do przesyłania głosu, wiadomości SMS, danych, wiadomości iMessage oraz połączeń FaceTime. Numer podstawowy będzie dostępny tylko do przesyłania głosu i wiadomości SMS.

Użyj „Dodatkowy” tylko do danych sieci komórkowej: tę opcję możesz zaznaczyć, jeśli podróżujesz za granicę i chcesz, aby do przesyłania głosu, wiadomości SMS, wiadomości iMessage i połączeń FaceTime był nadal używany numer podstawowy. Do przesyłania danych będzie używany numer dodatkowy.

Używanie dwóch numerów telefonu do połączeń, wiadomości i danych

iPhone został już skonfigurowany przy użyciu dwóch numerów telefonu. Teraz dowiedzmy się, jak ich używać.

Zapamiętywanie przez telefon iPhone numeru, którego ma używać

Gdy telefonujesz do jednego ze swoich kontaktów, nie musisz za każdym razem wybierać numeru, którego należy użyć. Domyślnie iPhone używa tego samego numeru, za pomocą którego nawiązano ostatnie połączenie z tym kontaktem. Jeśli z tym kontaktem nie było wcześniej nawiązywane połączenie, iPhone używa numeru domyślnego. Jeśli chcesz, możesz określić numer, który ma być używany do nawiązywania połączeń z kontaktem. Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij kontakt.
 2. Stuknij opcję Preferowany plan sieci komórkowej.
 3. Stuknij numer, którego chcesz używać z tym kontaktem.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Połączenie telefoniczne można nawiązywać i odbierać przy użyciu dowolnego numeru telefonu.

Gdy trwa połączenie, połączenie przychodzące na drugi numer telefonu zostanie skierowane do poczty głosowej, jeśli masz ją skonfigurowaną u swojego operatora*. Nie otrzymasz jednak powiadomienia o nieodebranym połączeniu z dodatkowego numeru. Funkcja Połączenie oczekujące działa dla połączeń przychodzących na tym samym numerze telefonu. Aby uniknąć nieodebrania ważnego połączenia, możesz włączyć przekazywanie połączeń i przekazywać wszystkie połączenia z jednego numeru na drugi. Sprawdź dostępność tej usługi u swojego operatora i dowiedz się o dodatkowe opłaty.

* Jeśli dla numeru, który korzysta z danych sieci komórkowej, jest włączony roaming danych, usługi Visual Voicemail i MMS będą wyłączone dla numeru służącego tylko do przesyłania głosu.

Przełączanie numerów telefonu dla połączenia

Przed nawiązaniem połączenia możesz przełączyć linie telefoniczne. Jeśli dzwonisz do kogoś z listy Ulubione, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę .
 2. Stuknij bieżący numer telefonu. 
 3. Stuknij inny numer telefonu. 

Jeśli używasz przycisków, wykonaj następujące czynności:

 1. Wprowadź numer telefonu.
 2. Stuknij numer telefonu w pobliżu górnej części ekranu. 
 3. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości za pomocą usług iMessage i SMS/MMS

Możesz wysyłać wiadomości za pomocą usługi iMessage i korzystać z usługi FaceTime na tej samej linii telefonicznej. Aby zmienić linię używaną przez usługę iMessage, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości. 
 2. Stuknij opcję Linia iMessage i FaceTime.
 3. Stuknij numer telefonu, którego chcesz użyć.

Do wysyłania wiadomości przy użyciu usługi SMS/MMS możesz używać dowolnego numeru telefonu*. Przed wysłaniem wiadomości SMS/MMS możesz przełączyć numery telefonu. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Nowa w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu.
 4. Stuknij bieżący numer telefonu.
 5. Stuknij numer, którego chcesz użyć.

* Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty. Sprawdź to u swojego operatora.

Informacje ikonach statusu funkcji Dual SIM

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu informują o sile sygnału dwóch operatorów. Dowiedz się, co oznaczają ikony statusu.

Więcej ikon statusu możesz zobaczyć po otwarciu centrum sterowania.

Zmiana numeru danych sieci komórkowej

Z danych sieci komórkowej może korzystać jeden numer jednocześnie. Aby zmienić numer używający danych sieci komórkowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne).
 2. Stuknij opcję Sieć komórkowa. 
 3. Stuknij numer, który ma używać danych sieci komórkowej.

Jeśli włączysz funkcję Przełączanie danych komórkowych, to gdy trwa połączenie głosowe na numerze służącym tylko do przesyłania głosu, ten numer jest automatycznie przełączany na używanie głosu i danych*. Umożliwia to korzystanie zarówno z głosu, jak i danych podczas połączenia.

Jeśli wyłączysz funkcję Przełączanie danych komórkowych i jest aktywne połączenie głosowe z użyciem numeru, który nie jest wyznaczony jako numer do przesyłania danych komórkowych, przesyłanie danych komórkowych nie będzie w tym czasie działać.

Aby włączyć funkcję Przełączanie danych komórkowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne).
 2. Stuknij opcję Dane sieci komórkowej.
 3. Włącz opcję Przełączanie danych kom.

* Linia danych przełącza się automatycznie na czas trwania połączenia. To przełączanie danych komórkowych nie będzie działać, jeśli używasz roamingu danych. Sprawdź dostępność tej usługi u swojego operatora i dowiedz się o dodatkowe opłaty.

Zarządzanie ustawieniami sieci komórkowej

Aby zmienić ustawienia sieci komórkowej dla każdego planu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne).
 2. Stuknij numer, który chcesz zmienić.
 3. Stuknij każdą opcję i ustaw ją w zwykły sposób.

Data publikacji: