Łączenie zegarka Apple Watch z siecią Wi-Fi

Gdy w pobliżu nie ma telefonu iPhone, zegarek Apple Watch może łączyć się z sieciami Wi-Fi.Wybrać sieć Wi-Fi, z którą zegarek Apple Watch nawiąże połączenie, można wyłącznie w systemie watchOS 5 lub nowszym.

Ekran ustawień sieci Wi-Fi

Wybieranie sieci Wi-Fi

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
  2. Stuknij opcję Wi-Fi. Urządzenie automatycznie wyszuka sieci.
  3. Stuknij nazwę sieci, do której chcesz się przyłączyć. Zegarek Apple Watch może łączyć się wyłącznie z sieciami Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
  4. Po wyświetleniu się monitu, wprowadź hasło, korzystając z aplikacji Scribble. Jeśli chcesz przekształcić znak wprowadzony w aplikacji Scribble, obróć pokrętłem Digital Crown, aby wyświetlić dodatkowe opcje, takie jak wielkie lub małe litery.
  5. Stuknij opcję Przyłącz się.

Aplikacja Scribble jest dostępna w następujących językach: angielski (Australia, Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), francuski (Francja i Kanada), niemiecki i włoski

Opcja Zapomnij tę sieć na zegarku Apple Watch

Zapominanie sieci Wi-Fi

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
  2. Stuknij kolejno opcję Wi-Fi i nazwę sieci, z którą masz połączenie.
  3. Stuknij opcję Zapomnij tę sieć.

Znajdowanie zgodnych sieci Wi-Fi

Zegarek Apple Watch może się połączyć z siecią Wi-Fi: 

  • jeśli telefon iPhone połączony z zegarkiem przez Bluetooth był wcześniej połączony z tą siecią;
  • jeśli jest to sieć Wi-Fi typu 802.11b/g/n o częstotliwości 2,4 GHz.

Zegarek Apple Watch nie połączy się z siecią Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz ani z sieciami publicznymi wymagającymi logowania, subskrypcji lub profilów. Takie sieci mogą być płatne lub bezpłatne i występować w firmach, szkołach, internatach i akademikach, blokach mieszkalnych, hotelach oraz sklepach. Gdy zegarek Apple Watch połączy się ze zgodną siecią Wi-Fi, a nie z telefonem iPhone, ikona ikona Wi-Fi będzie widoczna w centrum sterowania.

Data publikacji: