Nowości w aplikacji macOS Server

Poznaj zmiany wprowadzone w aplikacji macOS Server 5.11.1.

Aplikacja macOS Server 5.11.1. wymaga systemu macOS Big Sur 11 lub nowszego. Po zainstalowaniu uaktualnienia systemu macOS możesz pobrać aplikację macOS Server ze sklepu App Store. (Aby zapobiec przerwom w świadczeniu usług, nowe wersje aplikacji Server nie są instalowane automatycznie, nawet jeśli w preferencjach sklepu App Store ustawiono automatyczną instalację uaktualnień).

Podczas instalacji może zostać wyświetlony komunikat „Wykryto zastąpienie aplikacji Server”. To normalne. Wszystkie ustawienia i dane aplikacji Server zostaną zachowane podczas uaktualniania. Po uaktualnieniu możesz ukończyć konfigurację uprzednio skonfigurowanych usług przy użyciu aplikacji Server.

Jeśli uaktualniasz z macOS Server 5.6.3 lub starszego, poznaj zmiany wprowadzone w macOS Server 5.7.1.

Nowości w aplikacji macOS Server 5.11.1

 • Ulepszenia wydajności narzędzia Profile Manager
 • Nowe ograniczenia dotyczące rozruchu w trybie odzyskiwania z niepołączonego w parę źródła zewnętrznego oraz odblokowywania za pomocą Apple Watch
 • System macOS Big Sur obejmuje teraz obsługę zarządzania Xsan. Dowiedz się więcej na temat migracji do nowych narzędzi.

 

Nowości w aplikacji macOS Server 5.11

Profile Manager

Narzędzie Profile Manager obsługuje nowe ograniczenia, pakiety danych i polecenia.

W systemach iOS i iPadOS

 • Zautomatyzowana rejestracja urządzeń: pomijanie paneli Odtwarzanie zakończone i Uaktualnianie zakończone w Asystencie ustawień
 • Instalowanie nieusuwalnych zarządzanych aplikacji
 • Exchange ActiveSync: zastąpienie poprzedniego hasła
 • Reguły użytkowania sieci: konfigurowanie reguł dotyczących karty SIM
 • Powiadomienia: zezwalanie na podgląd powiadomień na ekranie blokady
 • Ograniczenia: zezwalanie na wycinki aplikacji
 • Wi-Fi: wyłączenie randomizacji adresu MAC powiązania
 • Dołączanie identyfikatora eSIM „EID” do informacji o urządzeniu

W systemie iPadOS

 • Edukacja: zezwalanie na konfigurowanie tylko okna logowania funkcji Wspólny iPad, a nie aplikacji Klasa
 • Wspólny iPad: zarządzanie użytkownikami opartymi na przydziałach
 • Wspólny iPad: wyłączanie sesji tymczasowych

W systemach iOS, iPadOS i macOS

 • VPN: konfigurowanie nowego rozszerzenia systemu i kluczy konfiguracji sieci

W systemach iOS i tvOS

 • Ustawianie strefy czasowej na nadzorowanych urządzeniach

W systemie macOS

 • Konfigurowanie funkcji Auto Advance
 • Zautomatyzowana rejestracja urządzeń: pomijanie panelu Dostępność w Asystencie ustawień, wyświetlanie kodu pominięcia blokady aktywacji serwera w informacji o zabezpieczeniach urządzenia
 • Instalowanie zarządzanych aplikacji
 • Konfiguracja konta: krótka nazwa lokalnego konta zarządzanego
 • Powiązane domeny: umożliwienie bezpośredniego pobierania
 • Magazyn zawartości: automatyczne włączanie usługi Tethered Caching, wysyłanie polecenia ContentCachingInformation
 • Ograniczenia: zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie informacji o dostawcy pliku, odkładanie w czasie uaktualnień aplikacji

Nowości w aplikacji macOS Server 5.10

Profile Manager

Narzędzie Profile Manager obsługuje nowe ograniczenia, pakiety danych i polecenia.

W systemach iOS i macOS

 • Magazyn zawartości: automatyczna aktywacja funkcji udostępniania połączenia z Internetem
 • VPN: konfigurowanie wymagań wyznaczonych przez dostawcę dla typu połączenia Custom SSL
 • VPN: konfigurowanie opcji sieciowych dla typów połączeń Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint i Custom SSL
  • Wysyłanie całego ruchu przez VPN
  • Wykluczanie sieci lokalnych

W systemie iOS

 • Wyłączanie tymczasowych użytkowników funkcji Wspólny iPad

W systemie macOS

 • Rejestracja użytkownika: włączenie obsługi funkcji FileVault po pierwszym logowaniu użytkownika
 • Wykonywanie zapytań dotyczących informacji usługi Magazyn zawartości

Nowości w aplikacji macOS Server 5.9

Profile Manager

Narzędzie Profile Manager obsługuje nowe ograniczenia, pakiety danych i polecenia.

W systemach iOS, macOS i tvOS

 • Wi-Fi: konfigurowanie typu zabezpieczeń WPA3 Personal

W systemach iOS i macOS

 • Dodawanie tekstu zgody do profili pobieranych ręcznie oraz profili rejestracji
 • Pomijanie paneli Preferowany język i Obsługiwany język w Asystencie ustawień
 • Konfigurowanie rozszerzalnego pakietu danych pojedynczego logowania

W systemie iOS

 • Pomijanie paneli Tryb ciemny i Witamy w Asystencie ustawień
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń (tylko nadzorowanych): zezwalanie na dostęp do dysku zewnętrznego w aplikacji Pliki, zezwalanie na klawiatury o ciągłych ścieżkach oraz zezwalanie na włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: włączanie aplikacji Mail, Kalendarz, Kontakty i Przypomnienia pojedynczo dla kont zarządzanych
 • Tryb jednej aplikacji: konfigurowanie funkcji Sterowanie głosowe
 • Odświeżanie firmowego planu sieci komórkowej z kartą eSIM

W systemie macOS

 • Obsługa uwierzytelniania internetowego w programie rejestracji urządzeń Device Enrollment Program 
 • Pomijanie paneli Czas przed ekranem i Touch ID w Asystencie ustawień
 • Konfiguracja nowych opcji konfiguracji konta rejestracji DEP
 • Wyświetlanie poziomów Bezpieczny rozruch i Rozruch zewnętrzny w oknie Informacje o urządzeniu
 • Obsługa tokenu Bootstrap Token umożliwiającego kontom przenośnym logowanie się na komputerach Mac zabezpieczonych funkcją FileVault
 • Zarządzanie blokadą aktywacji: włączanie blokady aktywacji, wyłączanie blokady aktywacji, automatyczne pobieranie kodu obejścia blokady aktywacji na komputerach Mac zarejestrowanych w systemie Catalina
 • Konfigurowanie automatycznych uaktualnień systemu macOS oraz uaktualnień aplikacji
 • Dock: konfigurowanie podwójnego kliknięcia, ostatnich elementów oraz ustawień karty
 • Konfigurowanie powiązanych pakietów danych domen sieciowych
 • Konfigurowanie magazynu zawartości jako infrastruktury

W systemie tvOS

 • Konfigurowanie usypiania urządzenia

Nowości w aplikacji macOS Server 5.8

Profile Manager

Narzędzie Profile Manager obsługuje nowe ograniczenia, pakiety danych i polecenia.

W systemie macOS

 • Eksportowanie gotowych zestawów wartości informacji o urządzeniu dla określonych urządzeń przy użyciu nowego narzędzia wiersza poleceń exportDeviceInfo
 • Pomijanie panelu True Tone w Asystencie ustawień
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń: zrzuty ekranu i zdalna obserwacja ekranu
 • Konfigurowanie certyfikatu uwierzytelniania usługi Exchange Web Services
 • Konfigurowanie dostępu do Apple Remote Desktop 
 • Konfigurowanie zarządzanych klas na komputerach Mac uczniów
 • Konfigurowanie pakietu danych Certificate Transparency

W systemie iOS

 • Włączanie lub wyłączanie roamingu głosowego i roamingu danych, a także hotspotu osobistego
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń: modyfikacja hotspotu osobistego (tylko nadzorowane)
 • Wyświetlanie numerów telefonów, identyfikatorów ICCID oraz numerów IMEI zarejestrowanych urządzeń z funkcją Dual SIM
 • Konfigurowanie pakietu danych Certificate Transparency

W systemie tvOS

 • Konfigurowanie zarządzanych uaktualnień oprogramowania

Nowości w aplikacji macOS Server 5.7.1

Profile Manager

 • Konfigurowanie konta w usłudze Apple Business Manager
 • Instalowanie aplikacji ze sklepu App Store dla systemu tvOS
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń, pakietów danych i poleceń:

W systemie macOS

Nowe ustawienia pakietu danych Ograniczenia

 • Zezwalanie na zbliżeniowe żądania udostępniania haseł
 • Zezwalanie na udostępnianie haseł
 • Zezwalanie na automatyczne wypełnianie haseł
 • Zezwalanie użytkownikom niebędącym administratorami na instalowanie uaktualnień oprogramowania

Nowe ustawienia pakietu danych Exchange

 • Uwierzytelnianie OAuth

Nowe ustawienia pakietów danych Karta inteligentna

 • Wymaganie karty inteligentnej
 • Włączanie wygaszacza ekranu po usunięciu karty inteligentnej

Nowe ustawienia pakietu danych Kod

 • Wymuszanie zerowania hasła podczas następnego uwierzytelniania użytkownika

Nowe ustawienia pakietu danych Ochrona i prywatność

 • Wyświetlanie prywatnego klucza odzyskiwania

Nowe ustawienia pakietu danych Edukacja

 • Wysyłanie na komputery Mac przypisane przez nauczycieli

Nowe ustawienia pakietu danych Xsan

 • Możliwość konfiguracji automatycznych punktów instalacji
 • Możliwość określenia preferencji punktów instalacji rozproszonego klienta LAN

W systemie iOS

Nowe ustawienia pakietu danych Ograniczenia

 • Zezwalanie na zbliżeniowe żądania udostępniania haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na udostępnianie haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na automatyczne wypełnianie haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Wymuszanie automatycznej daty i godziny (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na ograniczony tryb USB (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie zarządzanym kontom kontaktów na zapisywanie na kontach niezarządzanych
 • Zezwalanie niezarządzanym kontom kontaktów na odczytywanie kont zarządzanych
 • Wyłączanie karty eSIM (tylko urządzenia nadzorowane)

Nowe ustawienia pakietu danych Mail i Exchange

 • Zezwalanie użytkownikowi na włączanie i wyłączanie podpisywania S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie wyboru certyfikatu podpisującego S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na włączanie i wyłączanie szyfrowania S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie wyboru certyfikatu szyfrowania S/MIME

Nowe ustawienia pakietu danych Exchange

 • Uwierzytelnianie OAuth

Nowe ustawienia pakietu danych Powiadomienia

 • Określanie, czy aplikacja może wysyłać alerty krytyczne
 • Zezwalanie na powiadomienia grupowane
 • Wyświetlanie w urządzeniu CarPlay

Nowe ustawienia pakietu danych sieci VPN dla konfiguracji IKEv2

 • Możliwość określania adresów serwera DNS
 • Możliwość określania głównej domeny tunelu
 • Możliwość określania domen wyszukiwania DNS
 • Możliwość określania uzupełniających domen typu match domain DNS

Nowe opcje pomijania programu Device Enrollment Program w panelu Asystenta ustawień

 • Funkcje iMessage i FaceTime oraz Czas przed ekranem
 • Dodawanie planu sieci komórkowej

Przestarzałe pakiety danych

 • Konta macOS Server

Nowe polecenia

 • Wyświetlanie informacji o karcie SIM

W systemie tvOS

Nowe ustawienia pakietu danych Ograniczenia

 • Zezwalanie na zbliżeniowe żądania udostępniania haseł (tylko urządzenia nadzorowane)

Nowe polecenia

 • Instalowanie uaktualnień (wyświetlane wyłącznie w menu podręcznym Czynność, gdy uaktualnienia są dostępne na wybranym urządzeniu Apple TV lub na urządzeniach Apple TV w grupie)
Data publikacji: