Nawiązywanie połączenia alarmowego z zablokowanego telefonu iPhone

Możesz wykonać połączenie alarmowe i sprawdzić kartę medyczną, nawet jeśli telefon iPhone jest zablokowany. Karta medyczna umożliwia jednostkom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy uzyskanie dostępu do krytycznych informacji medycznych.

Nawiązywanie połączenia alarmowego

  1. Przejdź na ekran blokady i stuknij opcję Alarmowe.
  2. Wykonaj połączenie. 
    Ekran połączenia alarmowego

Sprawdzanie karty medycznej

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy lub nie ma z nim kontaktu, możesz sprawdzić jego kartę medyczną na telefonie iPhone. Karta medyczna zawiera informacje medyczne danej osoby, które mogą okazać się ważne w nagłych wypadkach, takich jak reakcje alergiczne i zachorowania. Zawiera ona też informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku. Karty medyczne mogą być udostępniane automatycznie ratownikom podczas połączenia alarmowego*. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować kartę medyczną w aplikacji Zdrowie.

Jeśli telefon iPhone jest zablokowany, przejdź na ekran blokady i stuknij kolejno opcje Alarmowe > Karta medyczna. Jeśli telefon iPhone nie jest zablokowany, otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna.

* Dostępne w Stanach Zjednoczonych.

Poznaj więcej opcji alarmowych

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: