Nawiązywanie połączenia alarmowego z zablokowanego telefonu iPhone

Możesz wykonać połączenie alarmowe i sprawdzić kartę medyczną, nawet jeśli telefon iPhone jest zablokowany. Karta medyczna umożliwia jednostkom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy uzyskanie dostępu do krytycznych informacji medycznych.

Nawiązywanie połączenia alarmowego

  1. Przejdź na ekran blokady i stuknij opcję Alarmowe.
  2. Wykonaj połączenie. 
    Ekran połączenia alarmowego

Sprawdzanie karty medycznej

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy lub nie ma z nim kontaktu, możesz sprawdzić jego kartę medyczną na telefonie iPhone. Karta medyczna zawiera informacje medyczne danej osoby, które mogą okazać się ważne w nagłych wypadkach, takich jak reakcje alergiczne i zachorowania. Zawiera ona też informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku.

Jeśli telefon iPhone jest zablokowany, przejdź na ekran blokady i stuknij kolejno opcje Alarmowe > Karta medyczna. Jeśli telefon iPhone nie jest zablokowany, otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 

Poznaj więcej opcji alarmowych

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: