Tematy egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A)

Uzyskaj informacje o egzaminie certyfikacyjnym na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A) i dowiedz się, jakich sekcji oraz tematów możesz się na nim spodziewać.

Co zawiera ten egzamin?

Egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A) to komputerowy test wiedzy oferowany przez Internet w portalu firmy Pearson VUE. W trakcie testu dozwolone jest korzystanie z pomocy dydaktycznych. Osoby egzaminowane powinny używać materiałów referencyjnych firmy Apple i kursów ATLAS podczas odpowiadania na pytania.

Aby uzyskać certyfikat Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2018, należy zdać niniejszy egzamin (iOS-18A) oraz egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A). 

Uwaga: egzamin Podstawy serwisu Apple należy zdać przed podejściem do egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta urządzeń z systemem iOS.

Podsumowanie egzaminu

 • Liczba sekcji: 2
 • Liczba celów szkoleniowych: 19
 • Łączna liczba pytań: 70
 • Wynik pozytywny: 80% (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 56 z 70 pytań)
 • Czas egzaminu: 2 godziny

Na początku egzaminu umieszczono siedem pytań demograficznych. Te pytania nie są punktowane i nie obejmuje ich 2-godzinny limit czasowy egzaminu.

Sekcje i tematy

Egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 obejmuje następujące sekcje i tematy.

Rozwiązywanie problemów (38 pytań)

 • Opisać narzędzia diagnostyczne stosowane w rozwiązywaniu danego problemu.
 • Mając problem o ustalonej przyczynie, przypisać go do odpowiedniej kategorii — Sprzęt (łącznie z przypadkowym uszkodzeniem), Oprogramowanie, Środowisko, Okazja edukacyjna.
 • Zidentyfikować czynności procesu konfiguracji/aktywacji systemu iOS.
 • Wymienić typowe rozwiązania problemów związanych z bateriami.
 • Przedstawić podstawowe elementy sterujące do zarządzania skrzynkami pocztowymi.
 • Opisać wbudowane aplikacje i funkcje systemu iOS.
 • Opisać sposób personalizowania i dostosowywania ustawień ogólnych i ustawień dostępności na telefonie iPhone.
 • Opisać ustawienia prywatności, które można wprowadzić dla aplikacji.

Serwisowanie telefonu iPhone (32 pytania)

 • Zidentyfikować materiały fizyczne i zasoby online wymagane do prawidłowego i bezpiecznego serwisowania danego modelu telefonu iPhone.
 • Zidentyfikować materiały niezbędne do zredukowania prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń podczas serwisowania telefonu iPhone.
 • Wskazać narzędzia, które są zwykle używane do serwisowania wszystkich modeli telefonu iPhone.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonu iPhone 5s.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonu iPhone 5c.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonów iPhone 6 i iPhone 6 Plus.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonów iPhone 6s i iPhone 6s Plus.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonu iPhone SE.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane do serwisowania telefonów iPhone 7 i iPhone 7 Plus.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane do serwisowania telefonów iPhone 8 i iPhone 8 Plus.
 • Wskazać, jakie specjalistyczne narzędzia, przyrządy i procedury są wymagane przy serwisowaniu telefonu iPhone X.

Kursy w systemie ATLAS

W celu przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 zalecamy zapoznanie się z kursami w sekcji ACiT 2018 w systemie ATLAS.

Data publikacji: