Używanie kamery Continuity na komputerze Mac

Używaj telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, aby skanować dokumenty lub robić zdjęcia pobliskich obiektów i wyświetlać je natychmiast na komputerze Mac. Kamera Continuity jest obsługiwana w wielu aplikacjach, takich jak Finder, Mail, Wiadomości i innych.

Sprawdzanie wymagań

Kamera Continuity działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

 • Komputer Mac i urządzenie z systemem iOS mają włączone funkcje Wi-Fi i Bluetooth.
 • Komputer Mac i urządzenie z systemem iOS są zalogowane do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID używającego uwierzytelniania dwupoziomowego.
 • Na komputerze Mac jest używany system macOS Mojave, a na urządzeniu z systemem iOS jest używany system iOS 12.

Sprawdzanie obsługiwanych aplikacji

Na komputerze Mac można używać kamery Continuity w następujących aplikacjach:

 • Finder
 • Keynote 8.2 lub nowsza
 • Mail
 • Wiadomości
 • Notatki
 • Numbers 5.2 lub nowsza
 • Pages 7.2 lub nowsza
 • TextEdit
   

Robienie zdjęcia

 1. Otwórz obsługiwaną aplikację na komputerze Mac.
 2. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control w dokumencie lub oknie, w którym ma się pojawić zdjęcie, albo wybierz menu Plik lub Wstaw. Następnie wybierz kolejno opcje Importuj lub Wstaw z iPhone'a lub iPada > Zrób zdjęcie, co spowoduje otwarcie aplikacji aparatu na telefonie iPhone lub iPadzie.
  Aby używać kamery Continuity w Finderze, otwórz okno Findera i kliknij menu podręczne Czynność przycisk menu czynności albo kliknij z naciśniętym klawiszem Control w biurku lub oknie, w którym ma się pojawić zdjęcie. Następnie wybierz kolejno opcje Importuj z iPhone'a lub iPada > Zrób zdjęcie.Menu Importuj z iPhone'a lub iPada na slajdzie w aplikacji Keynote
 3. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk przycisk robienia zdjęcia, aby zrobić zdjęcie, a następnie stuknij opcję Użyj zdjęcia. Zdjęcie pojawi się w dokumencie lub oknie na komputerze Mac.

Skanowanie dokumentów

 1. Otwórz obsługiwaną aplikację na komputerze Mac.
 2. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control w dokumencie lub oknie, w którym ma się pojawić skan, albo wybierz menu Plik lub Wstaw. Następnie wybierz kolejno opcje Importuj lub Wstaw z iPhone'a lub iPada > Skanuj dokumenty, co spowoduje otwarcie aplikacji aparatu na telefonie iPhone lub iPadzie.
  Aby używać kamery Continuity w Finderze, otwórz okno Findera i kliknij menu podręczne Czynność przycisk menu czynności albo kliknij z naciśniętym klawiszem Control w biurku lub oknie, w którym ma się pojawić skan. Następnie wybierz kolejno opcje Importuj z iPhone'a lub iPada > Skanuj dokumenty. Menu Importuj z iPhone'a lub iPada na slajdzie w oknie tworzenia wiadomości w aplikacji Mail
 3. Umieść dokument w polu widzenia aparatu na telefonie iPhone lub iPadzie, a następnie poczekaj na zakończenie skanowania. Jeśli chcesz ręcznie zeskanować obraz, stuknij przycisk przycisk robienia zdjęcia lub jeden z przycisków głośności, przeciągnij narożniki w celu dopasowania skanu do strony, a następnie stuknij opcję Pozostaw skan.
 4. Dodaj kolejne skany do dokumentu lub stuknij opcję Zachowaj, jeśli to już koniec. Skany są wyświetlane w dokumencie PDF lub w oknie na komputerze Mac.


Data publikacji: