Niezgodne multimedia w aplikacji iMovie dla systemu macOS

Aby przygotować się na przyszłe wersje systemu macOS, wykryj i przekonwertuj niezgodne multimedia w swoich bibliotekach iMovie.

W ramach zbliżającego się przejścia na technologię 64-bitową w systemie macOS w aplikacji iMovie może się pojawić komunikat dotyczący plików multimedialnych, które nie będą zgodne z przyszłymi wersjami systemu macOS (wydanymi po systemie macOS Mojave).

Te niezgodne pliki multimedialne były zwykle tworzone przy użyciu formatów lub kodeków bazujących na QuickTime 7 — starszej wersji oprogramowania QuickTime, która jest zawarta w systemie macOS Mojave do celów zgodności. Jednak wersje systemu macOS po macOS Mojave nie będą już zawierać środowiska QuickTime 7, dlatego by móc nadal używać tych plików w aplikacji iMovie, musisz najpierw wykryć i przekonwertować niezgodne pliki multimedialne.

Przed aktualizacją do następnej głównej wersji systemu macOS po macOS Mojave upewnij się, że masz przekonwertowane wszystkie niezgodne pliki multimedialne. Po aktualizacji opcja konwertowania niezgodnych plików nie będzie już dostępna.

Aby mieć pewność, że tworzone teraz multimedia pozostaną zgodne z wersjami systemu macOS po macOS Mojave, używajkamer i aparatów fotograficznych oraz formatów multimediów obsługiwanych przez aplikację iMovie.

Wykrywanie i konwertowanie niezgodnych plików multimedialnych w aplikacji iMovie

Gdy importujesz multimedia lub otwierasz bibliotekę w aplikacji iMovie dla systemu macOS 10.1.11 lub nowszego, pojawia się okno zawierające listę niezgodnych plików multimedialnych znajdujących się w bibliotece.

Aby natychmiast przekonwertować niezgodne pliki multimedialne, kliknij przycisk Konwertuj w oknie. Aplikacja iMovie utworzy kopie plików multimedialnych w formacie H.264. Oryginalne pliki zostaną przeniesione do folderu o nazwie Niezgodne nośniki: iMovie, który znajduje się w tym samym folderze co biblioteka. Oryginalne pliki nie zostaną modyfikowane. 

Jeśli chcesz przekonwertować je później, możesz użyć aplikacji iMovie w celu przeskanowania biblioteki i przekonwertowania niezgodnych plików:

 1. W aplikacji iMovie wybierz kolejno opcje Plik > Sprawdź multimedia pod względem zgodności.
 2. W oknie wyświetlającym listę niezgodnych plików multimedialnych kliknij przycisk Konwertuj.

Dowiedz się więcej na temat wykrywania i konwertowania niezgodnych plików multimedialnych w aplikacji iMovie.

Formaty zgodne z wersjami systemu macOS po macOS Mojave

Następujące formaty wideo, audio, nieruchomych obrazów i kontenerów nie bazują na środowisku QuickTime 7 i będą zgodne z aplikacją iMovie w wersjach systemu macOS po macOS Mojave:

 

Formaty wideo

 • Apple Animation Codec
 • Apple Intermediate Codec
 • Apple ProRes
 • AVCHD (w tym AVCCAM, AVCHD Lite i NXCAM)
 • DV (w tym DVCAM, DVCPRO i DVCPRO50)
 • H.264
 • HDV
 • HEVC
 • iFrame
 • Motion JPEG (tylko OpenDML)
 • MPEG-4 SP
 • XAVC-S

Formaty nieruchomych obrazów

 • BMP
 • GIF
 • HEIF
 • JPEG
 • PNG
 • PSD
 • RAW
 • TGA
 • TIFF

Formaty audio

 • AAC
 • AIFF
 • BWF
 • CAF
 • MP3
 • MP4
 • RF64
 • WAV

Formaty kontenerów

 • 3GP
 • AVI
 • M4V
 • MOV (QuickTime)
 • MP4

Formaty multimediów, na które ma wpływ przejście na technologię 64-bitową

Przykładami multimediów, na które będzie miało wpływ przejście na technologię 64-bitową, należą pliki wideo ze starszych kamer Flip Video używających kodeków 3ivx, wczesne wideo internetowe zakodowane przy użyciu kodeka Serenson oraz multimedia przekonwertowane z formatu DVD na DivX.

Producenci zewnętrzni mogą nadal oferować zgodność z niektórymi formatami, wbudowując obsługę bezpośrednio w swoje aplikacje. Skontaktuj się z deweloperami aplikacji innych firm, aby uzyskać więcej informacji o formatach multimediów obsługiwanych w ich aplikacjach.

Oto kilka przykładów formatów multimediów, na które ma wpływ to przejście:

 • 3ivx MPEG-4
 • AV1 / VP9
 • AVC0 Media AVA0 Media
 • BitJazz SheerVideo
 • CineForm
 • Cinepak
 • DivX
 • Flash Video
 • FlashPix
 • FLC
 • H.261
 • Implode
 • Indeo video 5.1
 • Intel Video 4:3
 • JPEG 2000
 • Microsoft Video 1
 • Motion JPEG A
 • Motion JPEG B
 • On2 VP3, VP5, VP6, VP6-E, VP6-S, VP7, VP8, VP9
 • Kolekcja kodeków Perian (Microsoft MPEG-4, DivX, 3ivx, VP6, VP3 i inne)
 • Pixlet
 • Planar RGB
 • RealVideo
 • Sorenson 3
 • Sorenson Sparc
 • Sorenson Video / Video 3 / YUV9
 • Streambox ACT-L2
 • Windows Media Video 7, 8, 9
 • Xiph.org’s Theora Video
 • ZyGoVideo

Konwertowanie niezgodnych multimediów, które nie są zawarte w bibliotece iMovie

Aby przekonwertować niezgodny plik multimedialny, otwórz go za pomocą aplikacji QuickTime Player (w wersji 10.0 lub nowszej), a następnie zachowaj kopię pod nową nazwą. Wersje systemu macOS po systemie macOS Mojave nie będą obsługiwały tej metody.

Możesz też użyć aplikacji Compressor, aby transkodować jeden lub więcej plików multimedialnych do formatu takiego jak H.264, HEVC lub Apple ProRes. Te formaty będą obsługiwane w wersjach systemu macOS po systemie macOS Mojave. Formaty H.264 i HEVC zachowują jakość obrazu przy mniejszym rozmiarze pliku. Format ProRes zachowuje najlepszą jakość obrazu i zapewnia lepszą wydajność podczas edycji w aplikacji iMovie, ale powoduje utworzenie znacznie większych plików, które zajmują więcej miejsca niż pliki w formatach H.264 i HEVC.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: