Niezgodne multimedia w aplikacji iMovie dla systemu macOS

Dowiedz się, jak wykrywać i konwertować niezgodne multimedia w bibliotekach iMovie w systemie macOS Mojave.

W ramach przejścia na technologię 64-bitową w systemie macOS w aplikacji iMovie może się pojawić komunikat dotyczący plików multimedialnych, które nie będą zgodne z systemem macOS Catalina.

Przed uaktualnieniem do systemu macOS Catalina możesz użyć aplikacji iMovie w celu wykrycia i przekonwertowania wszystkich niezgodnych plików multimedialnych, aby były zgodne z przyszłymi wersjami systemu macOS. Po uaktualnieniu do systemu macOS Catalina opcja konwertowania niezgodnych plików nie będzie już dostępna.

Aby mieć pewność, że tworzone teraz multimedia pozostaną zgodne z systemem macOS Catalina, używaj kamer i aparatów fotograficznych oraz formatów multimediów obsługiwanych przez aplikację iMovie.

Podczas próby odtworzenia niezgodnego pliku multimedialnego, który nie został przekonwertowany przed uaktualnieniem do systemu macOS Catalina, w przeglądarce może pojawić się komunikat dotyczący niezgodnych multimediów.

Wykrywanie i konwertowanie niezgodnych plików multimedialnych w aplikacji iMovie w systemie macOS Mojave

Gdy importujesz multimedia lub otwierasz bibliotekę w aplikacji iMovie dla systemu macOS 10.1.11 lub nowszego na komputerze Mac z systemem macOS Mojave, pojawia się okno zawierające listę niezgodnych plików multimedialnych znajdujących się w bibliotece.

Aby natychmiast przekonwertować niezgodne pliki multimedialne, kliknij przycisk Konwertuj w oknie. Aplikacja iMovie utworzy kopie plików multimedialnych w formacie H.264. Oryginalne pliki zostaną przeniesione do folderu o nazwie Niezgodne nośniki: iMovie, który znajduje się w tym samym folderze co biblioteka. Oryginalne pliki nie zostaną modyfikowane. 

Jeśli chcesz przekonwertować je później, możesz użyć aplikacji iMovie w celu przeskanowania biblioteki i przekonwertowania niezgodnych plików:

 1. W aplikacji iMovie wybierz kolejno opcje Plik > Sprawdź multimedia pod względem zgodności.
 2. W oknie wyświetlającym listę niezgodnych plików multimedialnych kliknij przycisk Konwertuj.

Dowiedz się więcej na temat wykrywania i konwertowania niezgodnych plików multimedialnych w aplikacji iMovie.

Formaty zgodne z systemem macOS Catalina

Następujące formaty wideo, audio, nieruchomych obrazów i kontenerów są zgodne z aplikacją iMovie na komputerach Mac z systemem macOS Catalina:

 

Formaty wideo

 • Apple Animation Codec
 • Apple Intermediate Codec
 • Apple ProRes
 • AVCHD (w tym AVCCAM, AVCHD Lite i NXCAM)
 • DV (w tym DVCAM, DVCPRO i DVCPRO50)
 • H.264
 • HDV
 • HEVC
 • iFrame
 • Motion JPEG (tylko OpenDML)
 • MPEG-4 SP
 • Zdjęcia JPEG
 • XAVC-S

Formaty nieruchomych obrazów

 • BMP
 • GIF
 • HEIF
 • JPEG
 • PNG
 • PSD
 • RAW
 • TGA
 • TIFF

Formaty audio

 • AAC
 • AIFF
 • BWF
 • CAF
 • MP3
 • MP4
 • RF64
 • WAV

Formaty kontenerów

 • 3GP
 • AVI
 • M4V
 • MOV (QuickTime)
 • MP4

Formaty multimediów, na które ma wpływ przejście na technologię 64-bitową

Przykładami multimediów, na które będzie miało wpływ przejście na technologię 64-bitową, należą pliki wideo ze starszych kamer Flip Video używających kodeków 3ivx, wczesne wideo internetowe zakodowane przy użyciu kodeka Serenson oraz multimedia przekonwertowane z formatu DVD na DivX.

Producenci zewnętrzni mogą nadal oferować zgodność z niektórymi formatami, wbudowując obsługę bezpośrednio w swoje aplikacje. Skontaktuj się z deweloperami aplikacji innych firm, aby uzyskać więcej informacji o formatach multimediów obsługiwanych w ich aplikacjach.

Oto kilka przykładów formatów multimediów, na które ma wpływ to przejście:

 • 3ivx MPEG-4
 • AV1 / VP9
 • AVC0 Media AVA0 Media
 • BitJazz SheerVideo
 • CineForm
 • Cinepak
 • DivX
 • Flash Video
 • FlashPix
 • FLC
 • H.261
 • Implode
 • Indeo video 5.1
 • Intel Video 4:3
 • JPEG 2000
 • Microsoft Video 1
 • Motion JPEG A
 • Motion JPEG B
 • On2 VP3, VP5, VP6, VP6-E, VP6-S, VP7, VP8, VP9
 • Kolekcja kodeków Perian (Microsoft MPEG-4, DivX, 3ivx, VP6, VP3 i inne)
 • Pixlet
 • Planar RGB
 • Pliki QuickTime kodowane przy użyciu formatów nieruchomych obrazów (SGI, TGA, PNG i innych)
 • RealVideo
 • Sorenson 3
 • Sorenson Sparc
 • Sorenson Video / Video 3 / YUV9
 • Streambox ACT-L2
 • Windows Media Video 7, 8, 9
 • Xiph.org’s Theora Video
 • ZyGoVideo

Konwertowanie niezgodnych multimediów, które nie są zawarte w bibliotece iMovie

Aby przekonwertować niezgodny plik multimedialny, otwórz go za pomocą aplikacji QuickTime Player (w wersji 10.0 lub nowszej) w systemie macOS Mojave lub starszym, a następnie zachowaj kopię pod nową nazwą. Ta metoda nie jest obsługiwana w systemie macOS Catalina.

Możesz też użyć aplikacji Compressor, aby transkodować jeden lub więcej plików multimedialnych do formatu takiego jak H.264, HEVC lub Apple ProRes. Te formaty będą obsługiwane w wersjach systemu macOS po systemie macOS Mojave. Formaty H.264 i HEVC zachowują jakość obrazu przy mniejszym rozmiarze pliku. Format ProRes zachowuje najlepszą jakość obrazu i zapewnia lepszą wydajność podczas edycji w aplikacji iMovie, ale powoduje utworzenie znacznie większych plików, które zajmują więcej miejsca niż pliki w formatach H.264 i HEVC.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: