Korzystanie z grupowych połączeń FaceTime na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Grupowe połączenia FaceTime ułatwiają prowadzenie rozmów z wieloma osobami naraz. Grupowe połączenie FaceTime możesz rozpocząć w aplikacji FaceTime lub w rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości, dodając nawet 32 osoby. Kafelek mówiącej osoby jest automatycznie powiększany, co ułatwia śledzenie rozmowy.

 

Aby korzystać z grupowych połączeń wideo FaceTime, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 lub nowszego, albo iPadOS na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy, iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy, iPad mini 4 lub nowszy, iPad (5. generacji lub nowszy) albo iPod touch (7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie audio.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji FaceTime

 1. Wybierz kolejno Ustawienia > FaceTime i upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona.
 2. Otwórz aplikację FaceTime i stuknij przycisk Dodaj  w prawym górnym rogu.
 3. Wprowadź nazwy kontaktów, numery telefonów lub adresy e-mail.
 4. Aby nawiązać połączenie FaceTime, stuknij przycisk Audio lub Wideo.

Do grupowego połączenia FaceTime można dodać maksymalnie 32 osoby.

Rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji Wiadomości

W rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości możesz bezpośrednio rozpocząć grupowe połączenie FaceTime. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i rozpocznij rozmowę grupową lub przejdź do istniejącej rozmowy grupowej.
 2. Stuknij kontakty u góry rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę FaceTime  i rozpocznij połączenie.

Do grupowego połączenia FaceTime można dodać maksymalnie 32 osoby.

Dołączanie do grupowego połączenia FaceTime

Istnieje kilka sposobów, aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime rozpoczętego przez inną osobę:

 • Stuknij powiadomienie w centrum powiadomień lub na ekranie blokady, a następnie stuknij ikonę ikona FaceTime
 • Aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime z poziomu aplikacji Wiadomości, stuknij powiadomienie u góry ekranu lub stuknij opcję Dołącz w rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości. Po stuknięciu opcji Dołącz nastąpi automatyczne połączenie.
 • Aby dołączyć do połączenia z poziomu aplikacji FaceTime, przejdź do aktywnego połączenia w tej aplikacji i stuknij ikonę ikona FaceTime

 

Z poziomu powiadomienia

 

Z poziomu wiadomości grupowej

 

Dodawanie osoby do grupowego połączenia FaceTime

 1. W trakcie połączenia stuknij przycisk Dodaj ikona dodaj.
 2. Stuknij opcję Dodaj osobę. 
 3. Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail kontaktu.
 4. Stuknij opcję Dodaj osobę do FaceTime.

Po dodaniu kogoś do swojego połączenia możesz stuknąć polecenie Zadzwoń przy jego nazwie, aby urządzenie tej osoby powiadomiło ją o połączeniu przychodzącym.

Osoby dodanej do grupowego połączenia FaceTime nie można z niego usunąć. Osoba, którą dodano do grupowego połączenia FaceTime, musi sama je zakończyć.

Dodawanie efektów aparatu do grupowych połączeń FaceTime

Jeśli masz telefon iPhone X lub nowszy albo iPada Pro 11 cali (1. lub 2. generacji) lub iPada Pro 12,9 cala (3. generacji lub nowszego), w połączeniach grupowych FaceTime możesz używać Animoji i Memoji. Na urządzeniach bez funkcji Face ID możesz korzystać z innych efektów aparatu, takich jak filtry, tekst czy kształty, podczas grupowych połączeń FaceTime.

Aby używać Animoji lub Memoji:

 1. Podczas połączenia FaceTime stuknij ikonę .
 2. Stuknij ikonę ikona Memoji, a następnie wybierz Animoji lub Memoji.

Aby użyć innych efektów aparatu:

 1. Podczas połączenia FaceTime stuknij przycisk Efekty .
 2. Stuknij ikonę Filtry ikona filtry, Tekst ikona tekst lub Kształty ikona kształty, naklejki Memoji naklejka Memoji* i naklejki Emoji *.

Aby korzystać z Animoji i Memoji, potrzebujesz telefonu iPhone X lub nowszego albo iPada Pro 11 cali (1. lub 2. generacji) lub iPada Pro 12,9 cala (3. generacji lub nowszego). Niektóre filtry i efekty są obsługiwane tylko na wybranych urządzeniach. Aby używać naklejek Memoji i naklejek Emoji, potrzebujesz systemu iOS 13 lub iPadOS.

Zmienianie ustawień audio i wideo funkcji FaceTime

W każdej chwili podczas połączenia możesz zmienić ustawienia audio i wideo w aplikacji FaceTime. Aby zmienić ustawienia, stuknij ekran, a następnie przesuń palcem w górę w celu wyświetlenia dodatkowych opcji lub stuknij jedną z tych opcji:

Aby wyłączyć aparat, stuknij przycisk Aparat. Stuknij go ponownie, aby włączyć aparat*.

 

 

Aby przełączyć się na aparat tylny, stuknij przycisk Odwróć. Stuknij go ponownie, aby wrócić do aparatu przedniego.

Aby wyłączyć dźwięk, stuknij przycisk Wycisz. Stuknij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

Aby przełączyć wyciszenie głośnika, stuknij przycisk Głośnik.

 

Jeśli nie widzisz przycisku kamery upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne.

Kafelek mówiącej osoby jest automatycznie powiększany podczas grupowego połączenia FaceTime. Aby to wyłączyć, wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime. W obszarze Automatyczne wyróżnianie wyłącz opcję Teraz mówi.

* Aby korzystać z grupowych połączeń wideo FaceTime, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 lub nowszego, albo iPadOS na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy, iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy, iPad mini 4 lub nowszy, iPad (5. generacji) lub nowszy albo iPod touch (7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie audio.

Więcej możliwości funkcji FaceTime

Pomoc

Jeśli pojawia się trójkąt z wykrzyknikiem , może to oznaczać, że połączenie jest zbyt wolne lub inni użytkownicy korzystają z tej samej sieci do strumieniowania dźwięku lub treści wideo. Aby korzystać z grupowych połączeń FaceTime, wszyscy rozmówcy potrzebują dobrego połączenia komórkowego lub Wi‑Fi. W przypadku używania sieci Wi‑Fi funkcja FaceTime wymaga połączenia szerokopasmowego.

Data publikacji: