Korzystanie z grupowych połączeń FaceTime na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Grupowe połączenia FaceTime ułatwiają prowadzenie rozmów z wieloma osobami naraz. Grupowe połączenie FaceTime możesz rozpocząć w aplikacji FaceTime lub w rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości, dodając nawet 32 osoby.


iPhone i iPad wyświetlające grupowe połączenie FaceTime

Ikona funkcji FaceTime

Aby korzystać z grupowych połączeń FaceTime wideo, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 lub nowszego albo iPadOS na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy, iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy, iPad mini 4 lub nowszy, iPad (5. generacji lub nowszy) albo iPod touch (7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie audio.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

iPhone wyświetlający rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji FaceTime 

Rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji FaceTime

 1. Wybierz kolejno Ustawienia > FaceTime i upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona.
 2. Otwórz aplikację FaceTime i stuknij opcję  Nowe połączenie FaceTime.
 3. Wprowadź kontakty, z którymi chcesz się połączyć.
 4. Stuknij przycisk Audio  lub  FaceTime.

Do grupowego połączenia FaceTime można dodać maksymalnie 32 osoby.

iPhone wyświetlający rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji Wiadomości 

Rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime w aplikacji Wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i rozpocznij rozmowę grupową lub przejdź do istniejącej rozmowy grupowej.
 2. Stuknij przycisk FaceTime  w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij opcję FaceTime audio  lub FaceTime wideo .

Do grupowego połączenia FaceTime można dodać maksymalnie 32 osoby.

Dołączanie do grupowego połączenia FaceTime

Istnieje kilka sposobów, aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime rozpoczętego przez inną osobę:

 • Stuknij powiadomienie w centrum powiadomień lub na zablokowanym ekranie, a następnie stuknij przycisk FaceTime 
 • Aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime z poziomu aplikacji Wiadomości, stuknij powiadomienie u góry ekranu lub stuknij opcję Dołącz w rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości. Po stuknięciu opcji Dołącz nastąpi automatyczne połączenie.
 • Aby dołączyć do połączenia z poziomu aplikacji FaceTime, przejdź do aktywnego połączenia w tej aplikacji i stuknij przycisk FaceTime ikona FaceTime.

Z poziomu powiadomienia

iPhone wyświetlający dołączanie do połączenia FaceTime z poziomu powiadomienia

Z poziomu wiadomości grupowej

iPhone wyświetlający dołączanie do połączenia FaceTime z poziomu wiadomości grupowej

iPhone pokazujący, jak dodać kogoś do grupowego połączenia FaceTime 

Dodawanie osoby do grupowego połączenia FaceTime

 1. W połączeniu stuknij uczestników w górnej części ekranu, a następnie stuknij opcję Dodaj osoby .
 2. Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail kontaktu.
 3. Stuknij opcję Dodaj osoby.

Po dodaniu kogoś do swojego połączenia możesz stuknąć polecenie Zadzwoń przy jego nazwie, aby urządzenie tej osoby powiadomiło ją ponownie o połączeniu przychodzącym.

Osoby dodanej do grupowego połączenia FaceTime nie można z niego usunąć. Aby osoba ta mogła opuścić połączenie, musi zakończyć grupowe połączenie FaceTime na swoim urządzeniu.

Więcej możliwości funkcji FaceTime

Data publikacji: