Korzystanie z grupowych połączeń FaceTime na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Grupowe połączenia FaceTime ułatwiają prowadzenie rozmów z wieloma osobami naraz. Grupowe połączenie FaceTime możesz rozpocząć bezpośrednio z aplikacji FaceTime, a także z poziomu rozmowy grupowej w aplikacji Wiadomości. Kafelek mówiącej osoby jest automatycznie powiększany, co ułatwia śledzenie rozmowy.

 

Aby korzystać z grupowych połączeń wideo FaceTime, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy, iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy, iPad mini 4 lub nowszy albo iPod touch (7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie audio.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Nawiązywanie połączenia z poziomu aplikacji FaceTime

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona.
 2. Otwórz aplikację FaceTime i stuknij ikonę  w prawym górnym rogu.
 3. Wprowadź nazwy kontaktów, numery telefonów lub adresy e-mail.
 4. Aby nawiązać połączenie FaceTime, stuknij przycisk Audio lub Wideo.

Nawiązywanie połączenia z poziomu aplikacji Wiadomości

W rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości możesz bezpośrednio rozpocząć grupowe połączenie FaceTime. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i rozpocznij rozmowę grupową lub przejdź do istniejącej rozmowy grupowej.
 2. Stuknij kontakty u góry rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę FaceTime  i rozpocznij połączenie.

 

Dołączanie do połączenia FaceTime

Istnieje kilka sposobów, aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime rozpoczętego przez inną osobę:

 • Stuknij powiadomienie w centrum powiadomień lub na ekranie blokady, a następnie stuknij ikonę ikona FaceTime
 • Aby dołączyć do grupowego połączenia FaceTime z poziomu aplikacji Wiadomości, stuknij powiadomienie u góry ekranu lub stuknij opcję Dołącz w rozmowie grupowej w aplikacji Wiadomości. Po stuknięciu opcji Dołącz nastąpi automatyczne połączenie.
 • Aby dołączyć do połączenia z poziomu aplikacji FaceTime, przejdź do aktywnego połączenia w tej aplikacji i stuknij ikonę ikona FaceTime

Z poziomu powiadomienia

powiadomienie

 

Z poziomu wiadomości grupowej

 

ekran dodawania osoby

Dodawanie osoby do grupowego połączenia FaceTime

 1. Z poziomu połączenia stuknij ikonę ikona dodawania.
 2. Stuknij opcję Dodaj osobę. 
 3. Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail kontaktu.
 4. Stuknij opcję Dodaj osobę do FaceTime.

ekran efektów aparatu

Dodawanie efektów aparatu do połączeń

Jeśli masz telefon iPhone X lub nowszy albo iPada Pro 11 cali lub iPada Pro 12,9 cala (3. generacji), w połączeniach grupowych FaceTime możesz używać Animoji i Memoji. Na telefonie iPhone 7 lub nowszym i iPodzie touch (7. generacji) możesz korzystać z innych efektów aparatu, takich jak filtry, tekst czy kształty.

Aby korzystać z Animoji i Memoji na telefonie iPhone X lub nowszym albo iPadzie Pro 11 cali lub iPadzie Pro 12,9 cala (3. generacji):

 1. Podczas połączenia FaceTime stuknij ikonę efekty aparatu.
 2. Stuknij ikonę ikona Animoji, a następnie wybierz Animoji lub Memoji.

Aby użyć innych efektów aparatu:

 1. Podczas połączenia FaceTime stuknij ikonę efekty aparatu.
 2. Stuknij ikonę Filtry ikona Filtry, Tekst ikona Tekst lub Kształty ikona Kształty.

Aby korzystać z Animoji i Memoji, potrzebujesz telefonu iPhone X lub nowszego albo iPada Pro 11 cali lub iPada Pro 12,9 cala (3. generacji). Niektóre filtry i efekty są obsługiwane tylko na wybranych urządzeniach z systemem iOS.

Zmienianie ustawień audio i wideo funkcji FaceTime

W każdej chwili podczas połączenia możesz zmienić ustawienia audio i wideo w aplikacji FaceTime. Aby zmienić ustawienia, stuknij ekran, stuknij przycisk przycisk Więcej i wybierz opcję:

Aby przełączyć się na aparat tylny, stuknij przycisk Odwróć. Stuknij go ponownie, aby wrócić do aparatu przedniego.

Aby wyłączyć dźwięk, stuknij przycisk Wycisz. Stuknij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

Aby przełączyć wyciszenie głośnika, stuknij przycisk Głośnik.

 

Aby wyłączyć aparat, stuknij przycisk Aparat. Stuknij go ponownie, aby włączyć aparat*.

 

 

* Aby korzystać z grupowych połączeń wideo FaceTime, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy, iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy, iPad mini 4 lub nowszy albo iPod touch (7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie audio.

Więcej możliwości funkcji FaceTime

Data publikacji: