Używanie funkcji Czas przed ekranem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja Czas przed ekranem udostępnia w czasie rzeczywistym raporty dotyczące czasu używania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, a także pozwala ustawiać limity w celu zarządzania treściami i aplikacjami.

iPhone przedstawiający użycie w funkcji Czas przed ekranem; iPad z ekranem Już czas, na którym pozostało 5 minut

Ikona Czas przed ekranem

Czas przed ekranem — nowa funkcja w systemie iOS 12 — informuje o tym, jak długo używacie wraz z dziećmi aplikacji, witryn i innej zawartości. Ułatwia to podejmowanie decyzji o sposobie używania urządzeń, a w razie potrzeby pozwala także ustawiać limity. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję Czas przed ekranem, wyświetlić raport i ustawić limity oraz zarządzać urządzeniem dziecka.

Włączanie funkcji Czas przed ekranem

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przez ekranem.
  2. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem.
  3. Stuknij opcję Dalej.
  4. Wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.

Teraz możesz w każdej chwili wyświetlić raport na temat użytkowania urządzenia, aplikacji i witryn.

Jeśli jest to urządzenie dziecka, możesz skonfigurować funkcję Czas przed ekranem i utworzyć ustawienia bezpośrednio na tym urządzeniu. Urządzenie dziecka możesz także skonfigurować ze swojego urządzenia, korzystając z Chmury rodzinnej. Po skonfigurowaniu urządzenia dziecka możesz przy użyciu Chmury rodzinnej w każdej chwili wyświetlać raporty i zmieniać ustawienia tego urządzenia — bezpośrednio z własnego urządzenia.

Funkcja Czas przed ekranem pozwala nawet utworzyć specjalny kod zabezpieczający ustawienia, tak aby nikt inny nie mógł wydłużać czasu ani wprowadzać zmian.

Ten kod powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Aby zmienić lub wyłączyć kod na urządzeniu dziecka, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > [imię i nazwisko dziecka]. Następnie stuknij opcję Zmień kod Czasu przed ekranem lub Wyłącz kod Czasu przed ekranem i uwierzytelnij zmianę za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu urządzenia.

iPhone przedstawiający wykres użycia Czasu przed ekranem

Wyświetlanie raportu i ustawianie limitów

Funkcja Czas przed ekranem pozwala w każdej chwili wyświetlić szczegółowy raport na temat sposobu używania urządzenia, otwieranych aplikacji i odwiedzanych witryn internetowych. Wystarczy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknąć wykres. Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o użyciu. Możesz na nim ustawić limity aplikacji w kategorii Najczęściej używane, a także sprawdzić, ile razy urządzenie zostało wzięte do ręki lub odebrało powiadomienie.

Jeśli włączono udostępnianie Na wszystkich urządzeniach, możesz przejrzeć ogólne dane dotyczące użycia wszystkich urządzeń, na których zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID i hasła.

Możesz zarządzać następującymi ustawieniami:
 

Czas bez urządzenia
Jest to czas przerwy w czasie przed ekranem. Gdy ustawisz funkcję Czas bez urządzenia w Ustawieniach, w wybranym czasie będą dostępne tylko połączenia telefoniczne i wskazane aplikacje. Czas bez urządzenia dotyczy wszystkich urządzeń obsługujących funkcję Czas przed ekranem, a pięć minut przed jego rozpoczęciem otrzymasz przypomnienie.

Limity aplikacji
Opcja Limity aplikacji umożliwia ustawienie dziennych limitów dla kategorii aplikacji. Na przykład podczas pracy chcesz widzieć aplikacje z kategorii Biurowe, a ukryć aplikacje z kategorii Sieci społecznościowe i Gry. Limity aplikacji są zerowane codziennie o północy i możesz je w każdej chwili usunąć.

Zawsze dozwolone
Niektóre aplikacje powinny być dostępne zawsze, nawet gdy jest aktywna opcja Czas bez urządzenia lub ustawiono limit z opcją Wszystkie aplikacje i kategorie. Domyślnie do kategorii Zawsze dozwolone należą aplikacje Telefon, Wiadomości, FaceTime i Mapy, jednak możesz je usunąć.

Ograniczaj treść i prywatność
Możesz wprowadzić ograniczenia typów treści, jakie mają być widoczne na urządzeniu. Funkcja Ograniczaj treść i prywatność pozwala zablokować nieodpowiednie treści, zakupy czy pliki do pobrania, a także skonfigurować własne ustawienia prywatności.

Korzystanie z funkcji Czas przed ekranem wspólnie z rodziną

Chmura rodzinna, która umożliwia udostępnianie rodzinie muzyki, filmów, aplikacji i innych treści, współpracuje teraz z funkcją Czas przed ekranem. Możesz w każdej chwili przeglądać raporty i dostosowywać ustawienia dla dzieci należących do rodziny bezpośrednio z własnego urządzenia.

Jeśli należysz już do grupy rodzinnej, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij imię dziecka. Jeśli będzie trzeba utworzyć konto Apple ID dla dziecka, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna > Czas przed ekranem.

Jeśli dopiero rozpoczynasz korzystanie z Chmury rodzinnej, stuknij opcję Czas przed ekranem dla rodziny i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać dziecko i skonfigurować rodzinę. Członków rodziny możesz w każdej chwili dodawać z poziomu ustawień Chmury rodzinnej.

Aby używać funkcji Czas przed ekranem z Chmurą rodzinną, musisz być organizatorem w rodzinie lub rodzicem/opiekunem w grupie rodzinnej (w systemie iOS 12). Dziecko musi mieć mniej niż 18 lat, należeć do grupy rodzinnej, mieć własne konto Apple ID i korzystać z systemu iOS 12.

Data publikacji: