Używanie funkcji Czas przed ekranem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja Czas przed ekranem udostępnia w czasie rzeczywistym raporty przedstawiające, jak dużo czasu spędzasz, korzystając z iPhone’a, iPada lub iPoda touch. Pozwala też ustawiać limity w celu zarządzania treściami i aplikacjami.

iPhone wyświetlający średni dzienny czas przed ekranem i iPad wyświetlający grę wyścigową. 

Funkcja Czas przed ekranem informuje o tym, jak długo używacie wraz z dziećmi aplikacji, witryn i innej zawartości. Ułatwia to podejmowanie decyzji o sposobie używania urządzeń, a w razie potrzeby pozwala także ustawiać limity. Dowiedz się, jak korzystać z kontroli rodzicielskiej, aby zarządzać urządzeniem dziecka.

Włączanie funkcji Czas przed ekranem

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem, a następnie stuknij ją ponownie.
 3. Wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.

Po włączeniu funkcji Czas przed ekranem będziesz widzieć raport na temat sposobu użytkowania urządzenia, aplikacji i witryn. Jeśli jest to urządzenie dziecka, możesz skonfigurować funkcję Czas przed ekranem i utworzyć ustawienia na tym urządzeniu. Urządzenie dziecka możesz także skonfigurować ze swojego urządzenia, korzystając z Chmury rodzinnej. Po skonfigurowaniu urządzenia dziecka możesz przy użyciu Chmury rodzinnej sprawdzać raporty i zmieniać ustawienia tego urządzenia z własnego urządzenia.

Funkcja Czas przed ekranem pozwala nawet utworzyć specjalny kod zabezpieczający ustawienia, tak aby nikt inny nie mógł wydłużać czasu ani wprowadzać zmian. Ten kod powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Aby zmienić lub wyłączyć kod na urządzeniu dziecka, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij imię i nazwisko dziecka. Następnie stuknij opcję Zmień kod Czasu przed ekranem lub Wyłącz kod Czasu przed ekranem i uwierzytelnij zmianę za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu urządzenia.

Jeśli zapomnisz kodu funkcji Czas przed ekranem, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, a następnie wyzeruj kod.

Ustawianie kodu funkcji Czas przed ekranem

Po ustawieniu kodu tylko Ty możesz zmieniać ustawienia funkcji Czas przed ekranem oraz zezwalać na więcej czasu, gdy zostają osiągnięte limity aplikacji. Za pomocą tej funkcji możesz ustawić ograniczenia dotyczące treści i prywatności na urządzeniu dziecka. Procedura ustawiania kodu funkcji Czas przed ekranem zależy od tego, czy używasz Chmury rodzinnej.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Przewiń w dół i pod nagłówkiem Rodzina wybierz imię dziecka. 
 3. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem, a następnie stuknij opcję Dalej. 
 4. Skonfiguruj Czas bez urządzenia, Limity aplikacji oraz Treści i prywatność, określając ograniczenia, które chcesz stosować względem dziecka, lub stuknij opcję Nie teraz. 
 5. Wybierz opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. 
 6. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. Możesz ich użyć do wyzerowania kodu funkcji Czas przed ekranem, jeśli go zapomnisz.  

Jeśli nie używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka

 1. Upewnij się, że masz urządzenie używane przez dziecko.
 2. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 3. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem. 
 4. Stuknij opcję To [urządzenie] mojego dziecka.
 5. Skonfiguruj Czas bez urządzenia, Limity aplikacji oraz Treści i prywatność, określając ograniczenia, które chcesz stosować względem dziecka, lub stuknij opcję Nie teraz. 
 6. Wybierz opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. 
 7. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. Możesz ich użyć do wyzerowania kodu funkcji Czas przed ekranem, jeśli go zapomnisz. 

iPhone wyświetlający średni dzienny czas przed ekranem i aplikacje, które są używane najczęściej. 

Wyświetlanie raportu i ustawianie limitów

Funkcja Czas przed ekranem przedstawia raport na temat sposobu używania urządzenia, otwieranych aplikacji i odwiedzanych witryn internetowych. Aby wyświetlić raport, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij opcję Zobacz całą aktywność pod wykresem. Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o użyciu. Możesz na nim ustawić limity aplikacji w kategorii Najczęściej używane, a także sprawdzić, ile razy urządzenie zostało podniesione lub odebrało powiadomienie.

Jeśli włączono udostępnianie Na wszystkich urządzeniach, możesz przejrzeć ogólne dane dotyczące użycia wszystkich urządzeń, na których zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID i hasła.


Zarządzanie ustawieniami funkcji Czas przed ekranem

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem. Stuknij opcję Zobacz całą aktywność, wybierz kategorię na liście poniżej i ustaw limity. Możesz zarządzać tymi ustawieniami za pomocą opcji Czas przed ekranem:

Czas bez urządzenia

Czas bez urządzenia

Gdy ustawisz funkcję Czas bez urządzenia w Ustawieniach, w wybranym czasie będą dostępne tylko połączenia telefoniczne i wskazane aplikacje. Czas bez urządzenia dotyczy wszystkich urządzeń obsługujących funkcję Czas przed ekranem, a pięć minut przed jego rozpoczęciem otrzymasz przypomnienie. Jeśli został ustawiony kod funkcji Czas przed ekranem, czas bez urządzenia uwzględnia dodatkowe ustawienie: Blokuj w czasie bez urządzenia. Gdy wybierzesz to ustawienie i w momencie rozpoczęcia czasu bez urządzenia klikniesz opcję Poproś o więcej czasu, wprowadzenie kodu pozwoli Ci zatwierdzić korzystanie z aplikacji przez 15 minut, godzinę lub cały dzień. Posiadacz konta dziecka może kliknąć raz opcję Jeszcze minuta lub kliknąć opcję Poproś o więcej czasu, aby wysłać na konto rodzica prośbę o zatwierdzenie.

Limity aplikacji

limity aplikacji

Opcja Limity aplikacji umożliwia ustawienie dziennych limitów dla kategorii aplikacji. Na przykład podczas pracy chcesz widzieć aplikacje z kategorii Biurowe, a ukryć aplikacje z kategorii Sieci społecznościowe i Gry. Limity aplikacji są zerowane codziennie o północy i możesz je w każdej chwili usunąć.

Limity komunikacji

limity komunikacji

Kontroluj, z kim dziecko może się komunikować — w ciągu dnia i w czasie bez urządzenia. Te limity mają zastosowanie do kontaktów w aplikacjach Telefon, FaceTime i Wiadomości oraz kontaktów w iCloud. W tym miejscu możesz też wybierać kontakty dostępne na zegarku Apple Watch połączonym w parę za pośrednictwem konfiguracji rodzinnej oraz zarządzać nimi. Komunikacja ze znanymi numerami ratunkowymi określonymi przez operatora iPhone'a lub zegarka Apple Watch jest zawsze dozwolona. Aby używać tej funkcji, musisz mieć włączone kontakty iCloud.

Zawsze dozwolone

zawsze dozwolone

Niektóre aplikacje powinny być dostępne zawsze, nawet gdy jest aktywna opcja Czas bez urządzenia lub ustawiono limit z opcją Wszystkie aplikacje i kategorie. Domyślnie do kategorii Zawsze dozwolone należą aplikacje Telefon, Wiadomości, FaceTime i Mapy, jednak możesz je usunąć.

Ustawienie Ograniczaj treść i prywatność

treść i prywatność

Możesz wprowadzić ograniczenia typów treści, jakie mają być widoczne na urządzeniu. Zablokuj nieodpowiednie treści, zakupy i pobierane pliki oraz skonfiguruj ustawienia prywatności, korzystając z opcji Ograniczaj treść i prywatność.

Data publikacji: