Używanie funkcji Czas przed ekranem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja Czas przed ekranem udostępnia w czasie rzeczywistym raporty dotyczące czasu używania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, a także pozwala ustawiać limity w celu zarządzania treściami i aplikacjami.

Ikona Czas przed ekranem

Funkcja Czas przed ekranem informuje o tym, jak długo używacie wraz z dziećmi aplikacji, witryn i innej zawartości. Ułatwia to podejmowanie decyzji o sposobie używania urządzeń, a w razie potrzeby pozwala także ustawiać limity. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję Czas przed ekranem, wyświetlić raport i ustawić limity oraz zarządzać urządzeniem dziecka.

Włączanie funkcji Czas przed ekranem

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem.
 3. Stuknij opcję Dalej.
 4. Wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.

Teraz możesz w każdej chwili wyświetlić raport na temat użytkowania urządzenia, aplikacji i witryn.

Jeśli jest to urządzenie dziecka, możesz skonfigurować funkcję Czas przed ekranem i utworzyć ustawienia bezpośrednio na tym urządzeniu. Urządzenie dziecka możesz także skonfigurować ze swojego urządzenia, korzystając z Chmury rodzinnej. Po skonfigurowaniu urządzenia dziecka możesz przy użyciu Chmury rodzinnej wyświetlać raporty i zmieniać ustawienia tego urządzenia — bezpośrednio z własnego urządzenia.

Funkcja Czas przed ekranem pozwala nawet utworzyć specjalny kod zabezpieczający ustawienia, tak aby nikt inny nie mógł wydłużać czasu ani wprowadzać zmian. Kod ograniczeń powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Aby zmienić lub wyłączyć kod na urządzeniu dziecka, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij opcję [imię i nazwisko dziecka]. Następnie stuknij opcję Zmień kod Czasu przed ekranem lub Wyłącz kod Czasu przed ekranem i uwierzytelnij zmianę za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu urządzenia.

Jeśli zapomnisz kodu funkcji Czas przed ekranem, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, a następnie wyzeruj kod. Jeśli nie możesz uaktualnić urządzenia, wymaż je i skonfiguruj jako nowe, aby usunąć kod i wybrać nowy kod. Odtworzenie urządzenia z backupu nie powoduje usunięcia kodu.

Ustawianie kodu funkcji Czas przed ekranem

Po ustawieniu kodu tylko Ty możesz zmieniać ustawienia Czasu przed ekranem oraz zezwalać na więcej czasu, gdy zostają osiągnięte limity aplikacji. Jeśli jesteś rodzicem, użyj tej funkcji, aby skonfigurować dla dziecka ograniczenia dotyczące treści i prywatności, które można wymuszać.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka, wykonaj poniższe czynności:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem.
 2. Przewiń w dół i pod nagłówkiem Rodzina wybierz imię dziecka. 
 3. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem, a następnie stuknij opcję Dalej. 
 4. Skonfiguruj Czas bez urządzenia, Limity aplikacji oraz Treści i prywatność ze wszystkimi limitami, które chcesz stosować względem dziecka, lub stuknij opcję Nie teraz. 
 5. Wybierz opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. 
 6. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. Możesz ich użyć do wyzerowania kodu funkcji Czas przed ekranem, jeśli go zapomnisz.  

Jeśli nie używasz Chmury rodzinnej do zarządzania kontem dziecka, wykonaj poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że masz urządzenie używane przez dziecko.
 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem.
 3. Stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem, a następnie stuknij opcję Dalej. 
 4. Wybierz opcję To [urządzenie] mojego dziecka.
 5. Skonfiguruj Czas bez urządzenia, Limity aplikacji oraz Treści i prywatność ze wszystkimi limitami, które chcesz stosować względem dziecka, lub stuknij opcję Nie teraz. 
 6. Wybierz opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź kod. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. 
 7. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. Możesz ich użyć do wyzerowania kodu funkcji Czas przed ekranem, jeśli go zapomnisz.  

Wyświetlanie raportu i ustawianie limitów

Funkcja Czas przed ekranem pozwala w każdej chwili wyświetlić szczegółowy raport na temat sposobu używania urządzenia, otwieranych aplikacji i odwiedzanych witryn internetowych. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij opcję Zobacz całą aktywność pod wykresem. Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o użyciu. Możesz na nim ustawić limity aplikacji w kategorii Najczęściej używane, a także sprawdzić, ile razy urządzenie zostało podniesione lub odebrało powiadomienie.

Jeśli włączono udostępnianie Na wszystkich urządzeniach, możesz przejrzeć ogólne dane dotyczące użycia wszystkich urządzeń, na których zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID i hasła.

Możesz zarządzać następującymi ustawieniami:
 

Czas bez urządzenia
Jest to czas przerwy w czasie przed ekranem. Gdy ustawisz funkcję Czas bez urządzenia w Ustawieniach, w wybranym czasie będą dostępne tylko połączenia telefoniczne i wskazane aplikacje. Czas bez urządzenia dotyczy wszystkich urządzeń obsługujących funkcję Czas przed ekranem, a pięć minut przed jego rozpoczęciem otrzymasz przypomnienie.

Limity aplikacji
Opcja Limity aplikacji umożliwia ustawienie dziennych limitów dla kategorii aplikacji. Na przykład podczas pracy chcesz widzieć aplikacje z kategorii Biurowe, a ukryć aplikacje z kategorii Sieci społecznościowe i Gry. Limity aplikacji są zerowane codziennie o północy i możesz je w każdej chwili usunąć.

Limity komunikacji
Kontroluj, z kim dziecko może się komunikować — w ciągu dnia i w czasie bez urządzenia. Te limity mają zastosowanie do kontaktów w aplikacjach Telefon, FaceTime i Wiadomości oraz kontaktów w iCloud. W tym miejscu możesz też decydować, które kontakty są dostępne na Apple Watch połączonym w parę za pomocą Ustawień rodzinnych, oraz zarządzać nimi. Komunikacja ze znanymi numerami ratunkowymi określonymi przez operatora telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch jest zawsze dozwolona. Aby używać tej funkcji, musisz mieć włączone kontakty iCloud.

Zawsze dozwolone
Niektóre aplikacje powinny być dostępne zawsze, nawet gdy jest aktywna opcja Czas bez urządzenia lub ustawiono limit z opcją Wszystkie aplikacje i kategorie. Domyślnie do kategorii Zawsze dozwolone należą aplikacje Telefon, Wiadomości, FaceTime i Mapy, jednak możesz je usunąć.

Ograniczaj treść i prywatność
Możesz wprowadzić ograniczenia typów treści, jakie mają być widoczne na urządzeniu. Funkcja Ograniczaj treść i prywatność pozwala zablokować nieodpowiednie treści, zakupy czy pliki do pobrania, a także skonfigurować własne ustawienia prywatności.

Korzystanie z funkcji Czas przed ekranem wspólnie z rodziną

Chmura rodzinna, która umożliwia udostępnianie rodzinie muzyki, filmów, aplikacji i innych treści, współpracuje teraz z funkcją Czas przed ekranem. Możesz w każdej chwili przeglądać raporty i dostosowywać ustawienia dla dzieci należących do rodziny bezpośrednio z własnego urządzenia.

Jeśli należysz już do grupy rodzinnej, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij imię dziecka. Jeśli będzie trzeba utworzyć konto Apple ID dla dziecka, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna > Czas przed ekranem.

Jeśli dopiero rozpoczynasz korzystanie z Chmury rodzinnej, stuknij opcję Czas przed ekranem dla rodziny i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać dziecko i skonfigurować rodzinę. Członków rodziny możesz w każdej chwili dodawać z poziomu ustawień Chmury rodzinnej.

Aby używać funkcji Czas przed ekranem z Chmurą rodzinną, musisz być organizatorem w rodzinie lub rodzicem/opiekunem w grupie rodzinnej (w systemie iOS 12 lub nowszym albo w systemie iPadOS). Dziecko musi mieć mniej niż 18 lat, należeć do grupy rodzinnej, mieć własne konto Apple ID i korzystać z systemu iOS 12 lub nowszego albo systemu iPadOS.

Więcej informacji

Data publikacji: