Udostępnianie z aplikacji iMovie dla systemu macOS do Facebooka

Film możesz udostępnić na komputer Mac lub lokalne urządzenie pamięci masowej jako plik wideo, a następnie przesłać do Facebooka.

Ze względu na zmiany w przetwarzaniu udostępnionych materiałów przez Facebooka nie można już udostępniać w nim filmów bezpośrednio z aplikacji iMovie dla systemu macOS. Aby zachować film, projekt lub klip wideo jako plik wideo gotowy do opublikowania na Facebooku, użyj formatu docelowego Na Facebooka. Następnie możesz przesłać ten plik wideo do Facebooka, korzystając z przeglądarki.

 1. Kliknij opcję Projekty na pasku narzędzi, a następnie wybierz film.
 2. Kliknij przycisk Przycisk Udostępnij na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Na Facebooka.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw tytuł, opis i inne parametry.
  • Aby ustawić tytuł udostępnionego filmu, kliknij nazwę u góry, a następnie wpisz nową nazwę.
  • Aby ustawić opis udostępnianego filmu, kliknij w polu Opis i wpisz nowy tekst.
  • Aby ustawić tagi udostępnianego filmu, kliknij pole Tagi i wpisz nazwy tagów rozdzielone przecinkami.
  • Aby zmienić rozdzielczość udostępnianego filmu, kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz opcję.
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 5. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto Facebook, a następnie prześlij plik wideo.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: