Jeśli program iTunes wykryje na komputerze niezgodne oprogramowanie Bluetooth

Starsze oprogramowanie Bluetooth bywa niezgodne z programem iTunes w systemie Windows.

Jeśli masz starsze oprogramowanie Bluetooth, może pojawić się komunikat „Program iTunes wykrył na komputerze niezgodne oprogramowanie Bluetooth i może nie działać poprawnie”. Jeśli nie usuniesz powodującego konflikt oprogramowania, program iTunes może nie zostać otwarty lub może nie działać poprawnie.

Aby wyszukać i usunąć powodujące konflikt oprogramowanie Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz narzędzie Autoruns dla systemu Windows z witryny firmy Microsoft.
  2. Znajdź na komputerze folder skompresowany Autoruns.zip i otwórz go.
  3. Po przejrzeniu zawartości i licencji przeciągnij plik Autoruns.exe na pulpit.
  4. Otwórz plik Autoruns.exe.
  5. Kliknij kartę Logon (Logowanie).
  6. W menu Options (Opcje) wybierz pozycję Hide Microsoft Entries (Ukryj pozycje firmy Microsoft).
  7. W kolumnie Image Path (Ścieżka obrazu) odszukaj pozycję bttray.exe.
  8. Jeśli oprogramowanie bttray.exe istnieje, skontaktuj się z producentem akcesorium Bluetooth, aby dowiedzieć się, czy Twój komputer wymaga tego oprogramowania. Jeśli nie, uzyskaj pomoc dotyczącą jego usunięcia.
    Jeśli oprogramowanie bttray.exe jest niezbędne, w tej samej ścieżce, której znajduje się plik bttray.exe, odszukaj plik BtITunesPlugin.exe i zmień jego nazwę na Old_BtITunesPlugin.exe

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z producentem akcesorium Bluetooth. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: