Używanie legitymacji szkolnych/studenckich w aplikacji Wallet na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch

Dodaj legitymację szkolną/studencką do aplikacji Wallet i używaj telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, aby dostać się do akademika, biblioteki oraz na wydarzenia na kampusie. Możesz również płacić za pranie, przekąski i posiłki na kampusie.

Co jest potrzebne, aby używać legitymacji szkolnej/studenckiej w aplikacji Wallet

Aby dowiedzieć się, czy możesz używać swojej legitymacji szkolnej/studenckiej w aplikacji Wallet, skontaktuj się z sekretariatem swojej szkoły.

Aby używać legitymacji szkolnej/studenckiej w aplikacji Wallet, potrzebujesz następujących rzeczy:

 • Telefon iPhone 6s, iPhone 6s Plus lub iPhone SE albo nowszy
 • Zegarek Apple Watch Series 1 lub nowszy
 • Konto Apple ID zalogowane do usługi iCloud
 • Najnowsza wersja aplikacji używanej przez szkołę aplikacji do zarządzania kontami uczniów ze sklepu App Store
 • Rozwiązanie używane przez sekretariat szkoły do potwierdzania tożsamości i generowania bezpiecznych haseł.
 • Najnowsza wersja systemu iOS oraz systemu watchOS

Z legitymacji szkolnej/studenckiej możesz korzystać na dwóch urządzeniach zalogowanych do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.

* W niektórych szkołach mogą obowiązywać inne wymagania. Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły.

Dodawanie legitymacji szkolnej/studenckiej do aplikacji Wallet

Jeśli na telefonie iPhone masz pobraną używaną przez szkołę aplikację do zarządzania kontami uczniów i masz dostęp do stosowanego przez sekretariat szkoły rozwiązania do uwierzytelniania tożsamości i generowania bezpiecznych haseł:

 1. Zaloguj się do używanej przez szkołę aplikacji do zarządzania kontami uczniów za pomocą identyfikatora oraz hasła swojej szkoły.
 2. Stuknij opcję Dodaj do Apple Wallet.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch tam, gdzie jest używana legitymacja szkolna/studencka

Z legitymacji szkolnej/studenckiej na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch możesz korzystać wszędzie tam, gdzie używasz fizycznej legitymacji szkolnej/studenckiej. Miej dostęp do akademika lub biblioteki, korzystaj z transportu publicznego na kampusie, płać za jedzenie w szkolnych kawiarniach oraz za książki i przybory w sklepach na terenie kampusu.

Przed zapłaceniem za pomocą legitymacji w aplikacji Wallet konieczne może być wybranie metody płatności przez kasjera.

Włączony tryb ekspresowy

Gdy dodasz legitymację, tryb ekspresowy** jest domyślnie włączony.

Przytrzymaj górną część telefonu iPhone lub wyświetlacz zegarka Apple Watch w odległości kilku centymetrów od środka skanera, aż poczujesz wibracje. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru.

Telefon iPhone lub zegarek Apple Watch musi być włączony, ale nie ma potrzeby nawiązywania połączenia z siecią. Nie musisz uwierzytelniać płatności za pomocą funkcji Face ID, Touch ID ani kodu i nie musisz budzić lub odblokowywać urządzenia ani otwierać aplikacji.

Na zgodnym modelu telefonu iPhone z najnowszą wersją systemu iOS karty ekspresowe z rezerwą energii są dostępne do pięciu godzin po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone. Aby sprawdzić, czy karty ekspresowe są dostępne, gdy telefon jest już rozładowany, możesz nacisnąć przycisk boczny. Częste wykonywanie tej czynności może znacznie zmniejszyć lub całkowicie wyzerować rezerwę energii dla kart ekspresowych. Jeśli wyłączysz telefon iPhone, funkcja będzie niedostępna.

Tryb ekspresowy** nie jest dostępny na telefonach iPhone 6 i iPhone 6 Plus.

**Niektóre szkoły mogą nadal wymagać uaktualniania za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu, nawet jeśli tryb ekspresowy jest włączony.

Wyłączony tryb ekspresowy

Na telefonie iPhone użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź kod, aby się uwierzytelnić. Przytrzymaj górną część telefonu iPhone w odległości kilku centymetrów od czytnika zbliżeniowego, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe i znacznik wyboru.

Na zegarku Apple Watch naciśnij dwukrotnie przycisk boczny, aby uzyskać dostęp do kart, a następnie przesuń palcem, aby wybrać legitymację. Następnie przyłóż wyświetlacz do skanera kart.

Gdy dodasz legitymację do aplikacji Wallet, tryb ekspresowy jest domyślnie włączony. Jeśli nie chcesz używać tego trybu, możesz go wyłączyć. Otwórz aplikację Wallet, stuknij legitymację, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij przycisk Włącz lub Wyłącz tryb ekspresowy.

Dodawanie środków pieniężnych

Za pomocą usługi Apple Pay lub karty kredytowej albo debetowej skonfigurowanej w używanej przez szkołę aplikacji do zarządzania kontami uczniów możesz dodawać środki pieniężne do legitymacji szkolnej/studenckiej. Możesz również dodawać środki za pomocą samoobsługowych automatów udostępnionych przez Twoją szkołę.

Wyświetlanie salda konta

Aby wyświetlić saldo konta legitymacji szkolnej/studenckiej na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Wallet.
 2. Wybierz kartę. Na przodzie legitymacji zobaczysz maksymalnie trzy salda konta.
 3. Jeśli chcesz zobaczyć więcej sald, stuknij przycisk Więcej .

Jeśli legitymacja została dodana do zegarka Apple Watch, możesz wyświetlić salda konta w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone lub w sekcji Wallet i Apple Pay na zegarku Apple Watch.

Usuwanie legitymacji z urządzenia

Legitymację szkolną/studencką możesz usunąć z aplikacji Wallet na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch na parę sposobów.

Na telefonie iPhone, otwórz aplikację Wallet, stuknij legitymację szkolną/studencką, stuknij przycisk Więcej  i stuknij opcję Usuń kartę. Możesz również otworzyć Ustawienia, stuknąć sekcję Wallet i Apple Pay, stuknąć legitymację szkolną/studencką i stuknąć opcję Usuń kartę.

Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Wallet i przytrzymaj legitymację szkolną/studencką. Gdy pojawi się ikona usuwania, stuknij opcję Usuń kartę.

W aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone stuknij sekcję Wallet i Apple Pay, stuknij legitymację szkolną/studencką i stuknij opcję Usuń kartę.

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie skradzione

Aby zawiesić lub całkowicie usunąć możliwość płacenia za pomocą urządzenia przy użyciu legitymacji szkolnej/studenckiej, przejdź na stronę konta Apple ID lub użyj usługi Znajdź mój iPhone. Możesz się również skontaktować z sekretariatem swojej szkoły. Stuknij przycisk Więcej ikona Więcej na legitymacji w aplikacji Wallet i stuknij przycisk Zadzwoń. Możesz również usunąć legitymację z poziomu używanej przez szkołę aplikacji do zarządzania kontami uczniów.

Opcje kontaktu ze szkołą mogą się różnić od tych pokazanych tutaj.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: