Pomoc dotycząca funkcji Wiadomości w iCloud

Dzięki funkcji Wiadomości w iCloud cała historia wiadomości pozostaje aktualna na wszystkich urządzeniach. W przypadku problemów, skorzystaj z poniższych porad.

Jeśli wiadomości nie są uaktualnianie na wszystkich urządzeniach

Po włączeniu funkcji Wiadomości w iCloud po raz pierwszy wiadomości zostaną zsynchronizowane chronologicznie, zaczynając od najnowszych. Starsze wiadomości mogą się więc pojawić dopiero po pewnym czasie.

Upewnij się, że funkcja Wiadomości została włączona na wszystkich urządzeniach oraz że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania oraz do niezawodnej sieci. Po zsynchronizowaniu wiadomości nowe wiadomości będą uaktualniały się bez potrzeby używania zasilania lub połączenia komórkowego.


Jeśli brakuje obrazu lub załącznika

  1. W aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz wiadomość, w której był udostępniony obraz lub załącznik. 
  2. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij opcję .
  3. Poszukaj obrazu lub załącznika, który może być przechowywany w usłudze iCloud.


Jeśli chcesz dezaktywować i usunąć wiadomości w iCloud

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Wiadomości. Następnie stuknij opcję Dezaktywuj i usuń.
  • Na komputerze Mac otwórz aplikację Wiadomości i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje > iMessage. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Wiadomości w iCloud i wybierz opcję Wyłącz wszystkie.


Jeśli nie możesz usunąć wiadomości na komputerze Mac

W aplikacji Wiadomości wybierz kolejno opcje Preferencje > Ogólne. Upewnij się, że pole obok pozycji Zachowuj historię po zamknięciu rozmów jest odznaczone.


Jeśli limit miejsca na iCloud został przekroczony

Jeśli przekroczysz limit miejsca dyskowego w usłudze iCloud, wiadomości i załączniki nie będą już przesyłane do usługi iCloud, a Twoje urządzenia nie będą tworzyły backupów ani przesyłały ich do usługi iCloud. Będziesz mieć nadal dostęp do najnowszych wiadomości, ale nie będą one przechowywane w usłudze iCloud, a usunięte wiadomości nie będą uaktualnianie na wszystkich urządzeniach. Aby nadal korzystać z funkcji Wiadomości w iCloud zwiększ ilość miejsca dyskowego lub zwolnij miejsce, usuwając niepotrzebne pliki.

Data publikacji: