Pomoc dotycząca funkcji Wiadomości w usłudze iCloud

Dzięki funkcji Wiadomości w usłudze iCloud cała historia wiadomości pozostaje aktualna na wszystkich urządzeniach. W przypadku problemów, skorzystaj z poniższych porad.


Jeśli chcesz dezaktywować funkcję Wiadomości i usunąć wiadomości w usłudze iCloud

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Wiadomości. Następnie stuknij opcję Dezaktywuj i usuń.
  • Na komputerze Mac otwórz aplikację Wiadomości i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje > Konta. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Wiadomości w iCloud i wybierz opcję Wyłącz wszystkie.


Jeśli limit miejsca dyskowego iCloud został przekroczony

Jeśli przekroczysz limit miejsca dyskowego w usłudze iCloud, wiadomości i załączniki nie będą już przesyłane do usługi iCloud, a Twoje urządzenia nie będą tworzyły backupów ani przesyłały je do usługi iCloud. Będziesz mieć nadal dostęp do najnowszych wiadomości, ale nie będą one przechowywane w usłudze iCloud, a skasowane wiadomości nie będą aktualizowane na wszystkich urządzeniach. Aby nadal korzystać z funkcji Wiadomości w usłudze iCloud zwiększ ilość miejsca dyskowego lub zwolnij miejsce, usuwając niepotrzebne pliki.


Jeśli wiadomości nie są uaktualnianie na wszystkich urządzeniach

Po włączeniu funkcji Wiadomości w usłudze iCloud po raz pierwszy wiadomości zostaną zsynchronizowane chronologicznie, zaczynając od najnowszych. Starsze wiadomości mogą się więc pojawić dopiero po pewnym czasie.

Upewnij się, że funkcja Wiadomości została włączona na wszystkich urządzeniach oraz że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania oraz do sieci. Po zsynchronizowaniu wiadomości nowe wiadomości będą aktualizowały się bez potrzeby używania zasilacza.

Data publikacji: