Wykonywanie EKG za pomocą aplikacji EKG na zegarku Apple Watch Series 4 lub nowszy

Aplikacja EKG pozwala wykonać zapis elektrokardiograficzny (EKG).

Co to jest EKG?

Elektrokardiogram (EKG) to badanie, podczas którego rejestrowany jest rytm i siła impulsów elektrycznych wywołujących uderzenia serca. Patrząc na zapis EKG, lekarz może ocenić Twoje tętno i znaleźć ewentualne nieprawidłowości pracy serca.

Używanie aplikacji EKG

Aplikacja EKG rejestruje tętno i rytm pracy serca za pomocą czujnika tętna w zegarku Apple Watch Series 4 lub nowszym, a następnie sprawdza zapis pod kątem migotania przedsionków — formy nieregularnego rytmu.

Aplikacja EKG dokonuje zapisu elektrokardiogramu, który stanowi odzwierciedlenie sygnałów elektrycznych wywołujących uderzenia serca. Na podstawie tych sygnałów ustala tętno oraz sprawdza, czy górne i dolne komory serca pracują rytmicznie. Arytmia może oznaczać migotanie przedsionków.

Aplikacja EKG jest dostępna wyłącznie w wybranych krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie jest dostępna aplikacja EKG.

Czego potrzebujesz

Konfigurowanie aplikacji EKG

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone. 
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie. Jeśli nie wyświetli się monit o skonfigurowanie, stuknij kolejno opcje Przeglądaj > Serce > Elektrokardiogram (EKG) > Konfigurowanie aplikacji EKG.
 3. Po zakończeniu konfiguracji otwórz aplikację EKG , aby zrobić EKG. 


Wykonywanie EKG

Zapis EKG można wykonać zawsze wtedy, gdy pojawią się takie objawy, jak szybkie lub nieregularne bicie serca, wystąpią inne ogólne obawy dotyczące stanu zdrowia serca lub też w razie otrzymania powiadomienia o arytmii.

 1. Upewnij się, że zegarek Apple Watch przylega do skóry i znajduje się na nadgarstku, który wybrano w aplikacji Apple Watch. Aby to sprawdzić, otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno opcje Ogólne > Orientacja zegarka.
 2. Otwórz aplikację EKG na zegarku Apple Watch.
 3. Oprzyj przedramiona na stole lub na kolanach. 
 4. Umieść palec drugiej dłoni na pokrętle Digital Crown. W czasie trwania zapisu nie jest konieczne naciskanie pokrętła Digital Crown. 
 5. Czekaj. Zapis trwa 30 sekund. Po jego zakończeniu otrzymasz stosowaną klasyfikację, do której możesz dodać odpowiednie objawy, stukając opcję Dodaj objawy.
 6. Stuknij opcję Zachowaj, aby zachować wybrane objawy, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Odczytywanie wyników

Po prawidłowo wykonanym zapisie aplikacja EKG wyświetli jeden z następujących komunikatów. Bez względu na wynik należy skonsultować się z lekarzem w razie złego samopoczucia lub wystąpienia jakichkolwiek objawów.  

Rytm zatokowy

Ten komunikat oznacza, że serce bije w sposób miarowy z częstością od 50 do 100 uderzeń/min. Dzieje się tak, gdy górne i dolne komory serca biją w sposób zsynchronizowany. Komunikat o rytmie zatokowym dotyczy tylko tego konkretnego zapisu i nie oznacza, że Twoje serce bije w sposób miarowy przez cały czas. Nie świadczy to również o dobrym stanie zdrowia. W razie złego samopoczucia lub wystąpienia jakichkolwiek objawów skonsultuj się z lekarzem.  

Migotanie przedsionków

Ten komunikat oznacza, że serce bije w sposób nieregularny z częstością od 50 do 120 uderzeń/min. Migotanie przedsionków to najczęściej występująca forma poważnej arytmii, czyli nieregularnego rytmu serca. Jeśli otrzymasz klasyfikację dotyczącą migotania przedsionków, ale choroba ta nie została u Ciebie zdiagnozowana, skonsultuj się z lekarzem.

Niskie lub wysokie tętno

Tętno poniżej 50 uderzeń/min lub powyżej 120 uderzeń/min wpływa na zdolność aplikacji EKG do wykrywania migotania przedsionków, dlatego tego typu zapis jest uważany za niejednoznaczny.  

Diagnoza niejednoznaczna

Niejednoznaczny wynik oznacza, że zapis nie może zostać sklasyfikowany. Może to wynikać z wielu powodów, takich jak niepoprawne umieszczenie przedramion na płaskiej powierzchni podczas dokonywania zapisu lub zbyt luźne zapięcie zegarka Apple Watch. Dowiedz się, jak uzyskać najlepsze rezultaty.

Jeśli stale otrzymujesz niejednoznaczny wynik

Jeśli stale otrzymujesz niejednoznaczny wynik, nawet po wykonaniu powyższych kroków, może to być spowodowane jedną z następujących sytuacji:

 • Twoje tętno wynosi od 100 do 120 uderzeń/min.
 • Masz rozrusznik serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator.
 • Zapis może wykazywać oznaki innych arytmii lub chorób serca, których aplikacja nie jest w stanie rozpoznać.
 • W przypadku niewielkiego odsetka użytkowników pewne stany fizjologiczne mogą uniemożliwić wytworzenie sygnału niezbędnego do wykonania prawidłowego zapisu. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Wyświetlanie i udostępnianie danych aplikacji Zdrowie

Krzywa EKG, związane z nią klasyfikacje i wszelkie odnotowane objawy zostaną zachowane w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone. Możesz również udostępnić plik PDF swojemu lekarzowi.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij kolejno opcje Serce > Elektrokardiogram (EKG).
 3. Stuknij wykres, aby wyświetlić wynik EKG. 
 4. Stuknij opcję Eksportuj PDF dla lekarza. 
 5. Stuknij przycisk Udostępnij, aby wydrukować lub udostępnić plik PDF.

Jak uzyskać najlepsze rezultaty

 1. Podczas dokonywania zapisu oprzyj przedramiona na stole lub na kolanach. Spróbuj się zrelaksować i staraj się zbytnio nie ruszać.
 2. Upewnij się, że zegarek Apple Watch nie jest zbyt luźno zapięty. Pasek powinien dobrze przylegać, a tył zegarka Apple Watch musi stykać się ze skórą nadgarstka. 
 3. Upewnij się, że Twój nadgarstek i zegarek Apple Watch są suche i czyste
 4. Upewnij się, że zegarek Apple Watch znajduje się na nadgarstku, który wybrano w aplikacji Apple Watch. Aby to sprawdzić, otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno opcje Ogólne > Orientacja zegarka.
 5. Aby uniknąć zakłóceń elektrycznych, odsuń się od wszelkich urządzeń elektronicznych podłączonych do zasilania.

Niewielki procent osób może wykazywać pewne stany fizjologiczne, które uniemożliwiają wytworzenie sygnału niezbędnego do wykonania prawidłowego zapisu. Na przykład położenie serca w klatce piersiowej może zmienić poziomy sygnału elektrycznego, a tym samym wpłynąć na zdolność aplikacji EKG do uzyskania pomiaru.

Aby aplikacja EKG działała prawidłowo, zegarek Apple Watch nie może mieć kontaktu z cieczą. Jeśli zegarek Apple Watch lub skóra nie są całkowicie suche, działanie aplikacji EKG może zostać zakłócone. Przed dokonaniem pomiaru upewnij się, że Twój nadgarstek i dłonie są całkowicie suche. Aby zapewnić najlepszy odczyt, po wyjściu z basenu, skorzystaniu z prysznica, intensywnym spoceniu się lub po umyciu rąk wyczyść i osusz zegarek Apple Watch. Całkowite wysuszenie zegarka Apple Watch może potrwać nawet godzinę.

Co trzeba wiedzieć

 • Aplikacja EKG nie wykrywa zawału serca. Jeśli kiedykolwiek poczujesz ból w klatce piersiowej, ucisk, napięcie lub coś, co uważasz za zawał serca, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.  
 • Aplikacja EKG nie wykrywa zakrzepów krwi ani udaru.
 • Aplikacja EKG nie wykrywa innych chorób serca. Należą do nich wysokie ciśnienie krwi, zastoinowa niewydolność serca, wysoki poziom cholesterolu lub inne rodzaje arytmii.  
 • Jeśli nie czujesz się dobrze lub odczuwasz jakiekolwiek niepokojące objawy, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.  

Jak działa aplikacja EKG

Aplikacja EKG na zegarku Apple Watch Series 4 lub nowszym generuje elektrokardiogram podobny do 1-odprowadzeniowego zapisu EKG. W gabinecie lekarskim zwykle wykonuje się standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG. 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram rejestruje sygnały elektryczne w sercu pod różnymi kątami, tworząc dwanaście różnych krzywych. Aplikacja EKG na zegarku Apple Watch rejestruje jedną z 12 takich krzywych. 1-odprowadzeniowy zapis EKG jest w stanie dostarczyć informacji o tętnie i rytmie pracy serca oraz umożliwia klasyfikację w razie wystąpienia migotania przedsionków. 1-odprowadzeniowy zapis EKG nie pozwala jednak wykryć innych schorzeń, takich jak zawał serca. Lekarze zalecają często 1-odprowadzeniowe elektrokardiogramy pacjentom do noszenia w domu lub na terenie szpitala. Dzięki temu lekarze mogą lepiej ocenić tętno i rytm pracy serca. Aplikacja EKG na zegarku Apple Watch Series 4 lub nowszym pozwala jednak wygenerować zapis EKG przypominający 1-odprowadzeniowy zapis EKG bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.

W badaniach porównujących zapis aplikacji EKG na zegarku Apple Watch z zapisem standardowego, 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu wykonanego w tym samym czasie stwierdzono zgodność klasyfikacji aplikacji EKG i standardowego, 12-odprowadzeniowego zapisu EKG pod względem rytmu zatokowego oraz migotania przedsionków.

Zdolność aplikacji EKG do dokładnej klasyfikacji zapisu EKG jako migotania przedsionków i rytmu zatokowego przetestowano w badaniu klinicznym na około 600 uczestnikach. Spośród wszystkich sklasyfikowanych wyników odnotowano dokładność na poziomie 99,6% w odniesieniu do rytmu zatokowego i 98,3% w odniesieniu do migotania przedsionków.

Wyniki badań klinicznych odzwierciedlają zastosowanie w kontrolowanym środowisku. Wykorzystanie aplikacji EKG w rzeczywistych warunkach może przyczynić się do większej liczby wyników uznanych za niejednoznaczne i niemożliwe do sklasyfikowania.

Instalowanie aplikacji EKG

Aplikacja EKG jest dostępna domyślnie na każdym zegarku Apple Watch Series 4 lub nowszym. Jeśli usuniesz aplikację EKG, możesz zainstalować ją ponownie

Aplikacja EKG nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie jest dostępna aplikacja EKG.

Data publikacji: