Wykrywanie upadków przy użyciu Apple Watch

Jeśli Apple Watch Series 4 lub nowszy wykryje poważny upadek, może pomóc Ci — o ile jest to konieczne — wezwać służby ratunkowe.

Jak to działa

Jeśli zegarek Apple Watch Series 4 lub nowszy, wykryje poważny upadek podczas gdy go nosisz, stuknie Cię w nadgarstek, wyemituje alarm i wyświetli alert.Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi lub odrzucić alert, naciskając pokrętło Digital Crown, stukając opcję Zamknij w lewym górnym rogu lub stukając opcję „Nic mi nie jest”. 

Komunikat: „Czy zdarzył Ci się poważny upadek?”

Jeśli zegarek Apple Watch wykryje ruch, poczeka, aż zareagujesz na alert, i nie wezwie automatycznie służb ratunkowych. Jeśli zegarek wykryje, że nie poruszasz się przez około minutę, automatycznie wykona połączenie.

Po zakończeniu połączenia zegarek wyśle do kontaktów alarmowych wiadomość z informacjami o Twojej lokalizacji, zawiadamiającą o wykryciu poważnego upadku i wezwaniu służb ratunkowych. Zegarek pozyskuje kontakty alarmowe z karty medycznej.

W niektórych krajach i regionach obowiązuje kilka numerów służb ratunkowych. W takich krajach zegarek Apple Watch wykona połączenie ze służbami medycznymi.

Jak wykonać połączenie

Aby wezwać służby ratunkowe, w alercie przeciągnij suwak Alarmowe SOS. 

Jak zakończyć połączenie

Po wykonaniu połączenia ze służbami ratunkowymi możesz je zakończyć wraz z zakończeniem połączenia lub wtedy, gdy uznasz, że pomoc nie jest potrzebna:

 1. Stuknij przycisk Zakończ połączenie .
 2. Na ekranie Zakończ połączenie stuknij opcję Tak. 

Co się dzieje, gdy Apple Watch wykryje, że się nie ruszasz

Jeśli zegarek Apple Watch wykryje, że nie poruszasz się przez około minutę, zacznie 30-sekundowe odliczanie, stukając Cię w nadgarstek i odtwarzając sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy będzie narastał, aby mogły go usłyszeć pobliskie osoby. Jeśli nie chcesz wzywać służb ratunkowych, stuknij opcję Anuluj. Kiedy odliczanie zakończy się, Apple Watch automatycznie wezwie służby ratunkowe. 

Po nawiązaniu połączenia zegarek Apple Watch odtwarza komunikat dźwiękowy informujący służby ratunkowe, że zegarek wykrył poważny upadek, a następnie udostępnia Twoją aktualną lokalizację w postaci współrzędnych szerokości i długości geograficznej. Jeśli wcześniej włączono ustawienie Udostępniaj podczas połączenia alarmowego w odniesieniu do karty medycznej, karta medyczna zostaje również automatycznie udostępniona służbom ratunkowym. Przy pierwszym odtwarzaniu komunikatu głośność dźwięku jest na maksymalnym poziomie. Później głośność jest zmniejszana, dzięki czemu Ty lub ktoś w pobliżu może prowadzić rozmowę z dyspozytorem. Komunikat będzie odtwarzany, dopóki nie stukniesz opcji Zatrzymaj nagrany komunikat lub nie zakończysz połączenia. 

Aby kontakt ze służbami ratunkowymi następował automatycznie, na zegarku musi być włączone wykrywanie nadgarstka. W tym celu na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia, stuknij opcję Kod, a następnie sprawdź, czy funkcja Wykrywanie nadgarstka jest włączona.

Odnotowywanie upadków

Upadki są odnotowywane w aplikacji Zdrowie, chyba że w monicie dotyczącym upadku zostanie wybrana odpowiedź zaprzeczająca. Aby sprawdzić historię upadków, otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie stuknij opcję Wyniki.

Włączanie i wyłączanie wykrywania upadków

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. 
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Wykrywanie upadku. 

Jeśli przy konfiguracji zegarka Apple Watch lub aplikacji Zdrowie wprowadzisz wiek 55 lat lub więcej, funkcja ta zostanie włączona automatycznie. Upewnij się, że prawidłowy wiek jest widoczny na karcie medycznej oraz w profilu aplikacji Zdrowie. Funkcja wykrywania upadków jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

Zegarek Apple Watch nie wykrywa wszystkich upadków. Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, istnieje możliwość, że aktywujesz wykrywanie upadków przez przypadek, wykonując dynamicznie jakąś czynność. 

Konfiguracja karty medycznej i dodawanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz Ustawienia na telefonie iPhone, a następnie stuknij kolejno opcje Zdrowie > Karta medyczna.
 2. Stuknij opcję Edycja. 
 3. Wprowadź datę urodzenia i pozostałe dane zdrowotne.
 4. Aby dodać kontakt alarmowy, stuknij przycisk Dodaj  pod kontaktami alarmowymi. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Aby usunąć kontakt alarmowy, stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 6. Aby karta medyczna była dostępna z ekranu blokady, włącz funkcję Pokazuj przy blokadzie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia ktoś będzie mógł sprawdzić, jak Ci pomóc. Aby udostępnić swoją kartę medyczną służbom ratunkowym, włącz opcję Udostępnij podczas połączenia alarmowego. Kiedy wykonujesz połączenie lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratunkowych na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, Twoja karta medyczna zostaje automatycznie udostępniona służbom ratunkowym*.
 7. Stuknij opcję OK.

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe.

* Dostępne w Stanach Zjednoczonych. Usługa Text-to-911 może nie być dostępna we wszystkich obszarach. Gdy dzwonisz lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratunkowych, informacje o Twoim położeniu i zaszyfrowane dane karty medycznej są przesyłane do Apple. Twoje położenie jest używane do ustalenia, czy usługa rozszerzonych danych alarmowych jest dostępna w Twoim regionie. Jeśli jest dostępna, Apple przekazuje informacje partnerowi w celu dostarczenia ich do służb ratunkowych. Apple nie może odczytać danych karty medycznej. Jeśli wyłączysz opcję Połączenia alarmowe i SOS, wybierając kolejno opcje Ustawieniach > Prywatność > Usługi lokalizacyjne > Usługi systemowe, tego sprawdzenia nie będzie można wykonać, a dane karty medycznej nie zostaną udostępnione.

Data publikacji: