Korzystanie z wykrywania upadków przy użyciu zegarka Apple Watch Series 4

Gdy zegarek Apple Watch Series 4 wykryje bolesny upadek, może pomóc Ci wezwać służby ratunkowe, o ile jest to konieczne.

Jak to działa

Jeśli zegarek Apple Watch Series 4, który nosisz, wykryje poważny, bolesny upadek, stuknie Cię w nadgarstek, wyemituje alarm i wyświetli alert. Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi lub odrzucić alert, stukając opcję „Był drobny upadek” lub „Nie było upadku”.

Apple Watch z wyświetloną wiadomością „Czy zdarzył Ci się poważny upadek? i suwakiem Alarmowe SOS.

Jeśli zegarek Apple Watch wykryje ruch, poczeka, aż zareagujesz na alert, i nie wezwie automatycznie służb alarmowych. Jeśli zegarek Apple Watch wykryje, że nie poruszasz się przez około minutę, zacznie 15-sekundowe odliczanie, stukając Cię w nadgarstek i odtwarzając sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy będzie narastał, aby mogły go usłyszeć pobliskie osoby.Kiedy odliczanie zakończy się, Apple Watch automatycznie wezwie służby ratunkowe. Następnie Apple Watch wyśle do kontaktów alarmowych wiadomość z informacjami o Twojej lokalizacji, zawiadamiającą o wykryciu bolesnego upadku i wezwaniu służb ratunkowych.

Zegarek Apple Watch pozyskuje kontakty alarmowe z karty medycznej. Aby kontakt ze służbami ratunkowymi następował automatycznie, na zegarku musi być włączone wykrywanie nadgarstka. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia, stuknij opcję Ogólne, a następnie sprawdź, czy jest włączona funkcja Wykrywanie nadgarstka. Upadki są również odnotowywane w aplikacji Zdrowie, chyba że w monicie dotyczącym upadku zostanie wybrana odpowiedź zaprzeczająca. Aby sprawdzić historię upadków, otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie stuknij opcję Wyniki.

Wezwanie służb ratunkowych

Aby wezwać służby ratunkowe, w alercie przeciągnij suwak Alarmowe SOS. Po wykryciu około minuty bezruchu zegarek Apple Watch automatycznie wykona połączenie. Jeśli zegarek Apple Watch wykryje ruch, nie wykona automatycznego połączenia. 

W niektórych krajach i regionach obowiązuje kilka numerów służb ratunkowych. W takich krajach zegarek Apple Watch wykona połączenie ze służbami medycznymi.

Kończenie połączenia

Jeśli wyświetlone zostanie pytanie o to, czy doszło do upadku, odrzuć alert, stukając opcję „Był drobny upadek” lub „Nie było upadku”. Jeśli rozpoczęło się odliczanie, stuknij opcję Anuluj. 

Po wykonaniu połączenia ze służbami ratunkowymi możesz je zakończyć wraz z zakończeniem połączenia lub wtedy, gdy uznasz, że pomoc nie jest potrzebna:

 1. Stuknij przycisk przycisk Zakończ połączenie.
 2. Na ekranie Zakończ połączenie stuknij opcję Tak. 

Opcje Alarmowe SOS na telefonie iPhone.

Włączanie i wyłączanie wykrywania upadków

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. 
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Wykrywanie upadków. 

Jeśli przy konfiguracji zegarka Apple Watch lub aplikacji Zdrowie wprowadzisz wiek 65 lat lub więcej, funkcja zostanie włączona automatycznie.

Zegarek Apple Watch nie wykrywa wszystkich upadków. Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, istnieje szansa, że aktywujesz wykrywanie upadku przez przypadek, wykonując dynamicznie jakąś czynność. 

Karta medyczna Dereka Parkera w aplikacji zdrowie.

Konfiguracja karty medycznej i dodawanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone i stuknij kartę Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja. 
 3. Wprowadź datę urodzenia i pozostałe dane zdrowotne.
 4. Aby dodać kontakt alarmowy, pod kontaktami alarmowymi stuknij ikonę zielona ikona plusa. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Aby usunąć kontakt alarmowy, stuknij ikonę ikona Usuń obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 6. Aby karta medyczna była dostępna z ekranu blokady, włącz funkcję Pokazuj przy blokadzie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia ktoś będzie mógł sprawdzić, jak Ci pomóc.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe. 

Data publikacji: