Korzystanie z funkcji Wykrywanie upadku na zegarku Apple Watch

Jeśli zegarek Apple Watch SE lub Apple Watch Series 4 lub nowszy wykryje poważny upadek, może pomóc Ci — jeśli jest to konieczne — wezwać służby ratownicze.

Jak to działa

Jeśli zegarek Apple Watch SE lub Apple Watch Series 4 lub nowszy wykryje poważny upadek podczas gdy go nosisz, stuknie Cię w nadgarstek, wyemituje alarm i wyświetli alert. Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi lub odrzucić alert, naciskając pokrętło Digital Crown, stukając opcję Zamknij w lewym górnym rogu lub stukając opcję „Nic mi nie jest”.

Komunikat: „Czy zdarzył Ci się poważny upadek?”

Jeśli zegarek Apple Watch wykryje, że się ruszasz, poczeka, aż zareagujesz na alert, i nie wezwie automatycznie służb ratowniczych. Jeśli zegarek wykryje, że nie poruszasz się przez około minutę, automatycznie wykona połączenie.1.

Po zakończeniu połączenia zegarek wyśle do kontaktów alarmowych wiadomość z informacjami o Twojej lokalizacji, zawiadamiającą o wykryciu poważnego upadku i wezwaniu służb ratunkowych. Zegarek pozyskuje kontakty alarmowe z karty medycznej.

Jeśli się nie poruszasz, a w Twoim kraju lub regionie jest dostępnych wiele numerów alarmowych, zegarek Apple Watch automatycznie wybierze jeden z nich.

Jeśli masz iPhone’a 14 lub iPhone’a 14 Pro, powiadomienia o wykryciu upadku dla służb ratowniczych mogą być przekazywane za pomocą funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne), gdy jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi, jeśli ta funkcja jest dostępna. Dowiedz się więcej o funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne).

Jak wykonać połączenie

Aby wezwać służby ratownicze, przeciągnij suwak Połączenie alarmowe w alercie.

Kończenie przypadkowo rozpoczętego połączenia

Nawet kiedy nie chcesz wzywać służb ratowniczych, nie rozłączaj się, jeżeli połączenie zostało już wykonane. Poczekaj, aż dyspozytor odbierze, a następnie wyjaśnij, że nie potrzebujesz pomocy. Kiedy łączysz się ze służbami ratowniczymi, połączenie możesz przerwać dopiero po zakończeniu rozmowy.

Co się dzieje, gdy Apple Watch wykryje, że się nie ruszasz

Jeśli zegarek Apple Watch wykryje, że nie poruszasz się przez około minutę, zacznie 30-sekundowe odliczanie, stukając Cię w nadgarstek i odtwarzając sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy będzie narastał, aby mogły go usłyszeć pobliskie osoby. Jeśli nie chcesz wzywać służb ratunkowych, stuknij opcję Anuluj. Po zakończeniu odliczania zegarek Apple Watch automatycznie połączy się ze służbami ratowniczymi oraz Twoimi kontaktami alarmowymi.

Po nawiązaniu połączenia zegarek Apple Watch odtwarza komunikat dźwiękowy informujący służby ratownicze, że zegarek wykrył poważny upadek, a następnie udostępnia Twoją aktualną lokalizację w postaci współrzędnych szerokości i długości geograficznej.2 Jeśli wcześniej włączono ustawienie Udostępniaj podczas połączenia alarmowego w odniesieniu do karty medycznej, karta medyczna zostaje również automatycznie udostępniona służbom ratowniczym. Przy pierwszym odtwarzaniu komunikatu głośność dźwięku jest na maksymalnym poziomie. Później głośność jest zmniejszana, dzięki czemu Ty lub ktoś w pobliżu może prowadzić rozmowę z dyspozytorem. Komunikat będzie odtwarzany, dopóki nie stukniesz opcji Zatrzymaj nagrany komunikat lub nie zakończysz połączenia. 

Aby kontakt ze służbami ratunkowymi następował automatycznie, na zegarku musi być włączone wykrywanie nadgarstka. W tym celu na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia, stuknij opcję Kod, a następnie sprawdź, czy funkcja Wykrywanie nadgarstka jest włączona.

Odnotowywanie upadków

Upadki są odnotowywane w aplikacji Zdrowie, chyba że w monicie dotyczącym upadku zostanie wybrana odpowiedź zaprzeczająca. Aby przejrzeć historię upadków, otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie, a następnie stuknij kartę Przeglądaj. Stuknij opcję Inne dane, a następnie Liczba upadków.

Ekran iPhone’a wyświetlający opcję włączenia funkcji Wykrywanie upadku 

Włącz lub wyłącz opcję Wykrywanie upadku

  1. Otwórz aplikację Watch na iPhonie i stuknij kartę Mój zegarek. 
  2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
  3. Włącz lub wyłącz opcję Wykrywanie upadku. Jeśli opcja Wykrywanie upadku jest włączona, możesz wybrać opcję Zawsze włączone lub Włączone tylko w trakcie treningów. 

Jeśli przy konfiguracji zegarka Apple Watch lub aplikacji Zdrowie wprowadzisz wiek 55 lat lub więcej, funkcja ta zostanie włączona automatycznie. Upewnij się, że prawidłowy wiek jest widoczny na karcie medycznej oraz w profilu aplikacji Zdrowie. Funkcja wykrywania upadków jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

Zegarek Apple Watch nie wykrywa wszystkich upadków. Zegarek może wykryć intensywną aktywność jako upadek i włączyć funkcję Wykrywanie upadku.

Ekran iPhone’a wyświetlający informacje na karcie medycznej 

Konfiguracja karty medycznej i dodawanie kontaktów alarmowych

  1. Otwórz Ustawienia na telefonie iPhone, a następnie stuknij kolejno opcje Zdrowie > Karta medyczna.
  2. Stuknij opcję Edycja.
  3. Wprowadź datę urodzenia i pozostałe dane zdrowotne.
  4. Aby dodać kontakt alarmowy, stuknij przycisk Dodaj  pod kontaktami alarmowymi. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
  5. Aby usunąć kontakt alarmowy, stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
  6. Aby karta medyczna była dostępna z zablokowanego ekranu, włącz funkcję Pokazuj przy blokadzie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia ktoś będzie mógł sprawdzić, jak Ci pomóc. Aby udostępnić swoją kartę medyczną służbom ratunkowym, włącz opcję Udostępnij podczas połączenia alarmowego. Kiedy wykonujesz połączenie lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratowniczych na iPhonie lub zegarku Apple Watch, Twoja karta medyczna zostaje automatycznie udostępniona tym służbom.
  7. Stuknij opcję Gotowe.

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe.

 

1. W niektórych regionach po nawiązaniu połączenia alarmowego lokalny system służb ratunkowych może wymagać ręcznego wybrania opcji, na przykład „Naciśnij 1, aby...”. W tych niezwykle rzadkich przypadkach nie jest możliwe automatyczne wybranie opcji menu i powiadomienie służb ratowniczych, jednakże Twoje kontakty alarmowe otrzymają powiadomienie.

2. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdy dzwonisz lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratunkowych, informacje o Twoim położeniu i zaszyfrowane dane karty medycznej są przesyłane do Apple. Twoje położenie jest używane do ustalenia, czy usługa rozszerzonych danych alarmowych jest dostępna w Twoim regionie. Jeśli jest dostępna, Apple przekazuje informacje partnerowi w celu dostarczenia ich do służb ratunkowych. Apple nie może odczytać danych karty medycznej. Jeśli wyłączysz opcję Połączenia alarmowe i SOS, wybierając kolejno opcje Ustawieniach > Prywatność > Usługi lokalizacyjne > Usługi systemowe, tego sprawdzenia nie będzie można wykonać, a dane karty medycznej nie zostaną udostępnione. Wysyłanie wiadomości tekstowych do służb ratowniczych nie jest dostępne w niektórych krajach i regionach.

Data publikacji: