Tworzenie scen i automatyzacji za pomocą aplikacji Dom

Aplikacja Dom umożliwia automatyzowanie akcesoriów i tworzenie scen, tak by w odpowiednich momentach były wykonywanie określone działania.

Czego potrzebujesz

Tworzenie sceny

Sceny umożliwiają sterowanie wieloma akcesoriami jednocześnie. Możesz utworzyć scenę o nazwie „Dobranoc”, dzięki której wyłączysz naraz wszystkie światła i zamkniesz drzwi wejściowe. Możesz też ustawić scenę „Poranek”, która odtworzy Twoją ulubioną playlistę przez głośnik HomePod, urządzenie Apple TV1 lub głośnik obsługujący funkcję AirPlay.

Sugerowane sceny Powrót do domu i Dzień dobry na iPhonie 

Użycie sugerowanej sceny

 1. W aplikacji Dom stuknij lub kliknij przycisk Dodaj , a następnie wybierz polecenie Dodaj scenę .
 2. Wybierz sugerowaną scenę.
 3. Aby dostosować ustawienia akcesorium, stuknij je lub kliknij. Aby zmienić akcesoria uwzględnione w scenie, stuknij lub kliknij opcję Dodaj lub usuń akcesoria. Aby wyświetlić podgląd sceny, stuknij lub kliknij opcję Testuj tę scenę.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe.

Nowa scena na iPhonie o nazwie Dobranoc 

Tworzenie niestandardowej sceny

 1. W aplikacji Dom stuknij lub kliknij przycisk Dodaj , a następnie wybierz polecenie Dodaj scenę .
 2. Stuknij lub kliknij opcję Niestandardowe.
 3. Nadaj scenie nazwę, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dodaj akcesoria.
 4. Wybierz akcesoria, które chcesz dodać, a następnie stuknij lub kliknij opcję Gotowe.
 5. Aby dostosować ustawienia akcesorium, stuknij je lub kliknij. Aby zmienić akcesoria uwzględnione w scenie, stuknij lub kliknij opcję Dodaj akcesoria. Aby wyświetlić podgląd sceny, stuknij lub kliknij opcję Testuj tę scenę.
 6. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe.

Aby edytować scenę na iPhonie lub iPadzie, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie stuknij polecenie Edytuj scenę. Na Macu kliknij dwukrotnie scenę.

Aby włączyć scenę, stuknij lub kliknij ją. Możesz też poprosić Siri. Jeśli skonfigurujesz centrum akcesoriów, możesz również zautomatyzować scenę.

Tworzenie automatyzacji

Jeśli skonfigurujesz centrum akcesoriów, możesz również wyzwalać akcesorium lub scenę na podstawie pory dnia, położenia, wykrycia czujnika i innych rzeczy. Utwórz automatyzację, która wyzwala scenę „Już jestem”, gdy ktoś z Twojej rodziny wejdzie do domu. Gdy czujnik ruchu wykryje ruch, zapalą się wszystkie światła w pomieszczeniu.

Tworzenie automatyzacji opartej na działaniu wykonanym przez akcesorium

Gdy akcesorium włączy się, wyłączy lub coś wykryje, możesz zautomatyzować inne akcesoria i sceny, aby na to reagowały i wykonywały różne działania.

 

 1. W aplikacji Dom stuknij lub kliknij przycisk Dodaj , a następnie wybierz polecenie Dodaj automatyzację .
 2. Aby automatyzacja była uruchamiana, gdy akcesorium się włączy lub wyłączy, wybierz opcję Akcesorium jest sterowane lub Czujnik coś wykrył.
 3. Wybierz akcesorium uruchamiające automatyzację, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz działanie wyzwalające automatyzację, na przykład włączenie lub otwarcie akcesorium, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 5. Wybierz sceny i akcesoria, które reagują na działanie, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 6. Aby dostosować akcesorium na iPhonie lub iPadzie, dotknij je i przytrzymaj. Na Macu kliknij akcesorium.
 7. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe.

Chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy akcesorium coś wykryje? Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dotyczących akcesoriów.

Tworzenie automatyzacji opartej na tym, kto jest w domu

Automatyzuj akcesoria i sceny, aby się włączały i wyłączały, gdy Ty lub użytkownik, któremu udostępniasz uprawnienia do sterowania, przybędziecie do domu lub go opuścicie.

Aby utworzyć automatyzację wyzwalaną według położenia, Ty oraz osoby zaproszone do sterowania domem musicie włączyć opcję Udostępniaj moje położenie na głównym iPhonie lub iPadzie2 używanym do sterowania domem. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] >Znajdź i włącz opcję Udostępniaj moje położenie. Upewnij się, że obok opcji Moje położenie jest wybrana opcja To urządzenie.

 

 1. W aplikacji Dom stuknij lub kliknij przycisk Dodaj , a następnie wybierz polecenie Dodaj automatyzację .
 2. Wybierz, kiedy ma się włączać automatyzacja. Dostępne opcje to Powrót kogoś do domu i Wyjście kogoś z domu. 
 3. Aby wybrać konkretną osobę, na którą będzie reagowała automatyzacja, stuknij lub kliknij opcję Informacje . Możesz też wybrać położenie3 i czas dla automatyzacji. Następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 5. Aby dostosować akcesorium na iPhonie lub iPadzie, dotknij je i przytrzymaj. Na Macu kliknij akcesorium. Aby wyświetlić podgląd automatyzacji, stuknij lub kliknij opcję Testuj tę automatyzację.
 6. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe.

Automatyzacja akcesoriów o określonej porze

Utwórz automatyzację uruchamianą o konkretnej godzinie, w określone dni, a także w zależności od tego, kto jest w domu. 

 

 1. W aplikacji Dom stuknij lub kliknij przycisk Dodaj , a następnie wybierz polecenie Dodaj automatyzację .
 2. Wybierz opcję Jest określona pora dnia, a następnie wybierz porę dnia. Stuknij lub kliknij opcję Osoby, aby automatyzacja rozpoczęła się o określonej porze, gdy ktoś jest w domu. Stuknij lub kliknij opcję Dalej. 
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dalej.
 4. Aby dostosować akcesorium na iPhonie lub iPadzie, dotknij je i przytrzymaj. Na Macu kliknij akcesorium. Aby wyświetlić podgląd automatyzacji, stuknij lub kliknij opcję Testuj tę automatyzację.
 5. Stuknij lub kliknij opcję Gotowe.

Wyłączanie lub usuwanie automatyzacji

Aby włączyć lub wyłączyć automatyzację:

 

 1. Otwórz aplikację Dom na iPhonie, iPadzie albo Macu i przejdź do karty Automatyzacja.
 2. Stuknij lub kliknij automatyzację.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Włącz tę automatyzację.

Stuknij lub kliknij opcję Wyłącz, aby wybrać czas, po jakim mają zostać wyłączone akcesoria włączone przez tę automatyzację. Na przykład jeśli utworzysz automatyzację, która włącza światła, gdy przybędziesz do domu, możesz ustawić wyłączanie tych świateł po godzinie.

Aby usunąć automatyzację, stuknij lub kliknij ją, a następnie przewiń do dołu i stuknij lub kliknij opcję Usuń automatyzację. Na iPhonie lub iPadzie możesz też przesunąć palcem w lewo na automatyzacji i stuknąć opcję Usuń.

Więcej możliwości w aplikacji Dom

1. Głośnik HomePod i urządzenie Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

2. Do uruchomienia automatyzacji opartej na położeniu nie można użyć komputera Mac.

3. Jeśli wybierzesz położenie inne niż dom, automatyzacja może być uruchamiana wyłącznie przez Ciebie. Pozostali użytkownicy zaproszeni do sterowania domem zostaną usunięci z automatyzacji.

Data publikacji: