Tworzenie automatyzacji domowych za pomocą aplikacji Dom

Automatycznie wyłączaj wszystkie światła po wyjściu z domu, włączaj je w przypadku wykrycia ruchu lub uruchom scenę po otwarciu drzwi wejściowych. Aplikacja Dom umożliwia automatyzowanie akcesoriów i scen, tak by wykonywały odpowiednie działania w odpowiednich momentach.

Aplikacja Dom ułatwia tworzenie własnych automatyzacji domowych. Możesz wyzwalać akcesorium lub scenę na podstawie pory dnia, położenia, wykrycia czujnika i innych rzeczy. Wystarczy skonfigurować głośnik HomePod, urządzenie Apple TV lub iPada jako centrum akcesoriów domowych — wówczas możesz usiąść wygodnie i pozwolić, by dom sterował się sam.*

Czego potrzebujesz

* Głośnik HomePod i urządzenie Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Tworzenie automatyzacji opartej na działaniu wykonanym przez akcesorium

Gdy akcesorium włączy się, wyłączy lub coś wykryje, możesz zautomatyzować inne akcesoria i sceny, aby na to reagowały i wykonywały różne działania.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. W aplikacji Dom stuknij kartę Automatyzacja, a następnie stuknij opcję Utwórz nową automatyzację lub stuknij ikonę Dodaj.
 2. Aby automatyzacja była uruchamiana, gdy akcesorium się włączy lub wyłączy, stuknij opcję Akcesorium jest sterowane lub opcję Czujnik coś wykrył.
 3. Wybierz akcesorium uruchamiające automatyzację, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Wybierz działanie wyzwalające automatyzację, na przykład włączenie lub otwarcie akcesorium, a następnie stuknij opcję Dalej.
 5. Wybierz akcesoria i sceny, które reagują na działanie, a następnie stuknij opcję Dalej.
 6. Aby dostosować akcesorium, naciśnij je i przytrzymaj.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac

 1. W aplikacji Dom kliknij ikonę  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dodaj automatyzację.
 2. Aby automatyzacja była uruchamiana, gdy akcesorium się włączy lub wyłączy, wybierz opcję Akcesorium jest sterowane lub opcję Czujnik coś wykrył.
 3. Wybierz akcesorium uruchamiające automatyzację, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Wybierz działanie wyzwalające automatyzację, na przykład włączenie lub otwarcie akcesorium, a następnie kliknij opcję Dalej.
 5. Wybierz akcesoria i sceny, które reagują na działanie, a następnie kliknij opcję Dalej.
 6. Aby dostosować akcesorium, kliknij je dwukrotnie.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy akcesorium coś wykryje? Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dotyczące akcesoriów HomeKit.

Tworzenie automatyzacji opartej na tym, kto jest w domu

Automatyzuj akcesoria i sceny, aby się włączały i wyłączały, gdy Ty lub użytkownik, któremu udostępniasz uprawnienia do sterowania, przybędziecie do domu lub go opuścicie.

Aby utworzyć automatyzację wyzwalaną według położenia, Ty oraz osoby zaproszone do sterowania domem musicie włączyć opcję „Wysyłaj moje położenie” na głównym urządzeniu z systemem iOS1 używanym do sterowania domem. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Wysyłaj moje położenie, stuknij opcję „Z” i upewnij się, że jest wybrana opcja To urządzenie.

Następnie otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij kartę Automatyzacja, a następnie stuknij opcję Dodaj
 2. Wybierz, kiedy ma się włączać automatyzacja. Dostępne opcje to Powrót kogoś do domu i Wyjście kogoś z domu. Aby wybrać konkretną osobę, na którą będzie reagowała automatyzacja, stuknij ikonę . Możesz też wybrać położenie2 i czas dla automatyzacji.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Aby dostosować akcesorium, naciśnij je i przytrzymaj.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac

 1. Kliknij ikonę Dodaj w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dodaj automatyzację.
 2. Wybierz, kiedy ma się włączać automatyzacja. Dostępne opcje to Powrót kogoś do domu i Wyjście kogoś z domu. Aby wybrać konkretną osobę, na którą będzie reagowała automatyzacja, kliknij ikonę . Możesz też wybrać położenie2 i czas dla automatyzacji.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Aby dostosować akcesorium, kliknij je dwukrotnie. 
 5. Kliknij przycisk Gotowe.
 1. Do uruchomienia automatyzacji opartej na położeniu nie można użyć komputera Mac.
 2. Jeśli wybierzesz położenie inne niż dom, automatyzacja może być uruchamiana wyłącznie przez Ciebie. Pozostali użytkownicy zaproszeni do sterowania domem zostaną usunięci z automatyzacji.

Automatyzacja akcesoriów o określonej porze

Utwórz automatyzację uruchamianą o konkretnej godzinie, w określone dni, a także w zależności od tego, kto jest w domu. Wystarczy otworzyć aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac i postępować zgodnie z instrukcjami.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Na karcie Automatyzacja stuknij opcję Dodaj
 2. Stuknij opcję Jest określona pora dnia, a następnie wybierz porę dnia. Stuknij opcję Osoby, aby automatyzacja rozpoczęła się o określonej porze, gdy ktoś jest w domu.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Aby dostosować akcesorium, naciśnij je i przytrzymaj.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac

 1. Kliknij ikonę Dodaj w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dodaj automatyzację.
 2. Wybierz opcję Jest określona pora dnia, a następnie wybierz porę dnia. Kliknij opcję Osoby, aby automatyzacja rozpoczęła się o określonej porze, gdy ktoś jest w domu.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować, a następnie kliknij opcję Dalej.
 4. Aby dostosować akcesorium, kliknij je dwukrotnie. 
 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Wyłączanie lub usuwanie automatyzacji

Aby włączyć lub wyłączyć automatyzację:

 1. Otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac i przejdź do karty Automatyzacja.
 2. Stuknij lub kliknij automatyzację.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Włącz tę automatyzację.

Stuknij opcję Wyłącz, aby wybrać czas, po jakim mają zostać wyłączone akcesoria włączone przez tę automatyzację. Na przykład jeśli utworzysz automatyzację, która włącza światła, gdy przybędziesz do domu, możesz ustawić wyłączanie tych świateł po godzinie.

Aby usunąć automatyzację, stuknij lub kliknij ją, a następnie przewiń do dołu i stuknij lub kliknij opcję Usuń automatyzację. Na urządzeniu z systemem iOS możesz też przesunąć palcem w lewo na automatyzacji i stuknąć opcję Usuń.

Data publikacji: