Otrzymywanie powiadomień dotyczących akcesoriów HomeKit

Sprawdzaj status akcesoriów HomeKit i otrzymuj alerty, gdy coś wykryją — nawet gdy jesteś poza domem. Dzięki aplikacji Dom możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktywnościami w swoim domu.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie statusu domu

Status akcesoriów HomeKit możesz sprawdzić w górnej części karty Dom w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.

Możesz też decydować, które akcesoria są uwzględnione w informacjach o statusie na karcie Dom. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS naciśnij i przytrzymaj akcesorium. Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie akcesorium.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Ustawienia.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Status i powiadomienia.
 5. Włącz lub wyłącz opcję Uwzględniaj w statusie.

Włączanie powiadomień dla akcesoriów

Możesz skonfigurować powiadomienia dotyczące określonych akcesoriów HomeKit* (takich jak zamki i czujniki), aby otrzymywać powiadomienia, gdy akcesorium coś wykryje. Na przykład jeśli masz czujnik na drzwiach, możesz otrzymać powiadomienie o otwarciu drzwi.

Jeśli chcesz, aby powiadomienia dotyczące akcesoriów HomeKit pojawiały się na więcej niż jednym urządzeniu, włącz powiadomienia na każdym urządzeniu. W tym celu:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch: otwórz aplikację Dom i stuknij ikonę Ustawienia domu w lewym górnym rogu. Jeśli masz więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom. W obszarze Powiadomienia wybierz typ akcesorium, na przykład Czujniki, a następnie stuknij akcesorium i włącz opcję Włącz powiadomienia.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Dom. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. W obszarze Powiadomienia wybierz typ akcesorium, na przykład Czujniki, a następnie kliknij akcesorium i włącz opcję Włącz powiadomienia.

Dowiedz się więcej na temat powiadomień na urządzeniu z systemem iOS.

* Nie wszystkie akcesoria HomeKit obsługują powiadomienia.

Otrzymywanie alertów o konkretnej godzinie lub gdy ktoś wraca lub wychodzi

Powiadomienia dotyczące akcesoriów HomeKit można dostosować tak, aby wysyłały alerty o określonych godzinach, w zależności od tego, kto jest w domu.

 1. Otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS naciśnij i przytrzymaj akcesorium. Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie akcesorium.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Ustawienia.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Status i powiadomienia, włącz opcję Włącz powiadomienia, a następnie wybierz spośród następujących opcji:
  • Czas: pozwala ustawić godziny, w których chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące akcesorium.
  • Osoby: akcesorium będzie wysyłać powiadomienia, gdy Ty lub inna osoba wchodzi do domu lub z niego wychodzi. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz skonfigurować centrum akcesoriów i upewnić się, że wszyscy użytkownicy, którzy mogą sterować Twoim domem, mają włączoną opcję „Wysyłaj moje położenie” i wybrali główne urządzenie na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Wysyłaj moje położenie.
 5. Stuknij lub kliknij opcję WsteczWstecz w lewym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Gotowe.

Aby otrzymywać powiadomienia dotyczące akcesoriów HomeKit, gdy jesteś poza domem, skonfiguruj centrum akcesoriów.

Aby powiadomienia skonfigurowane w aplikacji Dom pojawiały się na więcej niż jednym urządzeniu, musisz skonfigurować powiadomienia na każdym urządzeniu.

Data publikacji: