Powiadomienia dotyczące tętna na zegarku Apple Watch

W aplikacji Tętno na zegarku Apple Watch możesz aktywować powiadomienia ostrzegające o przyspieszonym lub spowolnionym tętnie oraz nieregularnych rytmach serca.

Powiadomienia o przyspieszonym lub spowolnionym tętnie

Jeśli Twoje tętno pozostaje szybsze lub powolniejsze niż określona liczba uderzeń serca na minutę przy braku aktywności trwającym 10 minut, zegarek Apple Watch może Cię o tym powiadomić. Te powiadomienia są dostępne tylko na zegarkach Apple Watch Series 1 i nowszych.

Powiadomienia dotyczące tętna możesz włączyć przy pierwszym otwarciu aplikacji Tętno na zegarku Apple Watch lub zrobić to w dogodnej chwili na telefonie iPhone:

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Serce.
 3. Stuknij opcję Wysokie tętno, a następnie wybierz liczbę uderzeń na minutę (BPM). 
 4. Stuknij opcję Niskie tętno, a następnie wybierz liczbę uderzeń na minutę (BPM).

Dowiedz się, co może być przyczyną przyspieszonego tętna lub spowolnionego tętna na stronie American Heart Association.

Powiadomienia o nieregularnym rytmie

Co pewien czas zegarek Apple Watch bada Twoje tętno, aby sprawdzić, czy masz nieregularny rytm, który może być migotaniem przedsionków. Powiadomienia o nieregularnym rytmie są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie są dostępne powiadomienia o nieregularnym rytmie.

Co to jest migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to typ nieregularnego rytmu serca. Występuje ono, gdy serce bije według nieregularnego wzorca. Jest to powszechna postać nieregularnego rytmu serca, w której górne jamy serca kurczą się w innym rytmie niż dolne jamy. 

Według CDC około 2% osób w wieku poniżej 65 lat i 9% osób w wieku 65 lat i starszych ma migotanie przedsionków. Nieprawidłowości w rytmie serca stają się coraz częstsze z wiekiem. Niektóre osoby z migotaniem przedsionków nie doświadczają żadnych objawów. Inne odczuwają objawy mogące obejmować gwałtowne bicie serca, kołatanie serca, zmęczenie lub duszność.

Migotanie przedsionków może być trwałe lub przejściowe, a osoby z tą przypadłością często prowadzą zdrowe, aktywne życie. Epizodom migotania przedsionków można zapobiegać przez regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywanie się, utrzymanie prawidłowej masy ciała i leczenie innych schorzeń, które mogą pogorszyć migotanie przedsionków. Nieleczone migotanie przedsionków może prowadzić do niewydolności serca lub zakrzepów krwi, które mogą spowodować udar. Migotanie przedsionków można leczyć za pomocą leków pod kierunkiem lekarza, a wczesna diagnoza i leczenie mogą zapobiec takim powikłaniom.

Dowiedz się więcej na temat migotania przedsionków na stronie American Heart Association.

Jak działają powiadomienia o nieregularnym rytmie

Co pewien czas zegarek Apple Watch bada Twoje tętno, aby sprawdzić, czy masz nieregularny rytm, który może być migotaniem przedsionków. Zwykle odbywa się to, gdy jesteś bez ruchu, aby zapewnić dokładniejszy odczyt. Liczba odczytów dokonywanych każdego dnia oraz czas między nimi zależy od Twojej aktywności.

Czego potrzebujesz, aby aktywować powiadomienia o nieregularnym rytmie

Aktywowanie powiadomień o nieregularnym rytmie

 1. Upewnij się, że oprogramowanie na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch jest aktualne.
 2. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Zdrowie.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Jeśli nie pojawi się monit o konfigurację, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie wybierz kolejno opcje Serce > Powiadomienia o arytmii.
 4. Po aktywowaniu powiadomień o arytmii możesz je włączać i wyłączać w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone: otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno opcje Serce > Rytm nieregularny.

Co zrobić po odebraniu alertu

Jeśli otrzymasz powiadomienie, oznacza to, że zegarek Apple Watch zidentyfikował nieregularny rytm mogący wskazywać na migotanie przedsionków i potwierdził to w kilku odczytach.

Jeśli nie masz zdiagnozowanego migotania przedsionków, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Co trzeba wiedzieć

 • Zegarek Apple Watch nie może wykrywać zawałów serca. Jeśli kiedykolwiek poczujesz ból w klatce piersiowej, ucisk, napięcie lub coś, co uważasz za zawał serca, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.  
 • Zegarek Apple Watch nie szuka stale migotania przedsionków. Oznacza to, że zegarek Apple Watch nie może wykryć wszystkich wystąpień migotania przedsionków, a osoby z tą przypadłością mogą nie otrzymać powiadomienia.
 • Jeśli nie czujesz się dobrze, zgłoś się do lekarza, nawet jeśli nie otrzymasz powiadomienia. Objawy takie jak szybkie bicie, łomotanie lub trzepotanie serca, zawroty głowy lub omdlenia mogą wskazywać na poważną chorobę.  
 • Nie zmieniaj leków bez konsultacji z lekarzem.
 • W niektórych przypadkach powiadomienie może wskazywać na występowanie nieregularnego rytmu innego niż migotanie przedsionków.

Data publikacji: