Powiadomienia o kondycji serca na zegarku Apple Watch

W aplikacji Tętno na zegarku Apple Watch możesz aktywować powiadomienia ostrzegające o przyspieszonym lub spowolnionym tętnie oraz o arytmii.

Zegarek Apple Watch wyświetlający powiadomienie o przyspieszonym tętnie

Powiadomienia o przyspieszonym lub spowolnionym tętnie

Jeśli Twoja częstość pracy serca utrzymuje się powyżej lub poniżej wybranej liczby uderzeń na minutę (ud./min), zegarek Apple Watch może Cię o tym powiadomić. Te powiadomienia są dostępne tylko na zegarkach Apple Watch Series 1 i nowszych dla użytkowników wieku powyżej 13 lat.

Powiadomienia dotyczące tętna możesz włączyć przy pierwszym otwarciu aplikacji Tętno na zegarku Apple Watch lub zrobić to w dogodnej chwili na telefonie iPhone:

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Serce.
 3. Stuknij opcję Wysokie tętno, a następnie wybierz liczbę uderzeń na minutę (ud./min). 
 4. Stuknij opcję Niskie tętno, a następnie wybierz liczbę uderzeń na minutę (ud./min).

Powiadomienia o arytmii

Funkcja Powiadomienia o arytmii na zegarku Apple Watch co pewien czas bada Twoje tętno, aby sprawdzić, czy masz arytmię, która może świadczyć o migotaniu przedsionków. Dowiedz się, jak włączyć powiadomienia o arytmii. Powiadomienia o arytmii są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Możesz też znaleźć własną wersję funkcji powiadomień o arytmii.

Czego potrzebujesz, aby aktywować powiadomienia o arytmii

 

Ustawienia w sekcji Serce na telefonie iPhone

Włączanie powiadomień o arytmii

 1. Upewnij się, że oprogramowanie na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch jest aktualne.
 2. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Zdrowie.
 3. Stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij kolejno opcje Serce > Powiadomienia o arytmii. 
 4. Po aktywowaniu powiadomień o arytmii możesz je włączać i wyłączać w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone: otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie wybierz kolejno opcje Serce > Rytm nieregularny.

Co zrobić po odebraniu alertu

Jeśli otrzymasz powiadomienie, oznacza to, że funkcja Powiadomienia o arytmii na zegarku Apple Watch zidentyfikowała arytmię sugerującą migotanie przedsionków i potwierdziła to za pomocą kilku odczytów.

Jeśli nie masz zdiagnozowanego migotania przedsionków, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Osoby ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków mogą śledzić historię migotania przedsionków na zegarku Apple Watch.

Jak działają powiadomienia o arytmii

Funkcja Powiadomienia o arytmii na zegarku Apple Watch co pewien czas bada Twoje tętno, aby sprawdzić, czy masz arytmię, która może świadczyć o migotaniu przedsionków. Zwykle odbywa się to, gdy jesteś bez ruchu, aby zapewnić dokładniejszy odczyt. Liczba odczytów dokonywanych każdego dnia oraz czas między nimi zależy od Twojej aktywności.

Informacje o migotaniu przedsionków

Migotanie przedsionków to powszechna forma arytmii, w której górne jamy serca biją w sposób niezsynchronizowany z dolnymi jamami serca. 

Według CDC około 2% osób w wieku poniżej 65 lat i 9% osób w wieku 65 lat i starszych ma migotanie przedsionków. Nieprawidłowości w rytmie serca stają się coraz częstsze z wiekiem. Niektóre osoby z migotaniem przedsionków nie doświadczają żadnych objawów. Inne odczuwają objawy mogące obejmować gwałtowne bicie serca, kołatanie serca, zmęczenie lub duszność.

Migotanie przedsionków to stan przewlekły, ale częstotliwość jego występowania może się zmieniać. Osoby z migotaniem przedsionków często prowadzą zdrowy, aktywny tryb życia. Czas trwania migotania przedsionków można potencjalnie skrócić dzięki regularnej aktywności fizycznej, zdrowej dla serca diecie, prawidłowej wadze i leczeniu innych schorzeń, które mogą pogorszyć migotanie przedsionków. Nieleczone migotanie przedsionków może prowadzić do niewydolności serca lub zakrzepów krwi, które mogą spowodować udar. Migotanie przedsionków można leczyć za pomocą leków pod kierunkiem lekarza, a wczesna diagnoza i leczenie mogą zapobiec takim powikłaniom.

Co trzeba wiedzieć

 • Jeśli włączony jest tryb niskiego zużycia energii, nie będziesz otrzymywać powiadomień o przyspieszonym lub spowolnionym tętnie lub nieregularnej częstości pracy serca. Dowiedz się więcej o trybie niskiego zużycia energii.
 • Zegarek Apple Watch nie może wykrywać ataków serca. Jeśli kiedykolwiek poczujesz ból w klatce piersiowej, ucisk, napięcie lub coś, co uważasz za atak serca, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.  
 • Funkcja Powiadomienia o arytmii na zegarku Apple Watch nie monitoruje przez cały czas rytmu serca pod kątem migotania przedsionków. Oznacza to, że nie może wykryć wszystkich wystąpień migotania przedsionków, a osoby z tą przypadłością mogą nie otrzymać powiadomienia.
 • Jeśli nie czujesz się dobrze, zgłoś się do lekarza, nawet jeśli nie otrzymasz powiadomienia. Objawy takie jak szybkie bicie, łomotanie lub trzepotanie serca, zawroty głowy lub omdlenia mogą wskazywać na poważną chorobę.  
 • Nie zmieniaj leków bez konsultacji z lekarzem.
 • W niektórych przypadkach powiadomienie może wskazywać na występowanie arytmii innej niż migotanie przedsionków.

Data publikacji: