Używanie aplikacji Miarka na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak oszacować rozmiary rzeczywistych obiektów za pomocą aplikacji Miarka oraz aparatu w telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Aplikacja Miarka korzysta z technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR), aby zmienić urządzenie z systemem iOS w przyrząd pomiarowy. Dzięki niej możesz szybko zmierzyć obiekty, automatycznie wykryć wymiary prostokątnych obiektów oraz zapisać zdjęcie wykonanego pomiaru na później.

   

Przed rozpoczęciem

Najpierw upewnij się, że używasz systemu iOS 12 na telefonie iPhone SE, iPhone 6s lub nowszym, iPadzie (5. generacji lub nowszym) lub iPadzie Pro albo iPodzie touch (7. generacji). Upewnij się również, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym miejscu.


używanie aplikacji Miarka do wykonania pojedynczego pomiaru

Jak wykonać pojedynczy pomiar

 1. Otwórz aplikację Miarka, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, poruszając urządzeniem. Dzięki temu urządzenie zarejestruje układ odniesienia dla mierzonego obiektu i powierzchni, na której się znajduje. Ruszaj urządzeniem, aż pojawi się kółko z kropką w środku. 
 2. Przesuń urządzenie tak, aby kropka znalazła się nad punktem początkowym pomiaru, a następnie stuknij ikonę ikona plusa.
 3. Powoli przesuwaj urządzenie, aż kropka znajdzie się nad punktem końcowym pomiaru, a następnie ponownie stuknij ikonę ikona plusa.

Po wykonaniu pomiaru możesz dostosować jego punkt początkowy i końcowy. Dotknij i przytrzymaj jeden z punktów, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce. Pomiar zmienia się wraz z przesuwaniem punktu.

Zachowywanie pomiaru

Gdy wartość wykonanego pomiaru jest widoczna, możesz ją stuknąć, aby wyświetlić ją w calach i centymetrach. Stuknij opcję Kopiuj, a wartość zostanie wysłana do schowka, aby można było ją wkleić do innej aplikacji. Stuknij opcję Wyczyść, aby zacząć od nowa.

Możesz również zrobić zdjęcie obiektu i jego wymiarów. Wystarczy stuknąć ikonę ikona migawki aparatu, a zdjęcie pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu. Stuknij je, aby wprowadzić zmiany za pomocą funkcji Oznaczenia, lub przesuń palcem w lewo, aby zachować je w aplikacji Zdjęcia.

używanie aplikacji Miarka do wykonania wielu pomiarów jednego obiektu

Jak wykonać wiele pomiarów

 1. Po wykonaniu pierwszego pomiaru przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę nad innym miejscem znajdującym się na obiekcie lub w jego pobliżu.
 2. Stuknij ikonę ikona plusa, aby rozpocząć drugi pomiar, a następnie przesuwaj urządzenie, aby umieścić kropkę w okolicy już istniejącego pomiaru*.
 3. Ponowne stuknięcie ikony ikona plusa spowoduje wyświetlenie drugiego pomiaru.
 4. Powtórz te kroki, aby wykonać dowolną liczbę pomiarów.

Stuknij strzałkę strzałka Cofnij, aby usunąć ostatni pomiar, lub wybierz pozycję Wyczyść, aby rozpocząć od nowa.

* Dodatkowe pomiary muszą zaczynać się lub kończyć w pobliżu istniejącego pomiaru. W przeciwnym razie wszystkie poprzednie pomiary zostaną zastąpione nowymi.

używanie aplikacji Miarka do mierzenia wymiarów prostokąta

Pomiar prostokąta

Jeśli urządzenie wykryje, że mierzony obiekt to kwadrat lub prostokąt, automatycznie umieszcza pole pomiaru wokół tego obiektu. Stuknij ikonę ikona plusa, aby wyświetlić wartości zmierzonej szerokości i długości obiektu. Przesuń nieznacznie urządzenie, aby wyświetlić zmierzony obszar obiektu.

Gdy wykonane pomiary są widoczne, możesz stuknąć obliczoną wartość obszaru, aby zobaczyć długość przekątnej, a także zmierzony obszar w calach kwadratowych lub metrach kwadratowych.

Używanie funkcji poziomowania

Aplikacja Miarka została również wyposażona w funkcję poziomowania, która umożliwia prostowanie pionowego obiektu, takiego jak ramka obrazu, lub poziomowanie płaskiej powierzchni np. stołu.

Jak wyprostować obiekt pionowy

 1. Stuknij opcję Poziom w aplikacji Miarka.
 2. Umieść jedną z krawędzi telefonu iPhone lub iPada na obiekcie, który chcesz wyprostować. Poziom pokazuje odchylenie obiektu od pozycji centralnej w stopniach. Dostosuj obiekt w taki sposób, aby aplikacja wyświetlała wartość 0 stopni i zmieniła kolor na zielony.
  używanie funkcji poziomowania w aplikacji Miarka

Jak wypoziomować płaską powierzchnię

 1. Stuknij opcję Poziom w aplikacji Miarka.
 2. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. Aplikacja używa dwóch kółek i stopni, aby pokazać odchylenie powierzchni od pozycji centralnej. Gdy powierzchnia zostanie wypoziomowana, pojedyncze kółko pokaże wartość 0 stopni, a poziom zmieni kolor na zielony.
  używanie funkcji poziomowania w aplikacji Miarka

Poziom można również skalibrować, aby używał wybranego przez Ciebie punktu początkowego. Trzymaj urządzenie w żądanej pozycji, a następnie stuknij ekran, aby ustawić poziom na wartość 0 stopni. Każde kolejne przesunięcie urządzenia pokazuje, o ile stopni jest ono odchylone od ustawionego punktu początkowego funkcji poziomowania.

Data publikacji: