Używanie aplikacji Miarka na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak oszacować rozmiary rzeczywistych obiektów za pomocą aplikacji Miarka oraz aparatu w telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Dowiedz się też, jak łatwiej oszacować rozmiary obiektów i ludzi za pomocą skanera LiDAR w iPadzie Pro 12,9 cala (4. generacji), iPadzie Pro 11 cali (2. generacji), telefonie iPhone 12 Pro i telefonie iPhone 12 Pro Max.

Aplikacja Miarka korzysta z technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR), aby zmienić urządzenie w przyrząd pomiarowy. Dzięki niej możesz szybko zmierzyć obiekty, automatycznie wykryć wymiary prostokątnych obiektów oraz zapisać zdjęcie wykonanego pomiaru. Z kolei za pomocą iPada Pro 12,9 cala (4. generacji), iPada Pro 11 cali (2. generacji), telefonu iPhone 12 Pro i telefonu iPhone 12 Pro Max możesz łatwiej oszacować wymiary obiektów, korzystając z widocznych prowadnic, zmierzyć czyjś wzrost i wyświetlić historię pomiarów.

Pomiary są przybliżone.

   

Przed rozpoczęciem

Najpierw upewnij się, że oprogramowanie urządzenia jest aktualne. Aplikacja Miarka działa na następujących urządzeniach:

Upewnij się również, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym miejscu.


używanie aplikacji Miarka do wykonania pojedynczego pomiaru

Jak wykonać pojedynczy pomiar

 1. Otwórz aplikację Miarka, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, poruszając urządzeniem. Dzięki temu urządzenie zarejestruje układ odniesienia dla mierzonego obiektu i powierzchni, na której się on znajduje. Ruszaj urządzeniem, aż pojawi się kółko z kropką w środku. 
 2. Przesuń urządzenie tak, aby kropka znalazła się nad punktem początkowym pomiaru, a następnie stuknij przycisk Dodaj .
 3. Powoli przesuwaj urządzenie, aż kropka znajdzie się nad punktem końcowym pomiaru, a następnie ponownie stuknij przycisk Dodaj .

Po wykonaniu pomiaru możesz dostosować jego punkt początkowy i końcowy. Dotknij i przytrzymaj jeden z punktów, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce. Pomiar zmienia się wraz z przesuwaniem punktu.

Zachowywanie pomiaru

Gdy wartość wykonanego pomiaru jest widoczna, możesz ją stuknąć, aby wyświetlić ją w calach i centymetrach. Stuknij opcję Kopiuj, a wartość zostanie wysłana do schowka, aby można było ją wkleić do innej aplikacji. Stuknij opcję Wyczyść, aby zacząć od nowa.

Możesz również zrobić zdjęcie obiektu i jego wymiarów. Wystarczy stuknąć przycisk Migawka , a zdjęcie pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu. Stuknij je, aby wprowadzić zmiany za pomocą funkcji Oznaczenia lub przesuń palcem w lewo, aby zachować je w aplikacji Zdjęcia.

używanie aplikacji Miarka do wykonania wielu pomiarów jednego obiektu

Jak wykonać wiele pomiarów

 1. Po wykonaniu pierwszego pomiaru przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę nad innym miejscem znajdującym się na obiekcie lub w jego pobliżu.
 2. Stuknij przycisk Dodaj , aby rozpocząć drugi pomiar, a następnie przesuwaj urządzenie, aby umieścić kropkę w okolicy już istniejącego pomiaru*.
 3. Ponowne stuknięcie przycisku Dodaj  spowoduje wyświetlenie drugiego pomiaru.
 4. Powtórz te kroki, aby wykonać dowolną liczbę pomiarów.

Stuknij przycisk Cofnij , aby usunąć ostatni pomiar, lub wybierz pozycję Wyczyść, aby rozpocząć od nowa.

* Dodatkowe pomiary muszą zaczynać się lub kończyć w pobliżu istniejącego pomiaru. W przeciwnym razie wszystkie poprzednie pomiary zostaną zastąpione nowymi.

używanie aplikacji Miarka do mierzenia wymiarów prostokąta

Pomiar prostokąta

Jeśli urządzenie wykryje, że mierzony obiekt to kwadrat lub prostokąt, automatycznie umieszcza pole pomiaru wokół tego obiektu. Stuknij przycisk Dodaj , aby wyświetlić wartości zmierzonej szerokości i długości obiektu. Przesuń nieznacznie urządzenie, aby wyświetlić zmierzony obszar obiektu.

Gdy wykonane pomiary są widoczne, możesz stuknąć obliczoną wartość obszaru, aby zobaczyć długość przekątnej, a także zmierzony obszar w calach kwadratowych lub metrach kwadratowych.

Aplikacja Miarka działa na iPadzie Pro 12,9 cala (4. generacji), iPadzie Pro 11 cali (2. generacji), telefonie iPhone 12 Pro i telefonie iPhone 12 Pro Max

iPad Pro 12,9 cala (4. generacji), iPad Pro 11 cali (2. generacji), iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max używają skanera LiDAR, by szybciej i dokładniej szacować rozmiary obiektów w aplikacji Miarka.

Nie masz pewności, czy Twoje urządzenie ma skaner LiDAR? Dowiedz się, jak zidentyfikować posiadany model iPada lub telefonu iPhone.

Mierzenie wzrostu osoby

Po wykryciu osoby w wizjerze aplikacja Miarka automatycznie mierzy odległość od podłoża do czubka jej głowy, nakrycia głowy lub włosów. Możesz stuknąć przycisk migawki , aby zrobić zdjęcie osoby zawierające pomiar jej wzrostu. Następnie możesz użyć funkcji Oznaczenia na zdjęciu, zapisać je i udostępnić.

Oto kilka wskazówek, jak uzyskać dobry pomiar wysokości:

 • Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym miejscu.
 • Unikaj ciemnego tła i odblaskowych powierzchni.
 • Sprawdź, czy osoba, którą mierzysz, nie zakrywa twarzy ani głowy, na przykład maseczką, okularami przeciwsłonecznymi lub kapeluszem.
 • Spróbuj oddalić się od osoby, którą mierzysz. Być może stoisz zbyt blisko.

Używanie prowadnic pionowych i brzegowych

Na iPadzie Pro 12,9 cala (4. generacji), iPadzie Pro 11 cali (2. generacji), telefonie iPhone 12 Pro i telefonie iPhone 12 Pro Max prowadnice ułatwiają precyzyjny pomiar wysokości i prostych krawędzi mebli, blatów i innych obiektów. Prowadnice są automatycznie wyświetlane po bokach i podczas wykonywania pomiaru wysokości.  

Przyciągnij punkt początkowy i końcowy do żółtej prowadnicy, po czym stuknij pomiar, aby wyświetlić szczegółowe informacje na iPadzie Pro. Zobaczysz wysokość pomiaru, odległość od mierzonego obiektu, kąt itd.

Bardziej szczegółowe pomiary można zobaczyć w widoku Linijka

Aplikacja Miarka na iPadzie Pro 12,9 cala (4. generacji), iPadzie Pro 11 cali (2. generacji), telefonie iPhone 12 Pro i telefonie iPhone 12 Pro Max dodaje nakładkę linijki do pomiarów liniowych, wyświetlając wymiary obiektu na skali. Przysuń iPada Pro blisko do pomiaru pionowego, by wyświetlić widok linijki, po czym stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie, dzięki któremu będziesz móc korzystać ze skali podczas planowania.

Wyświetlanie historii pomiarów

Stuknij przycisk listy , aby zobaczyć wszystkie pomiary wykonane podczas bieżącej sesji, w tym również zrzuty ekranu. Dzięki temu możesz śledzić wymiary podczas mierzenia przestrzeni lub serii obiektów. Możesz skopiować wymiary do aplikacji Notatki, Mail lub innej, w której chcesz je zapisać, albo wyczyścić je i rozpocząć od nowa.

Więcej informacji

Data publikacji: