Korzystanie z aplikacji Walkie-Talkie na zegarku Apple Watch

Czy robisz zakupy, czy próbujesz znaleźć kogoś w tłumie, użyj aplikacji Walkie-Talkie, aby skontaktować się jednym stuknięciem. Dodaj znajomych, a następnie kontroluj, kiedy chcesz rozmawiać. 

Rozmawianie z Joe Mazzanti przy użyciu aplikacji Walkie-Talkie

 

Ikona aplikacji Walkie-Talkie

Aby używać aplikacji Walkie-Talkie, musicie wraz z rozmówcą mieć zegarki Apple Watch Series 1 lub nowsze z systemem watchOS 5. Musicie też oboje skonfigurowaćaplikację FaceTime na telefonie iPhone oraz mieć możliwość wykonywania i odbierania połączeń audio FaceTime. Aplikacja Walkie-Talkie nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Znajomi z aplikacją Walkie-Talkie

Dodawanie znajomych

 1. Otwórz aplikację Walkie-Talkie na zegarku Apple Watch.
 2. Stuknij ikonę ikona plusa, a następnie wybierz kontakt. 
 3. Zaczekaj, aż znajomy przyjmie zaproszenie. Dopóki znajomy nie przyjmie zaproszenia, karta kontaktu pozostaje szara i jest oznaczona etykietą „zaproszono”. Gdy je przyjmie, będziecie mogli od razu rozmawiać, a jego karta kontaktu stanie się żółta. 

Aby usunąć znajomego, otwórz aplikację Walkie-Talkie, przesuń palcem w prawo na znajomym, a następnie stuknij ikonę ikona Usuń. Możesz też otworzyć aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknąć kolejno opcje Walkie-Talkie > Edycja, stuknąć ikonę ikona minusa, a następnie stuknąć opcję Usuń. 

Uzyskaj pomoc, jeśli nie możesz dodać znajomego do aplikacji Walkie-Talkie.

Zaproszenie do rozmowy od Erina Steeda

Przyjmowanie zaproszenia

 1. Dotknij i przytrzymaj górny obszar tarczy zegarka, a następnie przesuń palcem w dół, aby otworzyć centrum powiadomień. 
 2. Znajdź powiadomienie z aplikacji Walkie-Talkie, a następnie je stuknij. 
 3. Stuknij opcję Zawsze pozwalaj.
 4. Jeśli nie możesz znaleźć zaproszenia, upewnij się, że funkcja Nie przeszkadzać jest wyłączona. Dotknij i przytrzymaj dolny obszar tarczy zegarka, a następnie przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania. Jeśli funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, stuknij przycisk przycisk funkcji Nie przeszkadzać

Rozpoczynanie rozmowy

 1. Otwórz aplikację Walkie-Talkie na zegarku Apple Watch.
 2. Stuknij znajomego. 
 3. Stuknij i przytrzymaj przycisk rozmowy, a następnie coś powiedz. Jeśli na ekranie widać komunikat „łączę”, zaczekaj, aż aplikacja Walkie-Talkie nawiąże połączenie. Gdy aplikacja Walkie-Talkie nawiąże połączenie, znajomy słyszy Twój głos i może natychmiast porozmawiać. 

Gdy tylko znajomy ma na ręku zegarek Apple Watch, aplikacja Walkie-Talkie informuje go, że chcesz rozmawiać.

Rozmawianie przez Walkie-Talkie

 1. Stuknij i przytrzymaj przycisk rozmowy, a następnie coś powiedz.
 2. Gdy skończysz, puść przycisk. Znajomy od razu słyszy, co mówisz.

Aby zmienić głośność, użyj pokrętła Digital Crown.
 

Dostępność wyłączona w aplikacji Walkie-Talkie

Włączanie i wyłączanie aplikacji Walkie-Talkie

 1. Otwórz aplikację Walkie-Talkie.
 2. Wyłącz lub włącz opcję Dostępne. Jeśli ktoś próbuje skontaktować się z Tobą, gdy nie jesteś dostępny(-a), pojawi się powiadomienie z pytaniem, czy chcesz porozmawiać. 

Aplikację Walkie-Talkie można też włączać lub wyłączać z poziomu centrum sterowania. Dotknij i przytrzymaj dolną część ekranu, przesuń palcem w górę, a następnie stuknij przycisk przycisk aplikacji Walkie-Talkie

Jeśli włączysz tryb cichy, nadal słyszysz sygnały dźwiękowe i głos znajomego. Włączenie trybu Widownia powoduje automatyczne wyłączenie dostępności do rozmowy w aplikacji Walkie-Talkie. Funkcja Nie przeszkadzać pozwala kontynuować rozmowy i odzwierciedla ustawienia telefonu iPhone, dzięki czemu dopuszcza połączenia od osób dodanych do Ulubionych oraz przekazuje powtarzające się alerty — jednocześnie wyciszając wszystkie inne połączenia.

Pomoc

Jeśli telefonu iPhone nie ma w pobliżu, możesz używać aplikacji Walkie-Talkie, korzystając z połączenia z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Dowiedz się, jak używać zegarka Apple Watch, gdy w pobliżu nie ma telefonu iPhone.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, znajdź swój problem poniżej.

Jeśli nie widzisz aplikacji Walkie-Talkie

 1. Pobierz aplikację FaceTime na telefonie iPhone. Na telefonie iPhone otwórz sklep App Store, wyszukaj aplikację FaceTime, a następnie stuknij ikonę ikona Pobierz.
 2. Upewnij się, że jest włączona funkcja FaceTime. Otwórz aplikację Ustawienia, stuknij pozycję FaceTime, a następnie włącz funkcję FaceTime.
 3. Otwórz aplikację FaceTime. Aby sprawdzić, czy aplikacja FaceTime została prawidłowo skonfigurowana, spróbuj wykonać połączenie. 
 4. Uruchom ponownie zegarek Apple Watch.
 5. Uruchom ponownie telefon iPhone.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Jeśli masz problemy z wysyłaniem i odbieraniem zaproszeń

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Ustawienia i stuknij pozycję FaceTime.Upewnij się, że zalogowałeś(-aś) się przy użyciu swojego konta Apple ID. Upewnij się, że pod pozycją Twój adres lub nr telefonu w FaceTime jest wybrany Twój adres e-mail. 
 2. Uruchom ponownie zegarek Apple Watch.
 3. Uruchom ponownie telefon iPhone.
 4. Spróbuj ponownie wysłać zaproszenie. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Walkie-Talkie, przesuń palcem w lewo na kontakcie, a następnie stuknij ikonę ikona Usuń. Stuknij ikonę ikona plusa, a następnie wybierz ten sam kontakt.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności

Jeśli po uaktualnieniu systemu do wersji watchOS 5 i wykonaniu powyższych czynności nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: